Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Włochy w Gdańsku

Wystawa Włochy w Gdańsku jest pierwszą próbą ukazania dziedzictwa włoskiego w Gdańsku od XIV do końca XVIII wieku. Jest efektem projektu badawczego i konserwatorskiego, który był realizowany  od 2014 roku pod kierunkiem prof. Marcina Kalecińskiego w Oddziale Sztuki Dawnej Muzeum Narodowego w Gdańsku

A
A

Zdecydowana większość wybranych na wystawę obiektów nigdy nie była dotychczas eksponowana. Dokumentują one kontakty gdańsko – włoskie, sposób postrzegania Italii nad Motławą. Eksponowane rękopisy, inkunabuły i starodruki z  dawnej Biblioteki Senatu Miasta Gdańska, zwłaszcza z donacji  Giovanniego Bonifacia, hrabiego d’Oria są świadectwem   zainteresowania gdańszczan ustrojem miast włoskich, papiestwem, literaturą i muzyką włoską. Na wystawie znajdą się pochodzące z kościoła Mariackiego w Gdańsku znakomite paramenty liturgiczne wykonane z włoskich tkanin (XIII – XV wiek) oraz renesansowe iluminowane kodeksy. Po raz pierwszy zostaną pokazane obrazy, rysunki, dzieła graficzne i szkło  włoskie ze zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku oraz kolekcji kościelnych i prywatnych.  

Wystawa będzie także okazją do obejrzenia zabytków  z innych    polskich zbiorów -  z PAN Biblioteki Gdańskiej, Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, Muzeów Diecezjalnych w Toruniu i Pelplinie, Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku i Muzeum Sztuki w Łodzi  oraz z prestiżowego Staatliche Museen w Berlinie.

 

 

Antonio Campi Modlitwa w Ogrójcu

W projekcie wzięli  udział niemal wszyscy kustosze z Oddziału Sztuki Dawnej MNG, a także konserwatorzy z pracowni konserwacji MNG oraz opiekunowie pracowni Działów Zbiorów Specjalnych PAN Biblioteki Gdańskiej – współorganizatora wystawy. Wyniki przeprowadzonych badań zostaną opublikowane w katalogu wystawy, zawierającym kilkanaście esejów i setki not, podejmujących nierzadko pionierskie zagadnienia.

Patronat Honorowy:
Jarosław Sellin, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego
Ambasada Włoch w Polsce
Paweł Adamowicz, Prezydent Miasta Gdańska
J.E. Vincenzo Manno, Ambasador Suwerennego Zakonu Maltańskiego w Polsce