Link do opisu wydarzenia: Społeczeństwo pomorskie / źródła jego specyfiki i współczesne oblicze

Społeczeństwo pomorskie / źródła jego specyfiki i współczesne oblicze

Data: 30 listopada 2023 r.
Godzina: 16:30
Miejsce: Europejskie Centrum Solidarności Plac Solidarności 1, Gdańsk
Wstęp: wolny
Organizator: Europejskie Centrum Solidarności

Szczegóły wydarzenia

ECS zaprasza do dyskusji wszystkich tych, którym Pomorze jest bliskie i którzy chcieliby się o nim czegoś ciekawego dowiedzieć.

– W trakcie debat dotyczących Pomorza i jego mieszkańców często pojawiają się różne nieporozumienia i/lub zaskoczenia – przyznaje prof. Cezary Obracht-Prondzyński, uczestnik seminarium, socjolog, antropolog i historyk. – Biorą się najczęściej z tego, że trudno nam, wychowanym na podstawowym kursie ogólnopolskiej historii, zrozumieć na czym polegała specyfika tego regionu i funkcjonującego tutaj społeczeństwa.

Pytania dotyczące przeszłości i współczesności mnożą się. Jakie były przyczyny i skutki pomorskiej autonomii w Rzeczypospolitej szlacheckiej? Jak funkcjonowało prawo chełmińskie? Dlaczego tylko tutaj tak ważna i znacząca była pozycja miast i mieszczaństwa? Jak tworzył się system kapitalistyczny w państwie pruskim i co to znaczyło dla Pomorzan? Jak przebiegały tutaj procesy modernizacji i czy coś z tego pozostało do dzisiaj? Czy współcześnie czujemy się związani ze swoim regionem, choć jesteśmy tak zróżnicowani, bo wiele z naszych rodzin przybyło tutaj z różnych stron ziem polskich?

– Proces różnicowania społeczeństwa pomorskiego trwa nadal, bo wciąż pojawiają się jego nowi mieszkańcy, niekiedy pochodzący z dalekich stron świata – zauważa prof. Cezary Obracht-Prondzyński.

Co nas więc łączy, a co dzieli? Jaka jest nasza tożsamość? Czy nadal czymś się wyróżniamy w stosunku do innych regionów, czy może wszelkie różnice uległy zatarciu? Jak się wzajemnie postrzegamy i czy się lubimy?
Na te i inne pytania postarają się odpowiedzieć badacze zajmujący się pomorską historią społeczną oraz współczesnym społeczeństwem naszego regionu. Po wykładach zaplanowano dyskusję, której moderatorem będzie dr Przemysław Ruchlewski, zastępca dyrektora ECS ds. naukowych i zbiorów.

Organizatorami wydarzenia są: Stacja Polskiej Akademii Umiejętności w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności i Instytut Kaszubski.

Program:
prof. dr hab. Jerzy Dygdała | Autonomia Pomorza w szlacheckiej Rzeczypospolitej
dr hab. Sławomir Kościelak, prof. UG | Społeczeństwo pomorskie doby nowożytnej – specyfika Prus Królewskich
prof. dr hab. Józef Borzyszkowski | Na drodze ku nowoczesności. Przekształcenia społeczeństwa pomorskiego w XIX i XX w.
prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński | Współcześni mieszkańcy Pomorza w świetle badań

Miejsce