PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Ocena stanu środowiska w gminie Gdańsk za rok 2003

A
A
Spis treści Pobierz plik
(PDF)
1. Autorzy opracowania (58 KB)
2. Wybrane informacje o Gminie Gdańsk (22 KB)
3. Stan infrastruktury miejskiej a stan środowiska
  • Zaopatrzenie w wodę
  • Gospodarka ściekowa
  • Wody powierzchniowe, odprowadzenie wód deszczowych
  • Jakość wód powierzchniowych
(64 MB)
4. Ładunek zanieczyszczeń wprowadzony z terenu Gminy Gdańsk do Zatoki Gdańskiej (49 KB)
5. Zanieczyszczenia powietrza
  • Emisja zanieczyszczeń powietrza
  • Imisja - stężenie zanieczyszczeń powietrza
(96 KB)
6. Odpady
  • Odpady komunalne
  • Odpady przemysłowe
(62 KB)
7. Hałas (86 KB)
8. Zakłady mające wpływ na stan środowiska. Informacja o przedsięwzięciach w zakresie ochrony środowiska (56 KB)
9. System przyrodniczy miasta (58 KB)
10. Tereny rolne (47 KB)
11. Lokalna Agenda 21, edukacja ekologiczna, wskaźniki zrównoważonego rozwoju (91 KB)