PORTAL MIASTA GDAŃSKA

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN - Septorioza paskowana liści

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN - Septorioza paskowana liści

A
A

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Oddział Pruszcz Gdański
tel.(58) 6822940, fax. (58) 6832700
e-mail: prusz-gdanski@piorin.gov.pl

 

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN

 

Województwo: POMORSKIE
Powiat:  GDAŃSKI
Agrofag: Septorioza paskowana liści
Roślina: Pszenica ozima
Data publikacji komunikatu: 17.05.2013 r.

Plantacjom pszenicy ozimej zagraża septorioza paskowana liści pszenicy.

Decyzję o sposobie i terminie zwalczania septoriozy paskowanej liści na pszenicy ozimej należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji.

Objawy porażenia pojawiają się na pszenicy ozimej już jesienią. Wiosną, objawy występują najpierw na dolnych liściach. Stopniowo choroba opanowuje liście rosnące wyżej. Patogen rozwija się przy wzrastającej wilgotności i temperaturze. Rozprzestrzenia się  przez deszcz. Do infekcji potrzebna jest wilgotność powyżej 98%, przez minimum 48 godzin.
Na skutek stosunkowo długiego czasu inkubacji, patogena można zwalczać przy użyciu środków ochrony roślin jedynie krótko po tym, jak nastąpi niewidoczna infekcja. Do prawidłowego określenia początku infekcji mogą być użyte specjalne sygnalizatory. Zabiegi  przy użyciu środków ochrony roślin wykonuje się zapobiegawczo lub interwencyjnie od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia.
W warunkach sprzyjających rozwojowi choroby zalecany termin zabiegu można wydłużyć do fazy dojrzałości wodnej ziarna. Termin wykonania zabiegu musi uwzględniać karencję środka.

Ograniczyć występowanie choroby można  także poprzez:

  • staranne przyoranie resztek pożniwnych
  • unikanie  przenawożenia azotem
  • odpowiedni dobór odmian

Późne siewy wyraźnie ograniczają porażenie roślin we wczesnych fazach rozwojowych pszenicy.


Zgodnie z ustawą o ochronie roślin:

Zaleca się wykonywać zabiegi środkami ochrony roślin z uwzględnieniem stosowania w pierwszej kolejności metod biologicznych, agrotechnicznych i hodowlanych. Zgodnie z ustawą o środkach ochrony roślin: 1) Środki ochrony roślin mogą być stosowane jeżeli zostały dopuszczone do obrotu i stosowania. 2) Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty nie będące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem. 3) Środki ochrony roślin stosuje się sprzętem sprawnym technicznie. 4) Zabieg z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych może być wykonywany przez osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41 w/w ustawy. 5) Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji dotyczącej stosowanych przez nich środków ochrony roślin i przechowywania jej przez co najmniej 3 lata.

UWAGA:

Informacje o środkach ochrony roślin dopuszczonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do obrotu i stosowania w Polsce są dostępne pod adresem:
http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/Produkcja-roslinna/Ochrona-roslin