Link do opisu wydarzenia: Spotkanie wokół książki "Dedykacje (dla Andrzeja K. Waśkiewicza)"

Spotkanie wokół książki "Dedykacje (dla Andrzeja K. Waśkiewicza)"

Data: 6 października 2023 r.
Godzina: 18:00
Miejsce: Ratusz Staromiejski, ul. Korzenna 33/35, Gdańsk
Wstęp: wolny
Organizator: Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku

Szczegóły wydarzenia

Andrzej Krzysztof Waśkiewicz (1941-2012) był poetą, krytykiem literackim, redaktorem, edytorem, publicystą, autorem ponad 40 książek. Wspólnie z Jerzym Leszinem zredagował serie poetyckie: „Generacje” oraz „Pokolenie, które wstępuje”, kilkanaście antologii pt. „Debiuty poetyckie” oraz szereg innych publikacji.

Pracował w redakcjach „Gazety Chłopskiej” i „Nadodrza” oraz pism literackich: „Orientacja”, „Integracje”, „Punkt”, „Autograf”.

W zgromadzonym przez niego księgozbiorze znajduje się liczny zbiór publikacji opatrzonych autorskimi dedykacjami: to przede wszystkim tomy poezji i prace krytycznoliterackie, ale także powieści, opowiadania, reportaże. Dedykacje obejmują półwiecze 1961-2012; czasem są zdawkowe, bardzo często – obszerne, osobiste. Wszystkie notacje zawiera książka „Dedykacje (dla Andrzeja K. Waśkiewicza)”. Zestaw ich autorów jest imponujący, od Stanisława Barańczaka, Jana Brzękowskiego po Tymoteusza Karpowicza, od Jalu Kurka, Wiktora Woroszylskiego, Janusza Kryszaka po Janusza Żernickiego, Krzysztofa Gąsiorowskiego, Zbigniewa Żakiewicza i wielu innych pisarzy różnych generacji, w tym liczne grono autorów z Trójmiasta i Pomorza.

baner promujący spotkanie

Książkę opracowała Anna Sobecka, wstępem opatrzył Władysław Zawistowski.

Spotkanie poprowadzi: Iwona Borawska

- Andrzej Krzysztof Waśkiewicz podchodził do dedykacji – zarówno tych, które sam wpisywał, jak i tych, które otrzymywał – z podobnym pietyzmem, z jakim podchodził do literatury w ogóle, a poezji w szczególe, i to wszelkiej poezji – od dzieł Mistrzów po palcówki początkujących czeladników pióra. Z czasem ta miłość do słowa odręcznie pisanego pieczętującego to drukowane, przeszła w rodzaj pasji (nałogu?), polegającej na skrzętnym zabieganiu o kolejne dedykacje i kolekcjonowaniu książek z wpisami już otrzymanymi. Upraszczając: AKW równie chętnie podpisywał się na swoich dziełach, jak i – bez najmniejszych kompleksów – odstawał należną kolejkę po dedykacje na książkach kolegów po piórze.

Ta pasja, przynajmniej od pewnego momentu, nie była w środowisku tajemnicą („Panu Andrzejowi K. Waśkiewiczowi / z prośbą o włączenie do Jego sławnych zbiorów" – pisze w listopadzie 1993 roku  Anna Kajtochowa) i zapewne niejeden z poetów, ślących swoje przesłanie, dobrze wiedział, że ma szansę ocaleć właśnie tam – na półce Andrzejowej biblioteki, a nierzadko także w którejś z książek krytyka, który słusznie uchodził za wybitnego znawcę współczesnej poezji polskiej i jedynego być może czytelnika „ogarniającego” bezmiar tego żywiołu.

Uzbierało się tych dedykowanych książek (a także arkuszy poetyckich, broszur, rękopisów) – czyli okazów w kolekcji – aż 2039, od pierwszej, datowanej 15 lipca 1961 roku, po ostanie z wiosny 2012 roku. A zatem około 40 rocznie, choć bywały czasy, gdy więcej było nowych tytułów niż tygodni w roku (a tych, jak wiadomo, jest 52). Andrzej Waśkiewicz wszystkie te książki skrzętnie i starannie przechowywał, zamieniając powoli swoje mieszkanie na gdańskiej Morenie w wielką bibliotekę poezji współczesnej.
Fragment wstępu, Władysław Zawistowski

Miejsce