Film: Zza kamery

Film: Zza kamery

Data: 1 czerwca - 2 czerwca
Godzina: 10.00-16.00
Miejsce: Europejskie Centrum Solidarności - mediateka, Plac Solidarności 1, Gdańsk
Wstęp: wolny
Organizator: ECS, Miasto Gdańsk, Fundacja Gdańska

Szczegóły wydarzenia

Pokazy unikatowych, archiwalnych materiałów filmowych dotyczących obrad Okrągłego Stołu, wyborów w 1989 roku i pielgrzymek Jana Pawła II do Polski.

Okrągły Stół jest jednym z najważniejszych wydarzeń w najnowszej historii Polski. Od niego rozpoczęły się zmiany ustrojowe w komunistycznej Polsce, w tym częściowo wolne wybory do Sejmu.

Obrady Okrągłego Stołu odbywały się w dniach 6 luty - 5 kwietnia 1989 roku. Uczestniczyli w nich przedstawiciele ówczesnych władz Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, demokratycznej opozycji oraz strony kościelnej (przedstawiciele Kościoła katolickiego i Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego).

Obrady prowadzone były w kilku miejscach, a ich rozpoczęcie i zakończenie odbyło się w siedzibie Urzędu Rady Ministrów PRL w Pałacu Namiestnikowskim (obecnie Pałac Prezydencki) w Warszawie. Brało w nich udział około 720 osób (uczestników, ekspertów i obserwatorów). 

W cyklu "Film: zza kamery" pokazane będą unikatowe i archiwalne materiały filmowe dotyczące obrad Okrągłego Stołu i wyborów w 1989 roku. Prezentowane będą także filmy dotyczące pielgrzymek papieża Jana Pawła II do Polski. 

 

Cały program obchodów Święta Wolności i Solidarności na stronie 2019gdansk.pl.

oprc. WG

fot. Wojtek Jakubowski/KFP

Miejsce