Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

A
A

Informujemy, że zgodnie z Planem Gospodarowania Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018, w zakresie gospodarki odpadami Gmina Miasta Gdańska należy do Regionu Szadółki. W związku z powyższym, właściwym miejscem zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Gdańska zmieszanych odpadów komunalnych (kod 20 03 01), odpadów zielonych (kod 20 02 01) oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania (kod 19 12 12) jest regionalna instalacja do zagospodarowania odpadów (RIPOK) Szadółki zarządzana przez Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o., ul. Jabłoniowa 55, 80-180 Gdańsk.