Link do opisu wydarzenia: Kultura Dawnego Gdańska: Pod żaglami. Gdańsk miastem Hanzy w XV i początkach XVI wieku

Kultura Dawnego Gdańska: Pod żaglami. Gdańsk miastem Hanzy w XV i początkach XVI wieku

Data: 28 lutego 2024 r.
Godzina: 17:00
Miejsce: Dom Uphagena ul. Długa 12, Gdańsk
Organizator: Muzeum Gdańska

Szczegóły wydarzenia

Towarzystwo Dom Uphagena zaprasza serdecznie w środę 28 lutego, godzina 17. 00 na wykład z 20. cyklu „Kultura Dawnego Gdańska”. Tym razem będziemy gościć panią prof. dr hab. Beatę Możejko, która wygłosi prelekcję zatytułowaną „Pod żaglami. Gdańsk miastem Hanzy w XV i początkach XVI wieku” .

O wykładzie:  

Gdańsk od II połowy XIV wieku był członkiem Hanzy, organizacji kontrolującej handel i żeglugę Morza Bałtyckiego ale również Morza Północnego. W czasie wykładu omówione zostaną działania 4 kantorów Hanzy: w Nowogrodzie Wielkim, Bergen, Brugii i Londynie, z wskazaniem kontaktów z Gdańskiem. Zwrócona zostanie uwaga na takie aspekty jak regulacja żeglugi zimowej, cło palowe, organizacja wspólnej floty i walka z piratami. Będzie można posłuchać też o losach gdańskich szyprów, o ich służbie morskiej, różnych zakrętach losu. Tracili statki z różnych przyczyn – wypadków morskich, napadów piratów, nieuczciwej konkurencji ale nie poddawali się, dzielnie stawiając czoła niepowodzeniom. Gdańsk schyłku średniowiecza był zwrócony ku morzu, dla mieszkańców życie pod żaglami było codziennością.

O prelegentce:

Prof. dr hab. Beata Możejko zatrudniona w Zakładzie Historii Średniowiecza Polski i Nauk Pomocniczych Historii na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego, specjalistka w zakresie średniowiecznego Gdańska, Jagiellonów i Hanzy, zajmuje się historią gospodarczą i społeczną, zwłaszcza sytuacją kobiet w średniowieczu; autorka ponad 150 prac naukowych, m.in. 8 monografii (3 współautorskich), redaktor naukowa tomów publikowanych między przez wydawnictwo Routledge (2017 i 2021, 2022 i 2023). W 2020 r. w wydawnictwie Brill ukazało się w języku angielskim wydanie jej monografii o wielkiej karaweli Peter von Danzig; prezeska Towarzystwa Domu Uphagena, członkini prezydium Komisji Nauk Historycznych PAN (2020–2023) obecnie wybrana do KNH PAN na kolejną kadencję, od 2019 r. członkini międzynarodowego Komitetu MECERN (Medieval Central Research Network) oraz Komitetu Wiedzy Gedanopedii (od 2013), od 2021 r.  członek-korespondent Centrum Studiów Średniowiecznych w Pradze (Centre for Medieval Studies). Od października 2022 r. dyrektor Centrum Badań Memlingowskich Uniwersytetu Gdańskiego.

Miejsce