PORTAL MIASTA GDAŃSKA

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN - Mszyca ziemniak

A
A

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Oddział Gdańsk
tel.(58) 682 29 40, fax. (58) 302 26 69
e-mail: o-prusz-gdanski@piorin.gov.pl

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN

Województwo: POMORSKIE
Powiat:  GDAŃSKI
Agrofag: Mszyca
Roślina: Ziemniak
Data publikacji komunikatu: 05.06.2015

Plantacjom ziemniaka zagrażają mszyce.

Decyzję o sposobie i terminie zwalczania mszyc na  ziemniakach  należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji.

  • Zabiegi profilaktyczne przy użyciu środków ochrony roślin wykonuje się w okresie wschodów (gdy wzejdzie 80% ziemniaków). Zabiegi te w zależności od potrzeb powtarza się. Zabiegi profilaktyczne są szczególnie ważne na plantacjach nasiennych. Na tych plantacjach zabiegi należy regularnie powtarzać, nawet przy bardzo małym nasileniu występowania mszyc
  • Zabiegi interwencyjne rozpoczyna się w momencie pojawienia się pierwszych uskrzydlonych mszyc na ziemniakach. Kolejne zabiegi interwencyjne wykonuje się w przypadku wzrostu liczebności mszyc (ponad 20szt/100 liści – próg szkodliwości bezpośredniej) lub w przypadku stwierdzenia w jednym żółtym naczyniu średnio 50 uskrzydlonych mszyc.

Z dniem 1 stycznia 2014 r. wszedł w życie obowiązek stosowania zasad integrowanej ochrony roślin przez wszystkich profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin. Szczegóły na stronie: http://www.minrol.gov.pl/

Zgodnie z ustawą o środkach ochrony roślin:

  1. Środki ochrony roślin mogą być stosowane jeżeli zostały dopuszczone do obrotu i stosowania.
  2. Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem.
  3. Środki ochrony roślin stosuje się sprzętem sprawnym technicznie.
  4. Zabieg z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych może być wykonywany przez osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41 w/w ustawy.
    Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji dotyczącej stosowanych przez nich środków ochrony roślin i przechowywania jej przez co najmniej 3 lata.