Link do opisu wydarzenia: XVII Festiwal Integracji Artystycznej "POZAPOZY"

XVII Festiwal Integracji Artystycznej "POZAPOZY"

Data: 3 października 2023 r.
Godzina: 12:00
Miejsce: Europejskie Centrum Solidarności Pl. Solidarności 1, Gdańsk
Wstęp: wolny
Organizator: Gdańska Fundacja Dobroczynności
Wspieramy to!

Szczegóły wydarzenia

plakat promujący wydarzenie: Poza pozyFestiwal „POZAPOZY” to największa w województwie pomorskim impreza artystyczna promująca twórczość osób niepełnosprawnych i umożliwiająca Im pełne uczestnictwo w życiu kulturalnym. Wydarzenie skierowane jest do osób z różnym rodzajem i stopniem niepełnosprawności, artystów różnorodnych dziedzin, aby dzięki sztuce mogli wyrazić siebie, swoje marzenia i osiągnięcia.

Gala finałowa odbędzie się 3 października o godz. 12.00 w sali widowiskowej Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku.

Swoje dokonania artyści zaprezentują w 4 kategoriach – muzycznej, teatralnej, plastycznej i fotografii. Na scenie wystąpią indywidualni soliści, zespoły muzyczne, grupy teatralne. Przyjęta forma organizacji imprezy da możliwość artystom amatorom zaprezentowania własnych talentów i umiejętności przed zebraną widownią, ocenie przez profesjonalne jury. Integralną częścią występów na scenie będzie wystawa prac plastycznych i fotografii nadesłanych na konkurs w sąsiadującej, historycznej Sali BHP w Gdańsku. Prace oglądać można już od 4 października.

Strona wydarzenia na Facebooku

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz PFRON – Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Miejsce