Link do opisu wydarzenia: Gdańszczanin w świecie liczb..

Gdańszczanin w świecie liczb, cen, pieniędzy w późnym średniowieczu i czasach nowożytnych

Data: 13 czerwca 2024 r.
Godzina: 17:00
Miejsce: Ratusz Głównego Miasta ul. Długa 46/47, Gdańsk
Wstęp: wolny
Organizator: Muzeum Gdańska

Szczegóły wydarzenia

Od drugiej połowy XIV w. wskutek licznych powiązań z kupcami hanzeatyckimi stopniowo wzrastała rola Gdańska w handlu. Wraz z przejściem pod zwierzchnictwo państwa polsko-litewskiego w połowie XV w. Gdańsk stał się największym miastem Rzeczypospolitej i centrum wszelkiego rodzaju rozliczeń finansowych w regionie bałtyckim. Bogacące się mieszczaństwo gdańskie, uczestniczące w intensywnej wymianie towarowo-pieniężnej, posiadało wysoką wiedzę na temat różnorodnych systemów pieniężnych oraz zmienności cen towarów. Intensywny rozwój gospodarki towarowo-pieniężnej oraz wykorzystywanie innowacji ze świata finansów (list dłużny, weksel, podwójna księgowość) wymagały znajomości matematyki. Podczas wykładu przedstawiona zostanie metoda wykonywania działań arytmetycznych, rozpowszechniona w Gdańsku i wielu innych miastach europejskich w późnym średniowieczu i używana jeszcze w czasach nowożytnych.

Wykład poprowadzi dr Marcin Grulkowski.

Miejsce