Link do opisu wydarzenia: Tryptyk wokół przemocy. O zbrodni, karze i miłosierdziu. Spotkanie z dr. Tomaszem Snarskim

Tryptyk wokół przemocy. O zbrodni, karze i miłosierdziu. Spotkanie z dr. Tomaszem Snarskim

Data: 22 lutego 2024 r.
Godzina: 18:00
Miejsce: NOMUS Nowe Muzeum Sztuki w Gdańsku ul. Stefana Jaracza 14
Wstęp: wolny
Organizator: NOMUS

Szczegóły wydarzenia

Wystawa „Valentyn Odnoviun. Echa niewidzianych” może być odczytywana jako studium systematycznej przemocy i najpoważniejszych zbrodni reżimów totalitarnych, a jednocześnie jako przywrócenie pamięci o ofiarach i upominanie się o sprawiedliwość. Prace mogą stanowić także źródło refleksji filozoficznoprawnej odpowiadając na pytania o to, jaka może być nasza odpowiedź na najbardziej okrutne zbrodnie, jak odnieść się do ogromu wyrządzonego zła za pomocą prawa i jak pogodzić gniew ze sprawiedliwością. Czy odpowiedzią na przemoc i zbrodnie może być miłosierdzie? A może są zbrodnie, których nie można wybaczyć?

O problemach z pogranicza prawa i filozofii opowie dr Tomasz Snarski z Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii na Wydziale Prawa i Administracji. Podczas spotkania przyjrzymy się wymogom sprawiedliwości i ukarania, a także perspektywie wybaczenia i miłosierdzia, starając się zastanowić nad współczesnymi odniesieniami do zbrodni minionych reżimów.

Tomasz Snarski jest doktorem nauk prawnych, wykładowcą Uniwersytetu Gdańskiego, adwokatem. Jest także filozofem, publicystą i poetą, sprawującym pieczę nad programem artystycznym festiwalu „Wilno w Gdańsku”. Autor licznych prac z zakresu prawa karnego, filozofii prawa, praw człowieka. Twórca m.in. „gdańskiej koncepcji praw człowieka”. Jest zwolennikiem szerokiego uwzględniania idei miłosierdzia w prawie karnym.

Miejsce