Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

A
A
Ostatnia aktualizacja: 13 sierpnia 2014 r.
Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku
Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

ul. Polanki 51
80-308 Gdańsk, 

tel./fax: +48 (58) 301 80 99
e-mail: ciee@pomorskieparki.pl
adres www: www.ciee-gda.pl

 

Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej powstało na mocy porozumienia pomiędzy Marszałkiem Województwa Pomorskiego oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Działa zgodnie z ustawą o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie. Centrum przejęło zadania od istniejącego od 1993 r. Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej, poszerzając swoje funkcje o działalność informacyjną. Od 2002 r. Centrum działa w strukturach Gdańskiej Fundacji Wody - www.gfw.pl.

1

Siedzibą Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej jest parter kamieniczki na gdańskiej Starówce przy ulicy Straganiarskiej, miejsce łatwo dostępne dla odwiedzających. W ośrodku istnieje dobrze wyposażona, ogólnodostępna biblioteka. Posiadamy również duży zbiór czasopism, programów i filmów związanych tematycznie z ekologią. W naszej siedzibie można się zapoznać z aktualizowanymi co godzinę wynikami badań stanu czystości powietrza prowadzonymi przez Fundację ARMAAG na terenie Trójmiasta i Tczewa.

Pozyskujemy, opracowujemy i udostępniamy informacje o zrównoważonym rozwoju w województwie pomorskim. Stworzyliśmy i prowadzimy corocznie aktualizowaną stronę ?Informacja dla społeczeństwa województwa pomorskiego o zrównoważonym rozwoju i stanie środowiska? - www.infoeko.pomorskie.pl

2

Zapraszamy do korzystania z łączy internetowych oraz zasobów elektronicznych. Centrum dysponuje stanowiskami komputerowymi oraz dostępem do aktualizowanych tematycznych baz danych. Nasza oferta informacyjna skierowana jest do wszystkich zainteresowanych, a szczególnie do uczniów, studentów i nauczycieli zajmujących się środowiskiem.

Przygotowujemy oraz prowadzimy zajęcia i warsztaty dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W naszej ofercie edukacyjnej, prezentowanej na stronie internetowej, znajduje się bogaty zakres tematów. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są zarówno w siedzibie Centrum w oparciu o bogatą bazę multimedialną, jak i w terenie. Wspomagamy tworzenie indywidualnych programów edukacji ekologicznej.

Centrum jest regionalnym koordynatorem programu Ekozespoły propagowanego w całej Polsce przez Fundację GAP Polska. Jako jedno z nielicznych w województwie pomorskim znalazło się na liście rekomendowanych przez Ministerstwo Środowiska ośrodków i organizacji zajmujących się edukacją ekologiczną w Polsce. W 2005 r. na Międzynarodowych Targach Ekologicznych POLEKO otrzymało nagrodę Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska za najciekawszą edukacyjną akcję ekologiczną prowadzoną podczas targów.

3

Organizujemy szkolenia dla nauczycieli, pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych z zakresu szeroko rozumianej edukacji ekologicznej i ochrony środowiska.

Prowadzimy biuletyn informacyjny - ?Zielony Biuletyn? aktualizowany dwa razy w miesiącu, który ukazuje się na naszej stronie Internetowej www.ciee-gda.pl oraz jest rozsyłany elektronicznie do wszystkich zainteresowanych.

Organizujemy od lat konkursy cieszące się szerokim zainteresowaniem:

  • "Zielone pytanie" ukazujące się co miesiąc w Dzienniku Bałtyckim i na naszej stronie internetowej - adresowane do wszystkich odbiorców,
  • "Bęc jabłkiem w głowę" - konkurs interdyscyplinarny dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów,
  • "Zaproś gości do swej miejscowości" - konkurs propagujący znajomość walorów przyrodniczych i turystycznych naszego regionu, adresowany do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
  • "Znani i nieznani ptasi sąsiedzi" - konkurs ornitologiczno-plastyczny przeznaczony dla klas V szkól podstawowych Gdańska.

Promujemy działalność artystyczną i kulturalną nawiązującą do potrzeby działań ekologicznych, inspirującą ludzi do zachowań prośrodowiskowych w różnych dziedzinach życia.

Tworzymy cykliczny serwis aktualnych imprez i akcji o charakterze proekologicznym w regionie.

4

Koordynujemy w województwie pomorskim Miejskie Zielone Dni (Urban Green Days) realizowane z inicjatywy Dyrektoriatu ds. Ochrony Środowiska Komisji Europejskiej. Współorganizujemy wraz z Klubem Dżentelmena Szos doroczną akcję: "Drzewko za oponę". Wspomagamy liczne akcje oraz konkursy ekologiczne i przyrodnicze prowadzone na terenie naszego województwa. Współpracujemy z licznymi organizacjami ekologicznymi min. z Liga Ochrony Przyrody w Gdańsku, Polskim Klubem Ekologicznym Okręgiem Wschodnio-Pomorskim, Zakładem Ornitologii PAN, Grupą Badawczą Ptaków Wodnych KULING, Pracownią na Rzecz Wszystkich Istot oraz z parkami narodowymi i krajobrazowymi naszego województwa. Wspólnie z British Council i Biblioteką Brytyjską w Gdańsku prowadziliśmy kampanię i warsztaty ZeroCarbonCity, których celem było uświadomienie społeczności skutków i rozmiarów problemów wynikających z postępujących zmian klimatycznych.

Udzielamy wsparcia merytorycznego instytucjo m i wszystkim zainteresowanym zajmujący m się działaniami na rzecz ochrony środowiska. Wszystkich tych, którzy nie zawsze mogą odwiedzić nas w Centrum zapraszamy na naszą stronę internetową - www.ciee-gda.pl . Zawiera ona nie tylko informacje dotyczące tego, co dzieje się w Centrum (szkolenia dla nauczycieli, zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży, konkursy, itp.), ale również interesujące inicjatywy odbywające się na terenie województwa pomorskiego, jak i całego kraju.

Korzystanie z wszystkich zasobów Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku jest bezpłatne. Serdecznie zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-17.00.