PORTAL MIASTA GDAŃSKA

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN - Fuzarioza kłosów zbóż

A
A

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Oddział Pruszcz Gdański
tel.(58) 682 29 40, fax. (58) 683 27 00
e-mail: o-prusz-gdanski@piorin.gov.pl

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN

fuzarioza

Województwo: POMORSKIE

Powiat: GDAŃSKI

Agrofag: Fuzarioza kłosów zbóż

Roślina: Pszenica ozima

Data publikacji komunikatu: 19.06.2013

Plantacjom pszenicy ozimej zagraża fuzarioza kłosów zbóż.

Decyzję o sposobie i terminie zwalczania fuzariozy kłosów zbóż na plantacji pszenicy ozimej należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji.

Chorobie sprzyja wysoka wilgotność powietrza, wysoka temperatura (15-26oC) oraz duża ilość światła w okresie kłoszenia i kwitnienia.

Objawy choroby obserwuje się na kłosach. Przy silnym porażeniu na plewach, plewkach, osadce kłosowej i na źdźble u nasady kłosa mogą być widoczne pomarańczowe lub różowe skupienia zarodnikowania grzyba. Porażeniu ulegają również ziarniaki.

Zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin wykonuje się zapobiegawczo lub po stwierdzeniu pierwszych objawów porażenia na kłosach, od początku fazy kłoszenia do końca fazy kłoszenia. W warunkach sprzyjających rozwojowi choroby, wykonywanie zabiegów można przedłużyć do fazy dojrzałości wodnej ziarna, z uwzględnieniem terminu karencji środka ochrony roślin.

W celu ograniczenia źródeł porażenia należy:

  • stosować właściwy płodozmian
  • przyorywać słomę zbóż
  • stosować zbilansowane nawożenie azotem
  • do wysiewu używać zdrowego ziarna
  • uprawiać odmiany mało podatne na chorobę

Uwagi:
Zaleca się wykonywać zabiegi środkami ochrony roślin z uwzględnieniem stosowania w pierwszej kolejności metod biologicznych, agrotechnicznych i hodowlanych. Zgodnie z ustawą o środkach ochrony roślin: 1) Środki ochrony roślin mogą być stosowane jeżeli zostały dopuszczone do obrotu i stosowania. 2) Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty nie będące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem. 3) Środki ochrony roślin stosuje się sprzętem sprawnym technicznie. 4) Zabieg z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych może być wykonywany przez osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41 w/w ustawy. 5) Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji dotyczącej stosowanych przez nich środków ochrony roślin i przechowywania jej przez co najmniej 3 lata.

UWAGA:
Informacje o środkach ochrony roślin dopuszczonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do obrotu i stosowania w Polsce są dostępne pod adresem:
http://www.minrol.gov.pl > Informacje branżowe > Produkcja roślinna > Ochrona roślin