Link do opisu wydarzenia: Związki Gdańska z Hanzą w XV i XVI w.

Związki Gdańska z Hanzą w XV i XVI w. Wykład z oprowadzaniem po wystawie czasowej „Mamy wiatr do żeglowania"

Data: 22 czerwca 2024 r.
Godzina: 13:00
Miejsce: Ratusz Głównego Miasta ul. Długa 46/47, Gdańsk
Wstęp: wolny
Organizator: Muzeum Gdańska

Szczegóły wydarzenia

Gdańsk od II połowy XIV w. był członkiem Hanzy, organizacji zrzeszającej miasta Europy Środkowej i Północnej w celu obrony interesów handlowych i żeglugi na Morzu Bałtyckim oraz Morzu Północnym. Jej celem była regulacja żeglugi zimowej, cen i jakości towarów, organizacja wspólnej floty i walka z piratami. Podczas wykładu omówiona zostanie działalność kantorów znajdujących się w Nowogrodzie Wielkim, Bergen, Brugii i Londynie, które odpowiadały za wymianę towarów i wspomagały kupców w sprawach handlowych. Będzie można posłuchać też o losach gdańskich szyprów i marynarzy, o ich służbie morskiej, ciekawych historiach związanych z przewożonymi ładunkami, jak w wypadku wielkiej karaweli „Peter von Danzig” i zdobyciu dla Gdańska obrazu Hansa Memlinga „Sąd Ostateczny”. 

Wykład poprowadzi prof. Beata Możejko z Uniwersytetu Gdańskiego.  

Miejsce