Link do opisu wydarzenia: Promocja książki: Polskie ślady w Niemczech

Promocja książki: Polskie ślady w Niemczech

Data: 28 marca 2023 r.
Godzina: 18:00
Miejsce: Europejskie Centrum Solidarności Plac Solidarności 1, Gdańsk
Wstęp: wolny
Organizator: Europejskie Centrum Solidarności

Szczegóły wydarzenia

Polaków i Niemców łączy ponadtysiącletnie sąsiedztwo. Wielopłaszczyznowe kontakty, a przede wszystkim migracje z Polski do Niemiec, miały większy wpływ na niemiecką codzienność, niżby się to mogło wydawać.

baner promujący promocję książki: Polskie ślady w Niemczech

mat. ECS

Świadectwem tego są już nie tylko polsko brzmiące nazwiska i powiązania rodzinne, wyjazdy na saksy, życie polonijne, lecz także sukcesy Polaków czy migrantów z Polski w niemieckim życiu publicznym i naukowym, na arenach sportowych, w muzyce, sztuce czy literaturze.
Kalejdoskop oferuje więcej niż tylko encyklopedyczne wzmianki o postaciach czy wydarzeniach. Stanowi zaproszenie do zapoznania się z często nieznanymi lub wymagającymi ponownego odkrycia śladami polskości w Niemczech.
W leksykonie znaleźć można ponad 250 haseł. Wiele postaci i wydarzeń będzie, zdaniem redaktorów, stanowić dla czytelnika novum.

W gdańskiej prezentacji wezmą udział redaktorzy książki – Dieter Bingen, Andrzej Kaluza, Basil Kerski i Peter Oliver Loew. Każdy z nich przedstawi kilka swoich haseł, po czym będzie czas na dyskusję. Udział w spotkaniu zapowiedziała również Cornelia Pieper – konsul generalna RFN w Gdańsku.

Książka, która właśnie trafia do rąk polskich czytelników, w języku niemieckim ukazała się w 2018 roku. Wydawcą jest Bundeszentrale für politische Bildung.
Prezentacja książki odbędzie się dzięki wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Goście:
prof. Dieter Bingen - politolog i historyk, były szef Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich w Darmstadt (Deutsches Polen-Institut)

dr Andrzej Kaluza - germanista i politolog, redaktor biuletynu „Polen-Analysen”, kieruje działem komunikacji w Niemieckim Instytucie Spraw Polskich w Darmstadt (Deutsches Polen-Institut)

Basil Kerski - menadżer kultury, redaktor, politolog i eseista, dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności, redaktor naczelny dwujęzycznego „Magazynu Polsko-Niemieckiego DIALOG”

Prowadzenie:
prof. Peter Oliver Loew - historyk i kulturoznawca, autor wielu książek i artykułów o historii Gdańska, Polski i stosunkach polsko-niemieckich, pracuje w Niemieckim Instytucie Spraw Polskich w Darmstadt (Deutsches Polen-Institut)

Książkę w dniu prezentacji będzie można nabyć w bibliotece ECS w cenie 42 zł, płatność gotówką lub kartą płatniczą