Link do opisu wydarzenia: Myśl polityczna Lecha Bądkowskiego. Premierowe spotkanie wokół książki.

Myśl polityczna Lecha Bądkowskiego. Premierowe spotkanie wokół książki.

Data: 27 lutego 2024 r.
Godzina: 18:00
Miejsce: Sala "Niebo polskie" ul. J. Augustyńskiego 1, Gdańsk
Wstęp: wolny
Organizator: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku, Fundacja im. Arkadiusza Rybickiego oraz Fundacja "Samorządność" im. Lecha Bądkowskiego

Szczegóły wydarzenia

Wydanie „Myśli politycznej Lecha Bądkowskiego” zbiegło się z przypadającą na ten rok czterdziestą rocznicą śmierci pisarza. Nie jest to jednak książka-pomnik, lecz lektura obowiązkowa dla wszystkich zainteresowanych społeczną i intelektualną spuścizną oraz historią Pomorza.

Książka pod redakcją Sławiny Bądkowskiej-Kosmulskiej, wydana przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku, to kompendium publicystyki politycznej Bądkowskiego od pierwszych jego pism, po wypowiedzi z ostatnich dni życia. Zebrane w całość teksty idealnie prezentują konsekwencję głoszonych przez Lecha Bądkowskiego przekonań, a także zaskakują aktualnością.

Premiera książki „Myśl polityczna…” odbędzie się 27 lutego (wtorek) o godz. 18:00 w Sali „Niebo polskie” (ul. J. Augustyńskiego 1, Gdańsk). O tekstach politycznych i historycznych Lecha Bądkowskiego w oparciu o jego wizję samorządu i ideę regionalizmu porozmawiają: Sławina Bądkowska-Kosmulska, Grzegorz Grzelak, Aleksander Hall i Maria Mrozińska. Spotkanie poprowadzi Roman Daszczyński. Organizatorami wydarzenia w ramach obchodów 25-lecia Samorządu Województwa Pomorskiego, są: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku, Fundacja im. Arkadiusza Rybickiego oraz Fundacja „Samorządność” im. Lecha Bądkowskiego. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Pomorskiego.

Książka, podzielona na sześć części, zawiera wywiady przeprowadzone z Lechem Bądkowskim oraz uporządkowane tematycznie teksty publicysty. Każdy z rozdziałów został poprzedzony wprowadzeniem orędowników idei Bądkowskiego. Znalazły się tam teksty: Cezarego Obrachta-Prondzyńskiego, Aleksandra Halla, Grzegorza Grzelaka, Marii Mrozińskiej i Sławiny Bądkowskiej-Kosmulskiej.

„Polityczne i historyczne pisma Lecha Bądkowskiego, mojego ojca, nie są powszechnie znane. Śmiem twierdzić, że często nie są doceniane przez tych, którzy je przeczytali. (…) Od dawna myślałam o tym, żeby przypomnieć współczesnemu czytelnikowi te teksty, a przynajmniej ich część. Trzeba bowiem wiedzieć, że w czasie, kiedy były pisane, nie można było ich opublikować w oficjalnej prasie czy wydać w formie książki. (…) Pytanie o rolę polityki w życiu Lecha Bądkowskiego staje się zasadne zwłaszcza przy lekturze przedostatniego rozdziału książki, artykułu (…) podyktowanego przez ojca i nagranego przeze mnie (…) w grudniu 1983 roku (…). Ten ostatni tekst jest przesłaniem i przestrogą polityczną dla nas i dla następnego pokolenia.” (Ze wstępu Sławiny Bądkowskiej-Kosmulskiej)

LECH BĄDKOWSKI (1947-1984)
Pisarz, dziennikarz, działacz polityczny, honorowy obywatel Gdańska. Żołnierz Września, następnie w wojsku polskim na zachodzie, uczestnik Kampanii Norweskiej i cichociemny. Działacz Polskiego PEN Clubu i członek Związku Literatów Polskich, współzałożyciel Zrzeszenia Kaszubskiego (od 1964 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie) i twórca jego programu ideowego. Założyciel i pierwszy prezes klubu „Pomorania”. Członek prezydium Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego Stoczni Gdańskiej, a także jego rzecznik prasowy; redaktor m.in. „Samorządności” i „Dziennika Bałtyckiego”. Autor powieści m.in.: Połów nadziei, Oblężenie, Sny.

SŁAWINA BĄDKOWSKA-KOSMULSKA (ur. 1953)
W czasie studiów zaangażowana w działalność Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Prezeska klubu studenckiego Pomorania. W latach 80. i 90. Działaczka w NSZZ „Solidarność” i w Gdańskim Komitecie Obywatelskim. Od 2007 r. współpracowała jako wykładowca z Wydziałem Zarządzania Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetem Gdańskim, Wyższą Szkołą Bankową oraz Sopocką Szkołą Wyższą. Publikowała seryjne artykuły w miesięczniku „C.H Beck Nieruchomości” i innej prasie branżowej, zasiadała w Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej Rzeczoznawców Majątkowych. Wciąż czynna zawodowo i społecznie (jako radna dzielnicy Osowa, członkini Gdańskiego Komitetu Obywatelskiego, Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Poległych Stoczniowców 1970, stowarzyszenia Wszystko dla Gdańska i ZKP; wspiera fundacje opiekujące się zwierzętami).

GRZEGORZ GRZELAK (ur. 1953)
Politolog, polityk, samorządowiec. Działacz społeczny i opozycyjny. Członek Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, działacz Ruchu Młodej Polski. Podczas strajków w 1980 organizował i prowadził Sekretariat Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. W 1991 był sekretarzem stanu do spraw samorządu terytorialnego w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Doktor socjologii, pracownik naukowy i wykładowca m.in. w Instytucie Politologii UG. Od 2001 członek Platformy Obywatelskiej. Pełnił funkcje:  Radnego Miasta Gdańska (1990–1994), przewodniczącego Sejmiku Województwa Pomorskiego, wiceprzewodniczącego Krajowego Sejmiku Samorządu Terytorialnego, wicemarszałka województwa pomorskiego, radnego i przewodniczącego Komisji Współpracy Międzyregionalnej Sejmiku Województwa Pomorskiego. Był członkiem Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy. Obecnie wiceprzewodniczący
sejmiku województwa pomorskiego. Odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

ALEKSANDER HALL
Działacz opozycji w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, historyk, polityk. Działał w Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, był jednym z założycieli, a następnie przewodniczącym Ruchu Młodej Polski. Uczestnik obrad okrągłego stołu w zespole do spraw reform politycznych. Pełnił funkcje: ministra – członka Rady Ministrów do spraw współpracy z organizacjami politycznymi i stowarzyszeniami w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, przewodniczącego Forum Prawicy Demokratycznej, wiceprzewodniczącego Unii Demokratycznej, przewodniczącego Partii Konserwatywnej, był posłem na Sejm. Pracownik naukowy Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Autor między innymi monografii Spór o Polskę, Polskie patriotyzmy, Pierwsza taka dekada oraz Charles de Gaulle. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Orderem Orła Białego.

MARIA MROZIŃSKA
Dziennikarka i producentka filmów dokumentalnych i programów telewizyjnych. W sierpniu 80’ współpracownica rzecznika prasowego strajku, Lecha Bądkowskiego, w strajkowym biurze prasowym w Stoczni Gdańskiej, publicystka „Samorządności”. W czasie strajków 1988 ściśle współpracowała z grupą doradców ( T. Mazowiecki, A. Michnik) W tym okresie zatrzymana i osądzona za „ rozpowszechnianie informacji szkodliwych ...etc”. Współtwórczyni dwutygodnika „Gwiazda Mórz” i „Tygodnika Gdańskiego”, redaktorka „Gazety Gdańskiej”. Jako samodzielna producentka zrealizowała cykl filmów telewizyjnych o tematyce historycznej a także poświęconych ochronie środowiska.

Miejsce