Gdański Tydzień Praw Zwierząt
Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Gdański Tydzień Praw Zwierząt

Marsz dla Zwierząt zakończy cykl wydarzeń przygotowanych w ramach Gdańskiego Tygodnia Praw Zwierząt przez organizację młodzieżową Zielone Ogniwo. Wszystkie pozostałe spotkania i warsztaty dotyczą praw i dobrostanu zwierząt, nie tylko domowych. Marsz przejdzie ulicami miasta w niedzielę, 22 maja, gdy w Polsce obchodzimy Dzień Praw Zwierząt, dziś w IKM dwie rozmowy: o szkodliwości ferm zwierząt oraz o owadach "zapylaczach".

A
A
baner promujący Gdański Tydzień Praw Zwierzat 16 - 22 maja 2022 rok. Grafika kury, psa, owcy i konia - jeden stoi na drugim
 

- Chcemy zaprosić do zastanowienia się przez chwilę nad losem zwierząt, z którymi koegzystujemy w jednej przestrzeni - tłumaczą członkowie Zielonego Ogniwa, organizacji zrzeszających młodych ludzi działających na rzecz środowiska. - Nie chodzi nam jedynie o te, które mamy w domu, ale również dzikie zwierzęta (lisy, foki, dziki), owady, a także zwierzęta hodowlane. Jaki mamy do nich stosunek? Co o nich wiemy? Jak o nie dbamy?

Na Gdański Tydzień Praw Zwierząt składają się spotkania i warsztaty poruszające aspekty etyczne i prawne problemu, poznamy weganizm od kuchni, dowiemy się też, jak pomagać dzikim zwierzętom w mieście.

PROGRAM

Program Tygodnia Praw Zwierząt w Gdańsku
Program Tygodnia Praw Zwierząt w Gdańsku
mat. Zielone Ogniowo

Częścią inicjatywy będzie Międzypokoleniowy Okrągły Stół w ECS, podczas którego - w sobotę 21 maja - organizatorzy i uczestnicy wypracują postulaty dotyczące dobrostanu zwierząt domowych korzystając z wiedzy i doświadczenia osób reprezentujących różne grupy wiekowe, płcie i grupy zawodowe.

Całość prac zwieńczy Marsz Dla Zwierząt, który przejdzie ulicami miasta w niedzielę, 22 maja. Zbiórka chętnych na rogu Szerokiej i Grobli II, o godz. 11.  

- Zapraszamy każdego i każdą do włączenia się w działanie, zapraszania swoich znajomych i rodziny. Razem możemy dużo zdziałać! uświadamiając wszystkim, jak ten temat jest istotny dla mieszkańców - przekonują organizatorzy.

Podczas demonstracji będzie okazja do zaprezentowania wypracowanych postulatów.

Tydzień Praw Zwierząt to jeden z projektów, który zwyciężył w gdańskim Programie Innowacji Społecznych INNaczej, którego organizatorem jest Miasto Gdańsk, a operatorem Fundacja Inicjowania Rozwoju UP Foundation.

Do zespołu innowatorów organizujących “Gdański Tydzień Praw Zwierząt” w Gdańsku należą: Janina Repeka, Rozalia Ekiert, Jakub Nowicki oraz Malwina Brzezińska.

- Jesteśmy zespołem młodych osób, nazywamy się Zielone Ogniwo - mówili podczas ogłaszania zwycięzców gdańskiego Programu Innowacji Społecznych INNaczej w maju 2022 roku. - Działamy lokalnie w Gdańsku na rzecz ekologii i zajmujemy się wieloma tematami (m.in. zmianami klimatycznymi, bioróżnorodnością), ale przede wszystkim zależy nam na aktywizacji i edukacji. Naszą ideą jest łączenie osób działających oddolnie, instytucji miejskich i organizacji pozarządowych, biznesu - żebyśmy wspólnie i wielopłaszczyznowo podeszli do tematu praw zwierząt, który wciąż nie został przepracowany w debacie publicznej.