PORTAL MIASTA GDAŃSKA

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN - Pryszczarek zbożowiec

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN - Pryszczarek zbożowiec

A
A

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Oddział Gdańsk
tel.(58) 682 29 40, fax.(58) 302 26 69
e-mail: o-prusz-gdanski@piorin.gov.pl

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN

Województwo: POMORSKIE
Powiat: GDAŃSKI
Agrofag: Pryszczarek zbożowiec
Roślina: Pszenica ozima
Data publikacji komunikatu:.20.05.2015 r.

Plantacjom pszenicy ozimej zagraża pryszczarek zbożowiec.

Decyzję o sposobie i terminie zwalczania pryszczarka zbożowca należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji.

Lot muchówek i składanie jaj rozpoczyna się od początku maja do końca czerwca. Początek lotu muchówek zbiega się najczęściej z początkiem kwitnienia rzepaku oraz z pełnią kwitnienia jabłoni. Młode larwy przedostają się pod pochwy liściowe i żerują na źdźbłach.

Zabieg zwalczający przy użyciu środków ochrony roślin wykonuje się nie później niż 6-8 dni po stwierdzeniu wzmożonego lotu (szczyt lotu) szkodnika, gdy rośliny są w fazie strzelania w źdźbło.
Po upływie tego okresu dorosłe larwy wchodzą pod pochwy liściowe, gdzie są osłonięte przed  ewentualnym działaniem preparatu.
Masowy lot szkodnika możemy stwierdzić wystawiając żółte naczynia lub żółte tablice lepowe, które  przegląda się co 2 dni. Odłowienie powyżej 10 owadów w jednym naczyniu lub stwierdzenie zwiększenia  o 10 muchówek na jednej tablicy lepowej jest sygnałem do przeprowadzenia zabiegu zwalczającego. Podstawą do przeprowadzenia zabiegu jest również stwierdzenie jaj na 25% lub więcej analizowanych źdźbeł lub stwierdzenie średnio 15 jaj na 1 źdźbło.

Populację szkodnika można ograniczyć poprzez:

  • przestrzeganie higieny pól
  • stosowanie właściwego płodozmianu
  • wykonywanie głębokiej orki jesiennej