PORTAL MIASTA GDAŃSKA

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN - Skrzypionki pszenica ozima

A
A

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Oddział Gdańsk
tel.(58) 682 29 40, fax. (58) 302 26 69
e-mail: prusz-gdanski@piorin.gov.pl 

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN

Województwo: POMORSKIE
Powiat:  GDAŃSKI
Agrofag: Skrzypionki
Roślina: Pszenica ozima
Data publikacji komunikatu: 05.06.2015

Na plantacjach pszenicy ozimej stwierdzono występowanie  skrzypionek.

Decyzję o sposobie i terminie zwalczania skrzypionek należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji.

Na plantacjach pszenicy ozimej występują 2 gatunki skrzypionek: skrzypionka zbożowa i skrzypionka błękitek. Chrząszcze skrzypionek zimują w ściółce, darni lub między korzeniami. Wiosną,
gdy temperatura przekracza 10oC przelatują na rośliny żywicielskie. Jaja składane są od połowy maja do połowy czerwca. Po upływie około 2 tygodni wylegają się larwy. Szkody na plantacjach powodują zarówno chrząszcze jak i larwy (wyjadanie tkanki miękiszowej liści). Żerowanie w sprzyjających warunkach rozpoczyna się w II dekadzie kwietnia. Rozwojowi tych szkodników sprzyja ciepła pogoda w okresie wiosny.

Zabiegi zwalczające przeprowadza się:

  • w przypadku przekroczenia progu ekonomicznej szkodliwości, tj. stwierdzenia 1-2 larw na 1 źdźble lub
  • w przypadku stwierdzenia na plantacji masowego wylęgu larw (obserwujemy wówczas larwy obu gatunków)