Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

XLI sesja Rady Miasta Gdańska

A
A
Nowy Ratusz. Sala posiedzeń Rady Miasta Gdańska, radni siedzący przy swoich stołach
Nowy Ratusz. Sala posiedzeń Rady Miasta Gdańska
fot. Grzegorz Mehring/gdansk.pl
 

W czwartek, 28 października, o godz. 9.00 w Nowym Ratuszu (ul. Wały Jagiellońskie 1) odbędą się obrady XLI sesji Rady Miasta Gdańska. 
 

Transmisja na www.gdansk.pl. Początek o godz. 9.00. 


PORZĄDEK OBRAD:

 

1. Sprawy regulaminowe

 • otwarcie sesji.

 

2. Komunikaty:

- Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska,

- Komisje Rady Miasta Gdańska,

- Prezydent Miasta Gdańska.

 

3. Oświadczenia Klubów Radnych.

 

4. Uchwały:

 

 1. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska (druk 1091);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Izabela Kuś - Skarbnik Miasta Gdańska

Agnieszka Trojanowska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 

 1. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2021 rok (druk 1092);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Izabela Kuś - Skarbnik Miasta Gdańska

Agnieszka Trojanowska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 

 1. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Gdańska (druk 1083);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Agnieszka Trojanowska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 

 1. w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku w 2022 roku (druk 1082);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Monika Chabior – Zastępczyni Prezydenta Miasta Gdańska

Izabela Chorzelska – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

 1. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2022” (druk 1079);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Monika Chabior – Zastępczyni Prezydenta Miasta Gdańska

Izabela Chorzelska – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

 1. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2021 (druk 1093);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Monika Chabior – Zastępczyni Prezydenta Miasta Gdańska

Izabela Chorzelska – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

 1. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2022 (druk 1096);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Monika Chabior – Zastępczyni Prezydenta Miasta Gdańska

Izabela Chorzelska – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

 1. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji
  z budżetu Gminy Miasta Gdańska dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół oraz placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie Gdańska oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
  (druk 1074);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Monika Chabior – Zastępczyni Prezydenta Miasta Gdańska

Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego

 

 1. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na rok szkolny 2021/2022 planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdańska oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdańska oraz inne organy (druk 1077);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Monika Chabior – Zastępczyni Prezydenta Miasta Gdańska

Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

 1. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na rok szkolny 2021/2022 planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych na terenie Miasta Gdańska (druk 1078);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Monika Chabior – Zastępczyni Prezydenta Miasta Gdańska

Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

 1. w sprawie projektu zmian Statutu Miasta Gdańska (druk 1097);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Cezary Śpiewak-Dowbór – Przewodniczący Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej

 

 1. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Letnica w rejonie ulicy Marynarki Polskiej i nabrzeża Martwej Wisły w mieście Gdańsku (druk 1075);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel - Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

 1. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Górki Zachodnie rejon ulicy Przełom i nabrzeża Wisły Śmiałej w mieście Gdańsku (druk 1076);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel - Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

 1. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przymorze Wielkie rejon ulicy Obrońców Wybrzeża w mieście Gdańsku (druk 1080);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel - Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

 1. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Żabianka rejon przystanku SKM Żabianka-AWFiS w mieście Gdańsku (druk 1081);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel – Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

 1. w sprawie nadania nazwy Plac Dyrekcji (druk 1094);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Borawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Beata Gaj – Dyrektor Wydziału Geodezji

 

 1. w sprawie nadania nazwy ulica prof. Jerzego Stankiewicza (druk 1095);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Borawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Beata Gaj – Dyrektor Wydziału Geodezji

 

 1. projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Miasta Gdańska Województwu Pomorskiemu (druk 1085);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Piotr Kryszewski – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

 

 1. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 1051);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 

 1. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 1052);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 

 1. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 1053);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 

 1. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 1054);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 

 1. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 1055);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 

 1. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym (druk 1056);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 

 1. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 1057);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 

 1. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 1058);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 

 1. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 1059);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 

 1. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 1060);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 

 1. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 1061);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 

 1. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 1062);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 

 1. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 1063);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 

 1. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 1064);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 

 1. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 1065);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 

 1. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 1066);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 

 1. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 1067);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 

 1. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 1068);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 

 1. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 1069);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 

 1. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 1070);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 

 1. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 1071);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 

 1. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej domem jednorodzinnym (druk 1072);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 

 1. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 1073);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 

 1. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy użytkowania nieruchomości (druk 1084);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Alan Aleksandrowicz – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 

 1. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk 1086);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Olga Goitowska –Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej

 

 1. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska (druk 1087);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Olga Goitowska – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej

 

 1. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
  w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  (druk 1088);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Olga Goitowska – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej

 

 1. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, którą zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości

 2. , na której nie zamieszkują, a powstają odpady komunalne (druk 1089);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Olga Goitowska –Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej

 

 1. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe (druk 1090);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Olga Goitowska –Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej

 

5. Wnioski, oświadczenia osobiste.

6. Zakończenie obrad.