PORTAL MIASTA GDAŃSKA

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN - Mszyca pszenica ozima

A
A

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Oddział Gdańsk
tel.(58) 6822940, fax. (58) 302 26 69
e-mail: prusz-gdanski@piorin.gov.pl 

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN

 

Województwo: POMORSKIE
Powiat:  GDAŃSKI
Agrofag: Mszyce
Roślina: Pszenica ozima
Data publikacji komunikatu: 05.06.2015 r.

Na plantacjach pszenicy ozimej stwierdzono występowanie mszyc.

Decyzję o sposobie i terminie zwalczania mszyc  należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji.

Na pszenicy ozimej można spotkać następujące gatunki mszyc: mszycę zbożową, czeremchowo-zbożową, różano-trawową. Mszyca zbożowa żeruje głownie na kłosach, ale także na liściu flagowym. Mszyca czeremchowo-zbożowa zasiedla  głównie dolne liście u podstawy źdźbeł, później liście wyżej położone i kłosy. Mszyca różano-trawowa żeruje głównie na najstarszych liściach. Występuje zwykle niezbyt licznie, ma mniejsze znaczenie.

Warunki sprzyjające rozwojowi mszyc to:

  • sucha pogoda i umiarkowana temperatura (w wysokiej temperaturze mszyce giną)
  • stosowanie wysokich dawek nawozów azotowych

Zabiegi zwalczające przy użyciu środków ochrony roślin wykonuje się  w przypadku przekroczenia progu ekonomicznej szkodliwości tj.:

  • od fazy strzelania w źdźbło do fazy przed kłoszeniem, jeśli stwierdzamy na 100 losowo wybranych źdźbłach – średnio 5 mszyc na 1 źdźbło (dla mszycy czeremchowo - zbożowej,)
  • od fazy pełni kłoszenia do początku fazy dojrzałości mlecznej, jeśli stwierdzamy na 100 losowo wybranych źdźbłach – średnio 5 mszyc na 1 kłos (dla mszycy zbożowej)

Ograniczyć występowanie mszyc można także poprzez ochronę gatunków organizmów pożytecznych m.in.: biedronek, bzygowatych, złotooków.