Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Konferencja INTERAKCJA – INTEGRACJA 2019

Konferencja  INTERAKCJA  –  INTEGRACJA  2019  to  doroczne  forum  członków  Porozumienia Społeczeństwo i Nauka SPiN. Przyjazd do Gdańska z całej Polski zapowiedziało ok. 250 osób, to m.in.  pracownicy  centrów  nauki,  członkowie  instytucji  pożytku  publicznego  oraz  innych organizacji działających na rzecz rozwoju społeczeństwa opartego na edukacji, nauce, technice i innowacji. Wydarzenie ma charakter zamknięty.

A
A

Konferencja  INTERAKCJA  –  INTEGRACJA  2019  to  doroczne  forum  członków  Porozumienia Społeczeństwo i Nauka SPiN. Przyjazd do Gdańska z całej Polski zapowiedziało ok. 250 osób, to m.in.  pracownicy  centrów  nauki,  członkowie  instytucji  pożytku  publicznego  oraz  innych organizacji działających na rzecz rozwoju społeczeństwa opartego na edukacji, nauce, technice i innowacji. Wydarzenie ma charakter zamknięty.

– To dla nas wyróżnienie, że gościmy konferencję INTERAKCJA – INTEGRACJA w Gdańsku, gdy Hevelianum  skończyło  już,  albo  dopiero,  dziesiąte  urodziny  –  mówi  Paweł  Golak,  dyrektor Hevelianum.  –  Zaprosiliśmy  koleżanki  i  kolegów  z  polskich  centrów  nauki  i  muzeów  nauki, uniwersytetów dziecięcych i trzeciego wieku, organizatorów festiwali nauki, aktywistów fundacji i stowarzyszeń zajmujących się edukacją nieformalną oraz samorządowców, którzy upatrują dla  nauki  miejsce  w  zrównoważonym  rozwoju  swojej  społeczności  lokalnej.  To  będzie doskonała okazja, aby dzielić się wiedzą, nawiązywać relacje i poszerzać kompetencje.

Pierwszy  dzień  (20  marca,  środa)  to  prekonferencja.  W  Hevelianum  zaplanowano  wykłady adresowane  przede  wszystkim  do  tych  uczestników,  którzy  dopiero  tworzą  placówki popularyzujące nauki techniczne lub je doskonalą. 

Dwa kolejne dni (21–22 marca, czwartek – piątek) to już właściwe obrady, które odbędą się  w Europejskim Centrum Solidarności.  Dwa pierwsze wystąpienia wprowadzające (21 marca) wygłoszą goście specjalni. Lech Wałęsa, laureat  Pokojowej  Nagrody  Nobla,  prezydent  RP,  mówić  będzie  o  „Zrównoważonym  rozwój ludzkości. Jak zmienia się świat i człowiek w XXI wieku”, a Paula Rodari, menadżer programu ESOF 2020, o najważniejszym europejskim wydarzeniu skupionym na debacie między nauką, technologią, społeczeństwem i polityką, które odbędzie się w Trieście w dniach 4–10 lipca 2020 roku.

Uczestnicy konferencji będą mogli dowiedzieć się m.in. jak wychodzić poza mury budynków  i  łączyć  naukę  z  innymi  dziedzinami  ludzkiej  aktywności.  Padnie  wiele  dobrych  rad,  m.in.  o  wykorzystaniu  środków  unijnych,  otwieraniu  zasobów  czy  współpracy  z  nauczycielami. Doświadczeniami  będą  się  dzielić  goście  m.in.  z  Centrum  Nauki  Kopernik  w  Warszawie  i  Narodowego  Centrum  Badań  Jądrowych,  Centrum  Nauki  EXPERYMENT  w  Gdyni, Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon.  Na 22 marca zaplanowano Bazar Naukowy – interaktywne pokazy. W czasie tej sesji instytucje publiczne  i  organizacje  non-profit  zaprezentują  publiczności  naukowe  show  wg.  własnego pomysłu.

>>>Więcej informacji