Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Chóry w Ratuszu Głównego Miasta

Zapraszamy na koncert kolęd "Kolędy Świata”, który odbędzie się         13 stycznia 2019 r. o godz. 14:00  w  Białej Sali Ratusza Głównego Miasta w Gdańsku.

A
A

Wykonawcami koncertu będą dwa gdańskie chóry.  

Gdański Chór Nauczycielski powstał w 1984. Jego kierownikiem artystycznym i dyrygentem jest  dr Teresa Pabjańczyk, pracownik  Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Zespół prowadzi bogatą działalność artystyczną. Organizuje własne koncerty kameralne z muzyką świecką i religijną na terenie Trójmiasta. Chór jako członek Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, uczestniczy w okazjonalnych i cyklicznych wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez Oddział. Gdański Chór Nauczycielski  koncertował  również poza granicami kraju: Austria, Francja, Litwa, Niemcy, Rosja, Włochy, Malta. W czasie 35 – letniej działalności uczestniczył w wielu przeglądach i festiwalach muzyki chóralnej zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia.     

 

 

Młodzieżowy Chór  XIX LO „Scherzi Musicali” w Gdańsku, został założony we wrześniu 1999 r.  Dyrygentem chóru jest mgr Daria Polanowska, absolwentka dwóch kierunków Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki  w Gdańsku – dyrygentura chóralna oraz edukacja muzyczna (dyplomy z wyróżnieniem), stypendystka Ministra Kultury i Sztuki. W ciągu kilkunastu lat istnienia dał około 300 koncertów, m. in. w Filharmonii Bałtyckiej, Dworze Artusa, Ratuszu Głównego  Miasta, Ratuszu Staromiejskim, Urzędzie Wojewódzkim, Muzeum II Wojny Światowej, Europejskim Centrum Solidarności, w kościołach gdańskich a także brał udział  podczas  festiwalu  „Wratislavia Cantans”. Chór tworzą uczniowie klas artystycznych (grupy muzyczne) XIX LO w Gdańsku. Ostatnią zdobyczą chóru jest  I miejsce w swojej kategorii oraz Grand Prix w Pomorskim Przeglądzie Chórów Szkolnych „Niepodległa”.