Link do opisu wydarzenia: Konferencja dla osób chorujących na stwardnienie rozsiane i ich rodzin

Konferencja dla osób chorujących na stwardnienie rozsiane i ich rodzin

Data: 27 - 28 maja 2023 r.
Miejsce: Europejskie Centrum Solidarności Pl. Solidarności 1, Gdańsk
Wstęp: Udział bezpłatny, obowiązuje rejestracja
Organizator: Fundacja StwardnienieRozsiane.Info

Szczegóły wydarzenia

Ogólnopolska Konferencja dla osób chorujących na stwardnienie rozsiane i ich rodzin pt. „SM – i co z tego…?” odbędzie się w dniach 27-28 maja (sobota i niedziela) w Europejskim Centrum Solidarności. Udział w konferencji jest bezpłatny wystarczy się zarejestrować.
plakat promujący konferencję Ogólnopolska Konferencja dla osób chorujących na stwardnienie rozsiane i ich rodzin pt. „SM – i co z tego…?”
 
Mat. organizatorów

Konferencja o stwardnieniu rozsianym w ECS - koncepcja

Będzie to już czwarta Konferencja z cyklu „SM – i co z tego…?”. Konferencja jest skierowana do osób chorych na stwardnienie rozsiane i ich rodzin, a także do osób zainteresowanych tematyką SM.

Podobnie jak podczas poprzednich edycji, także i teraz program opierać się będzie na:

 • prelekcjach specjalistów zajmujących się SM (m.in. neurologów, psychologów, fizjoterapeutów, przedstawicieli organizacji pacjenckich),
 • panelach dyskusyjnych z udziałem ekspertów zajmujących się SM,
 • indywidualnych konsultacjach ze specjalistami,

natomiast nowością względem poprzednich edycji będą również zajęcia warsztatowe w mniejszych grupach.

Tematyka konferencji o SM

Tematy, które zostaną podjęte podczas dwudniowej konferencji to m.in.:

 • zmiany w leczeniu stwardnienia rozsianego,
 • rola fizjoterapii i aktywności fizycznej w stwardnieniu rozsianym,
 • depresja u pacjentów z SM,
 • macierzyństwo kobiet z SM.

Konferencja jest bezpłatna dla pacjentów. Rejestracja odbywa się poprzez formularz online

Program konferencji„SM – i co z tego…?”

Dzień 1 – sobota, 27 maja

Główne wydarzenia – Audytorium (parter ECS)

9:00 Rejestracja, poranna kawa

10:00 Rozpoczęcie konferencji, powitanie uczestników

Monika Łada – Prezes Fundacji StwardnienieRozsiane.Info

10:05 Wykład inauguracyjny. Stwardnienie rozsiane: postępy w leczeniu, usprawnianiu i tworzeniu przyjaznego środowiska funkcjonowania

Prof. dr hab. med. Bartosz Karaszewski – Ordynator Kliniki Neurologii Dorosłych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku; Kierownik Katedry Neurologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

10:35 Wykład wprowadzający: sytuacja pacjentów ze stwardnieniem rozsianym w Polsce

Prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak – Ordynator Klinicznego Oddziału Neurologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie; Prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego

10:50 Programy lekowe w stwardnieniu rozsianym – aktualne informacje

Lek. med. Anna Wojnarowska-Arendt – Oddział Neurologiczny Szpitala im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku

11:20 PANEL DYSKUSYJNY: Życie ze stwardnieniem rozsianym

 • dr hab. n. med. Zyta Banecka-Majkutewicz – Klinka Neurologii Dorosłych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, starszy wykładowca Katedry Neurologii Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 • mgr Iwona Smulnik, pielęgniarka ds. SM – Oddział Neurologiczny Szpitala św. Wojciecha w Gdańsku
 • mgr Katarzyna Grzesińska – fizjoterapeutka, terapeutka uroginekologiczna, masażystka, edukatorka nt. zdrowia kobiet
 • mgr Joanna Kriventsov – psycholog, szkoleniowiec, młoda mama. Chorująca na stwardnienie rozsiane.
 • Michał Pacześniak – dziennikarz Radia Gdańsk.
   

12:20 PRZERWA KAWOWA + Moderowana przerwa networkingowa: “Poszukiwanie więzi” (moderator: Mgr Joanna Kriventsov; Psycholog, szkoleniowiec, młoda mama, chorująca na stwardnienie rozsiane)

13:10 Leczenie spastyczności w stwardnieniu rozsianym

Dr hab. n. med. Iwona Sarzyńska-Długosz – kierownik Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej II Kliniki Neurologii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

13:40 Temat w trakcie potwierdzania

Dr n. med. Karolina Piasecka-Stryczyńska - Katedra i Klinika Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

14:10 Aktualne modele leczenia stwardnienia rozsianego

Prof. dr hab. n. med. Monika Adamczyk-Sowa – przewodnicząca Sekcji SM i Neuroimmunologii Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

14:40 PRZERWA KAWOWA

15:15 Networking: “Poznajmy się” (moderator: Joanna Truszkowska; Członek Zarządu Fundacji StwardnienieRozsiane.Info, chorująca na stwardnienie rozsiane)

Warsztaty dla uczestników:

 • Sport, aktywność fizyczna, fizjoterapia osób chorych na stwardnienie rozsiane - zacznij ćwiczyć już od dzisiaj | dr Renata Rautszko, fizjoterapeuta - Centrum Rehabilitacji SM w Bornem Sulinowie, Kierownik Ds. Medycznych i Naukowych| godz. 13.15 - 14, sala 4 (III piętro)
 • Problemy uroginekologiczne w stwardnieniu rozsianym | mgr. Katarzyna Grzesińska, fizjoterapeutka uroginekologiczna, masażystka, edukatorka nt. zdrowia kobiet - właścicielka gabinetu fizjoterapii FIZJO HEALTH w Gdyni | godz. 15.15 - 16.15, sala 5 (III piętro)
 • Jak dbać o relacje w chorobie? | Katarzyna Scharmach, autorka projektu Spotkania z medycyną, pasjonatka komunikacji medycznej, studentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego | godz. 15.15 - 16.15, sala 4 (III piętro)


Dyżury specjalistów. Możliwość indywidualnych konsultacji przy stanowiskach:

 • mgr Sylwia Czaja-Stolc, dietetyk kliniczny, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku, godz. 10.15-11.15, sala 4 (III piętro)
 • mgr Iwona Smulnik, pielęgniarka ds. SM – Oddział Neurologiczny Szpitala św. Wojciecha w Gdańsku, godz. 10.15 - 11.15, sala 4 (III piętro)
 • Przedstawiciele Centrum Rehabilitacji SM w Bornem Sulinowie (fizjoterapeutka, pielęgniarka), godz. 11-14 - sala 4 (III piętro)
 • Lek. med. Anna Wojnarowska- Arendt, lekarz neurolog, Oddział Neurologiczny Szpitala im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku, godz. 11.30 -13, sala 4 (III piętro)
 • dr n. med. Karolina Piasecka-Stryczyńska, lekarz neurolog, Katedra i Klinika Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, godz. 12.30 - 13.30, sala 4 (III piętro)
 • mgr. Katarzyna Grzesińska, fizjoterapeutka uroginekologiczna, masażystka, edukatorka nt. zdrowia kobiet - właścicielka gabinetu fizjoterapii FIZJO HEALTH w Gdyni, godz. 13-15, sala 5 (III piętro)
 • Mgr Joanna Kriventsov; Psycholog, szkoleniowiec, młoda mama, chorująca na stwardnienie rozsiane, godz. 13.45 - 14.45, sala 5 (III piętro)
 • Dr n. med. hab. Iwona Sarzyńska- Długosz, lekarz neurolog, Kierownik Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej II Kliniki Neurologii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, godz. 14-16, sala 5 (III piętro)

 

Dzień 2 – 28 maja, niedziela 

Główne wydarzenia – Audytorium (parter ECS)

9:00 Rejestracja, poranna kawa

10:00 Rozpoczęcie konferencji, powitanie uczestników

Monika Łada – Prezes Fundacji StwardnienieRozsiane.Info

10:05 Znaczenie przestrzegania zaleceń terapeutycznych dla efektywności terapii w stwardnieniu rozsianym

Lek. Med. Marek Hałas – Klinika Neurologii Dorosłych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku

10:35 PANEL DYSKUSYJNY: „(Nie)widzialna” strona SM: niewidoczne niepełnosprawności w stwardnieniu rozsianym

Prezentacja wprowadzająca: Paweł Rydzyński – Fundacja StwardnienieRozsiane.Info.

Uczestnicy panelu:

 • Monika Łada – Fundacja StwardnienieRozsiane.Info, Prezes Zarządu, chorująca na stwardnienie rozsiane
 • Joanna Truszkowska – Fundacja StwardnienieRozsiane.Info, Członek Zarządu, chorująca na stwardnienie rozsiane
 • Emilia Kuszczak– osoba chorująca na stwardnienie rozsiane
 • Klaudia Podolska – osoba chorująca na stwardnienie rozsiane
 • Paweł Rydzyński – Fundacja StwardnienieRozsiane.Info
   

11:30 Ciąża i poród w stwardnieniu rozsianym

Dr n. med. Paweł Bartnik – ginekolog, Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie

12:00 PRZERWA KAWOWA

12:45 Zaburzenia poznawcze w stwardnieniu rozsianym

Lek. Med. Wojciech Wicha – Kierownik Oddziału Dziennego Rehabilitacji Neurologicznej II Kliniki Neurologicznej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

13:15 Bóle neuropatyczne w stwardnieniu rozsianym

Lek. Med. Bartłomiej Rojek – Kierownik Oddziału Dziennego Rehabilitacji Neurologicznej II Kliniki Neurologicznej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

13:30 Jakość życia pacjentów w SM. Pokonywanie trudności choroby przewlekłej

Mgr Joanna Czech – psycholog, VII Szpital Marynarki Wojennej w Gdańsku, Oddział Neurologiczny

14:00 PRZERWA KAWOWA

14:30 Zaburzenia poznawcze w stwardnieniu rozsianym

Mgr Jakub Komendziński – Psycholog, Klinika Neurologii Dorosłych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku

Warsztaty dla uczestników 

 • „Nic się nie stało" Warsztat psychologiczny o emocjach. Trudnych, tłumionych i zastępczych. Warsztat tylko dla osób chorych na SM | mgr Joanna Kriventsov, psycholog, szkoleniowiec, młoda mama chorująca na SM | godz. 10.40 - 12.10, sala 4 (III piętro)
 • Fizjoprofilaktyka w problemach ze strony narządów ruchu u osób z SM | mgr Agnieszka Drozd, fizjoterapeuta, Samodzielny Zespół Fizjoterapeutów Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, Zakład Fizjoterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego | godz. 12:15 - 13, sala 4 (III piętro)
 • Depresja w stwardnieniu rozsianym | dr n. med. Aleksandra Arciszewska- Leszczuk, psycholog | Wydział Psychologii, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Sopot | godz. 13.15 - 14, sala 4 (III piętro)
 • Sport, aktywność fizyczna, fizjoterapia osób chorych na stwardnienie rozsiane - zacznij ćwiczyć już od dzisiaj | Dr Renata Rautszko, fizjoterapeuta, Centrum Rehabilitacji SM w Bornem Sulinowie, Kierownik Ds. Medycznych i Naukowych | godz. 14:10 - 14.55, sala 4 (III piętro)

Dyżury specjalistów. Możliwość indywidualnych konsultacji przy stanowiskach:

 • Dr n. med. Adam Kałużny, lekarz urolog, Klinika Urologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, godz. 10.15 - 12, sala 5 (III piętro)
 • Przedstawiciele Centrum Rehabilitacji SM w Bornem Sulinowie (fizjoterapeutka, pielęgniarka), godz. 10.30-11.30 - sala 5 (III piętro)
 • Katarzyna Wymysłowska, trenerka rozwoju, doradczyni kariery, Uniwersytet SWPS, godz. 10.30 - 12.30, sala 5 (III piętro)
 • Lek. Marek Hałas, lekarz neurolog, Klinika Neurologii Dorosłych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, godz. 10.45 - 12, sala 5
 • Mgr Agnieszka Drozd, fizjoterapeuta, Samodzielny Zespół Fizjoterapeutów Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, Zakład Fizjoterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, godz. 11.30 - 12.10, sala 5
 • Dr n. med. Paweł Bartnik – ginekolog, Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie, godz. 12 - 13.30, sala 5
 • Dr n. med. Hanna Wójcik- Drączkowska, lekarz neurolog, Klinika Neurologii Dorosłych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, godz. 12 - 13.30, sala 5
 • Mgr Jakub Komendziński, psycholog, Klinika Neurologii Dorosłych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, godz. 13.15 - 14.15, sala 5
 • Lek. med. Wojciech Wicha, lekarz neurolog, Kierownik Oddziału Dziennego Rehabilitacji Neurologicznej II Kliniki Neurologicznej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, godz. 13.30 - 14.30, sala 5

 

godz. 15 Zakończenie konferencji