Personal Democracy Forum CEE 2017

W Europejskim Centrum Solidarności 6 i 7 kwietnia odbędzie się konferencja Personal Democracy Forum CEE 2017. Podczas tegorocznej edycji ponad pięćdziesięciu prelegentów pochodzących z różnych krajów świata poprzez wystąpienia, warsztaty i sesje panelowe podejmie się diagnozy i "restartu" obecnego systemu demokracji. Gościem specjalnym będzie Ethan Zuckerman, wykładowca MIT Media Lab.

A
A

Odpowiedziami na pytania o odpowiedzialność za demokrację w kontekście rozszerzania jej definicji i mody na (nad)używanie tego słowa zajmą się: Krzysztof Izdebski, Adam Bodnar, Stephen King, Elena Calistru, Sandor Lederer i Hera Hussain.

Haytham Atef, Abbas Adel, Bardhyl Jashari, Olga Aivazovska, Şevket Uyanık / Ezgi Ece Askingil, Beata Biel, Mor Rubinstein wygłoszą prelekcje poświęcone typom postaw wobec zmian: od ewolucji po stagnację.

Zagadnienia związane z kreacją, manipulacją i odpowiedzialnością w polityce, mediach i życiu społecznym podejmą w swoich wystąpieniach: Zuzana Wienk, Petr Kočí, Nidžara Ahmetašević, Anna Dryjańska i John Wonderlich.

Prelegenci spróbują również odpowiedzieć na pytanie, jak sprawić, aby poczucie beznadziei i niepewności zniknęło ze słownika obywateli, a zastąpiły je: trwałość, stabilność i innowacyjność. O tym będą rozmawiać: Esra’a Al Shafei, Wiktor Schmidt, Aleksandr Mihnovits / Dama Sathianathan, Zoë Reiter i Jakub Górnicki.

Drugi dzień uczestnicy rozpoczną zaś od interaktywnego panelu „Społeczność PDF CEE w lustrze”, w którym udział wezmą: Anna Kuliberda, Cosmin Pojoranu, Zuzana Papazoski, Christopher Guess, Aida Ajanović i Francišak Viačorka.

Następnie zebrani będą mogli uczestniczyć w dwóch turach warsztatów, w sumie osiem tematów, m.in. o tym partnerstwie rządzących i rządzonych, o społecznych działaniach na rzecz przejrzystości czy o odkłamywaniu postprawdy.

Popołudniu odbędzie się spotkanie krajów Grupy Wyszehradzkiej: „Otwieranie rządów i parlamentów. Doświadczenia z permanentnej transformacji”. Po spotkaniu zaś uczestnicy wezmą udział w kolejnej turze warsztatów.

Po warsztatach planowana jest sesja World Café, czyli spotkanie dyskusyjne, podczas którego uczestnicy przesiadają się od stołu do stołu, przy czym każdy stół to inny temat dyskusji. Rozmówcy będą mieli okazję m.in. dowiedzieć się tego, jak zachować standardy etyczne w parlamencie, relacji blockchain i demokracji, przekonają się o sile koderek, podzielą się refleksjami na temat mediów i migracji.

O przejrzystości życia społecznego podyskutują Luna Kalas, Olga Aivazovska, Darko Brkan, Sandor Lederer i Krzysztof Madejski. Po panelu wystąpi gość specjalny dyrektor Center for Civic Media w MIT, wykładowca MIT Media Lab, Ethan Zuckerman.

Konferencja będzie transmitowana online. Nagrania poszczególnych wystąpień natomiast zostaną udostępnione. Forum organizowane jest przez fundację ePaństwo czwarty raz. Drugi raz w Gdańsku. PDF CEE towarzyszą liczne wydarzenia dodatkowe.

Więcej informacji na temat wydarzenia na stronie: www.pdfcee17.pl