Link do opisu wydarzenia: Rozmowy na temat | Święto Wolności i Solidarności

Rozmowy na temat | Święto Wolności i Solidarności

Data: 1-2, 5-9 czerwca 2019 r.
Godzina: 18:00
Miejsce: Europejskie Centrum Solidarności, Plac Solidarności 1, Gdańsk
Wstęp: wolny
Organizator: ECS, Miasto Gdańsk, Fundacja Gdańska

Szczegóły wydarzenia

Praktykujemy „przepis na rozmowę” przy Okrągłym Stole - bez oskarżeń, uprzedzeń, ocen, stereotypów i generalizacji. Zależy nam na szczerej rozmowie, którą cechuje wzajemny szacunek. Mówimy o demokracji w praktyce - wartościach, wspólnocie, różnorodności i współodpowiedzialności. Wspólnie z zaproszonymi gośćmi zastanawiamy się nad sukcesami i wyzwaniami codzienności. Zapraszamy do rozmowy wszystkich, którym zależy na Polsce!

1/06
Adam Wajrak | Czy demokracja dobrze służy polskiej przyrodzie?

Dziennikarz, działacz na rzecz przyrody i jej popularyzator. Jego rodzina mieszkała przy jednym podwórku z Jackiem Kuroniem, któremu Adam Wajrak pomagał w kilku kampaniach wyborczych. W dzieciństwie i młodości udzielał w domu azylu chorym zwierzętom, głównie ptakom. Od ponad 20 lat mieszka w Teremiskach, wiosce położonej w Puszczy Białowieskiej. Autor artykułów, głównie na łamach „Gazety Wyborczej”, i książek o tematyce przyrodniczej.

2/06 
Andrzej Blikle | Czym jest dobro wspólne?

Urodził się podczas obrony Warszawy we wrześniu 1939, w biurze firmy Blikle przy Nowym Świecie w Warszawie. Człowiek renesansu – informatyk, profesor nauk matematycznych, specjalista w zakresie matematycznych podstaw informatyki, współtworzył Polskie Towarzystwo Informatyczne, jest członkiem Europejskiej Akademii Nauk, pracownikiem naukowym i nauczycielem akademickim, ale także członkiem Rady Języka Polskiego i… mistrzem cukierniczym. 

5/06 
JERZY BRALCZYK | Język konfliktu i język zgody – jak nimi władać?

Językoznawca, profesor nauk humanistycznych, specjalista w zakresie poprawności języka publicznego, a także języka polityki, reklamy, prawa. Wiceprzewodniczący Rady Języka Polskiego. Wykłada w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Recytuje z pamięci więcej niż połowę „Pana Tadeusza” i gotuje przepyszną kopczyznę, zupę o rodzinnym rodowodzie. Mówi tak, że można go jeść łyżkami.

6/06 
Magdalena Fikus | Co najbardziej szkodzi gatunkowi ludzkiemu?

Biolożka, biochemiczka, profesor nauk przyrodniczych, specjalistka w zakresie biochemii i fotochemii kwasów nukleinowych, biofizyki komórki, inżynierii genetycznej. Wielka promotorka idei popularyzowania nauki, to m.in. jej zawdzięczamy Festiwal Nauki. Była przewodniczącą, a obecnie jest członkinią prezydium Rady Upowszechniania Nauki Polskiej Akademii Nauk. Czerpie radość z nauczania i wędrówek po polskich górach.

7/06 
Ryszard Praszkier | Jak robić rzeczy niemożliwe? 

Psycholog i psychoterapeuta, badacz zmian społecznych. Głównym obszarem jego zainteresowań jest dynamika zmian społecznych, a w szczególności bada, jakie czynniki powodują, że zmiana jest długofalowa i nieodwracalna. Jako praktyk przez ponad 20 lat pracował dla międzynarodowego stowarzyszenia wzmacniającego innowatorów społecznych Ashoka. Pasjonuje go magia kreatywności.
 
8/06 
DANUTA HÜBNER | Czy demokracja obroni się sama?

Profesor nauk ekonomicznych, specjalizuje się w rozwoju gospodarczym. Była szefową Kancelarii Prezydenta RP. Pełniła funkcję sekretarza wykonawczego Europejskiej Komisji Gospodarczej (agendy ONZ). Stała na czele Komitetu Integracji Europejskiej. Była pierwszym polskim komisarzem w Unii Europejskiej (ds. polityki regionalnej). Posłanka kończącej się właśnie kadencji do Parlamentu Europejskiego i przewodnicząca Komisji Spraw Konstytucyjnych. Prowadzi blog „Moja Europa”, na którym podejmuje temat brexitu, przyszłości Unii Europejskiej i zwiększenia udziału obywateli w jej kształtowaniu.

9/06 
JAKUB WYGNAŃSKI | Społeczeństwo obywatelskie, czyli jakie? 

Socjolog, działacz i współtwórca organizacji pozarządowych. Działał w tzw. ruchu samokształceniowym. W latach 80. działacz Solidarności i Komitetów Obywatelskich. Najmłodszy uczestnik obrad Okrągłego Stołu, pełnił m.in. funkcję sekretarza Henryka Wujca. Na początku lat 90. zrezygnował z czynnej polityki, stając się jednym z animatorów ruchu organizacji pozarządowych w Polsce. Był współtwórcą Stowarzyszenia na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych i jego prezesem. Kieruje Pracownią Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”.

Spotkania przeznaczone są dla młodzieży i dorosłych. Odbywają się przy Okrągłym Stole przy fontannie na placu obok budynku Europejskiego Centrum Solidarności.


Cały program obchodów Święta Wolności i Solidarności na stronie 2019gdansk.pl

 

Miejsce