Link do opisu wydarzenia: Rozmowa z Radnymi przed sesją Rady Miasta Gdańska

Rozmowa z Radnymi przed sesją Rady Miasta Gdańska

Data: 29 listopada 2023 r.
Godzina: 11:00
Miejsce: Transmisja na www.gdansk.pl
Wstęp: wolny
Organizator: Portal www.gdansk.pl

Szczegóły wydarzenia

W najbliższy czwartek 30 listopada odbędzie się 70. sesja Rady Miasta Gdańska. Co znalazło się w porządku obrad, a co może budzić gorące dyskusje? Jeszcze w przeddzień obrad zapraszamy do obejrzenia programu "Wszystkie strony miasta". W naszym studiu porozmawiamy z przedstawicielami klubów radnych. Emisja - środa, 29 listopada, godz. 11.00.

Przedostatnia sesja RMG w tym roku

Zaplanowana na ostatni dzień listopada 70. sesja Rady Miasta Gdańska jest przedostatnią planową sesją w roku. W porządku obrad znajdują się 34 uchwały dotyczące m.in.:

  • zmiany uchwały w sprawie opłaty miejscowej;
  • ustanowienia Gdańskiego Stypendium Kulturalnego Fundusz Twórczy;
  • podniesienia wysokości wynagrodzenia rodzinom zastępczym zawodowym i prowadzącym rodzinne domy dziecka;
  • ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w mieście Gdańsku;
  • przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na lata 2024-2026.

Porządek 70. sesji RMG (123.28 KB, docx)

Radni zdecydują też w sprawie wsparcia dla samorządu województwa pomorskiego w kwestii wspólnego biletu. Ogłoszą też tekst jednolity uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w mieście Gdańsku;

Wszystkie Strony Miasta - rozmowa z radnymi

Tradycyjnie przed obradami sesji porozmawiamy w programie "Wszystkie strony miasta" z przedstawicielami wszystkich klubów radnych.  Zapytamy ich o te najważniejsze i mniej ważne punkty obrad. W naszym studiu gościć będziemy:

  • Kamilę Błaszczyk - wiceprzewodniczącą klubu radnych Koalicji Obywatelskiej
  • Elżbietę Strzelczyk - klub radnych Prawa i Sprawiedliwości
  • Bogdana Oleszka - klub radnych Wszystko dla Gdańska

"Wszystko dla Gdańska" - emisja w środę, 29 listopada o godz. 11.00 na portalu gdansk.pl. Zapraszamy!