Link do opisu wydarzenia: Dzień Matki: SWOJEWOLA: Odłam Źdźb

Dzień Matki: SWOJEWOLA: Odłam Źdźb

Data: 26 maja 2023 r.
Godzina: 18:00
Miejsce: Teatr w Oknie ul. Długa 50/51, Gdańsk
Wstęp: Bilety 35 zł
Organizator: Teatr w Oknie

Szczegóły wydarzenia

cztery kobiety ubran w białe suknie stojące koło siebie

mat. organizatora

Swojewola to, według Zygmunta Glogera, chwila radosnego szału weselników, gdy po pokładzinach - uroczystym prowadzeniu nowożeńców do ich łożnicy - znajdowali dowody dochowanego dziewictwa panny młodej.
Wejdźmy w zapomniany, nieoczywisty świat obrzędowości weselnej w dawnej Polsce.

„Odłam Źdźbło” to czteroosobowa żeńska grupa wokalna, która wyłoniła się z Zespołu Śpiewu Tradycyjnego „Źdźbło”, założonego w 2004 roku i prowadzonego przez Agnieszkę Błonkiewicz. W 2019 roku z inicjatywy artystki Aśki Borof grupa rozpoczęła realizację niezależnych projektów o charakterze performatywno – parateatralnym, których Aśka Borof jest autorką i reżyserką. Osią tematyczną działań „Odłamu Źdźbło” jest świat kobiety w świetle pieśni, przesądów, podań i mitów ludowych. Zespół wykonuje pieśni wschodniej Słowiańszczyzny, wykorzystując archaiczne techniki śpiewu ludowego. Wokół pieśni rozgrywa się oszczędna, ascetyczna akcja sceniczna będąca rodzajem cichego kontrapunktu - komentarza. Aśka Borof jest również projektantką i wykonawczynią strojów, w których występuje zespół - strojów bezpośrednio odnoszących się do obrzędów sprawowanych przez kobiety i wokół kobiety. Są to więc przede wszystkim obrzędy weselne wokół panny młodej, w których rozgrywa się dialog starego pokolenia z młodym, ujarzmianie lęków i demonów przez sprawowanie odwiecznych rytuałów, obrzędy wiosenne, obrzędy magiczne i mistyczne.