Link do opisu wydarzenia: Rising. Learning from the Past Today for Tomorrow

Rising. Learning from the Past Today for Tomorrow

Data: 19 lipca 2024 r.
Godzina: 18:00
Miejsce: CSW ŁAŹNIA 1 ul. Jaskółcza 1, Gdańsk
Wstęp: wolny
Organizator: Fundacja Kultury Wizualnej Chmura

Szczegóły wydarzenia

baner promujący wystawę: Rising. Learning from the Past Today for Tomorrow

Wernisaż: 19 lipca 2024 r.

  • 18:00 -18:45 wernisaż, CSW Łaźnia 1, ul. Jaskółcza 1, Gdańsk
  • 18:45 - 19:30 wspólne przejście z CSW Łaźnia do Instytutu Kultury Miejskiej
  • 19:30 wernisaż, Instytut Kultury Miejskiej, Targ Rakowy 11, Gdańsk

jedna wystawa dwie lokalizacje
jedna postać jedno dzieło
wiele wojen jedno doświadczenie

Jaka jest siła sztuki i kultury w czasach (post)konfliktu? Jak budujemy miasto i relacje społeczne w trakcie konfliktów, po doświadczeniach wojennych i przepracowaniu powojennych traum? Jak obecnie tworzymy przestrzeń dla istot ludzkich i nieludzkich, a potem dbamy o nią?

W międzynarodowym projekcie „Rising. Learning from the Past Today for Tomorrow” interesuje nas zbadanie i przedstawienie, jak przez pryzmat wojennych doświadczeń zmienia się perspektywa i twórczość, jak wygląda codzienność i działalność artystyczna, jak zmienia się warstwa wizualna i sfera akustyczna miasta przez pryzmat traumatycznych wydarzeń, skutków wojny i odbudowy nie tylko architektury, ale i relacji społecznych.

Podsumowaniem tego projektu jest wystawa w dwóch instytucjach i ich przestrzeniach ekspozycyjnych

Pierwsza to sala wystawowa w CSW Łaźnia, gdzie prezentujemy sześć dzieł sześciu artystek, które miały niezwykłe znaczenie dla rozwoju sztuki w powojennym Gdańsku, dla odbudowy miasta i wprowadzeniu dzieł artystycznych do przestrzeni miejskiej – Anny Fiszer, Barbary Massalskiej, Teresy Pągowskiej, Aliny Szapocznikow, Józefy Wnukowej i Hanny Żuławskiej. Scenografia nawiązuje do rusztowań, po których musiały piąć się artystki i do ich wysiłku fizycznego. Każda z nich była silną, wyjątkową osobą i każda z nich przepracowywała traumy wojenne, przekuwając je w rzeźby, tworząc dzieła sztuki, wprowadzając kolor i nowe formy do pejzażu miasta. Na wystawie nie prezentujemy reprodukcji, ale obiekty z kolekcji muzealnych i prywatnych, takie jak tkaniny, rzeźby, obrazy, chcąc ukazać wszechstronność i ponadczasowość tych artystek.

Druga część wystawy jest prezentowania w Kunszcie Wodnym, siedzibie Instytutu Kultury Miejskiej. Jego wnętrze stanowi otwarta przestrzeń publiczna, przedłużenie placu miejskiego i historycznego Traktu Królewskiego. Jest przyjazna dla ludzi, zachęca do spędzania czasu wolnego, jak i do coworkingu. Ze względu na swoją specyfikę i liczne zaułki, doskonale sprawdza się jako przestrzeń, w którą twórcy mogą wpisywać dzieła sztuki. Zaproszeni przez kuratorki artyści współcześni: Marek Płuciennik, Hanna Shumska, Florian Tuercke, Elizabeth Turrell, Anastasiia Vorobiova i Mariusz Waras wybrali lokalizacje, dla których stworzyli instalacje artystyczne odpowiadające na postawione im wyzwanie. Każdy z nich, na swój sposób, zmierzył się z obecnym kryzysem imigracyjnym, życiem i tworzeniem na obczyźnie, prawami człowieka czy emocjami i wspomnieniami osób doświadczonych wojną. Na tę cześć wystawy składają się instalacje przestrzenne, obiekty, ceramika, animacje i instalacje dźwiękowe.

Obie części ekspozycji skłaniają zarówno do dyskusji o lokalnej historii, jak i postawienia pytania, czego się nauczyliśmy od przeszłości i jak myśleć o jutrze.

Kuratorki: Aleksandra Grzonkowska, Kinga Jarocka, Anna Szynwelska, Catia Viegas Wesołowska
Identyfikacja wizualna: Ania Witkowska
Redakcja językowa: Katarzyna Żelazek
Korekta: Izabela Zin
Tłumaczenie: Marta Wróblewska
Produkcja: Piotr Grdeń

Współpraca: Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, Instytut Kultury Miejskiej i Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Dofinansowanie ze środków Fundacji Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość (Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft | EVZ Foundation ) w ramach programu „Historia lokalna”

 

Miejsce