Wydział  Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku, w związku z wymogiem prowadzenia przez KOBiZE - Rejestru średnich źródeł spalania paliw, o którym mowa w art. 236e ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. -  Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 1396) dotyczących źródeł o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50MW w celu usystematyzowania danych niezbędnych do przekazania, zamieszcza formularz do pobrania.

Prowadzący instalacje, którzy posiadają źródła o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50MW, proszeni są o wypełnienie poniższego formularza oraz przesłanie na adres e-mail: instalacje.spalania@gdansk.gda.pl

Załącznik:

Przykładowy FORMULARZ REJESTR MCP 2019 (76.7 KB)