Link do opisu wydarzenia: Seminarium: Dezinformacja w mediach

Seminarium: Dezinformacja w mediach

Data: 20 maja 2024 r.
Godzina: 10:00
Miejsce: Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego ul. Jana Bażyńskiego 4, Gdańsk
Wstęp: wolny
Organizator: EUROPE DIRECT Gdańsk

Szczegóły wydarzenia

EUROPE DIRECT Gdańsk zaprasza na seminarium na temat: Dezinformacja w mediach.

Prelegentką będzie dr hab. prof. UG Katarzyna Kamińska-Korolczuk - politolożka, badaczka, wykładowczyni i zastępczyni dyrektora Instytutu Politologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Autorka wielu publikacji naukowych, w tym książki „Polityka i media a kryzys zaufania. Polityka informacyjna mocarstw w czasie zagrożenia" nagrodzonej Nagrodą im. dra Pawła Stępki. Specjalistka z zakresu funkcjonowania systemów politycznych, partyjnych i medialnych. Prowadzi badania analizując sytuację polityczną wielu państw, głównie Republiki Federalnej Niemiec, Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Estonii i Łotwy, skupiając także uwagę na Brazylii i Chinach. Rozważania dotyczą szeroko pojmowanych relacji zachodzących między systemami politycznymi, partyjnymi i mediami oraz zmian w zachowaniach politycznych i dotyczących odbioru mediów.

Współorganizatorem wydarzenia jest Wydział Nauk Społecznych UG

Zgłoszenia na adres mailowy: europedirect-gdansk@morena.org.pl

Miejsce