Link do opisu wydarzenia: Dźwigamy historie: Stocznia Gdańska widziana oczyma partii, czyli wizyty peerelowskich dygnitarzy na Wybrzeżu

Dźwigamy historie: Stocznia Gdańska widziana oczyma partii, czyli wizyty peerelowskich dygnitarzy na Wybrzeżu

Data: 25 kwietnia 2024 r.
Godzina: 18:00
Miejsce: Europejskie Centrum Solidarności Plac Solidarności 1, Gdańsk
Wstęp: wolny
Organizator: Europejskie Centrum Solidarności

Szczegóły wydarzenia

Dygnitarze partyjni wizytowali gdańskie stocznie przez cały okres PRL. Był to istotny element polityki propagandowej władz, często związany z eskalacjami nastrojów społecznych na Wybrzeżu. Mimo starań rządzących, to właśnie Stocznia Gdańska stała się symbolem erozji systemu komunistycznego. O ile bowiem u progu Polski Ludowej wizyty oficjeli miały charakter ideologiczny, to w kolejnych dekadach PRL dygnitarze partyjni pojawiali się w Stoczni Gdańskiej głównie w związku z protestami i strajkami robotniczymi. Jedna z takich wizyt miała po latach zaowocować likwidacją zakładu…

prelegentka | dr Judyta Bielanowska
Politolożka, pracowniczka Wydziału Naukowego i Zbiorów ECS, nauczycielka akademicka, zajmuje się badaniem m.in. mechanizmów władzy totalitarnej i autorytarnej w PRL oraz bloku wschodnim

Cykl wykładów popularnonaukowych o gdańskich stoczniach jest realizowany od stycznia 2023 roku pod wspólnym tytułem – Dźwigamy historię. Badacze pogłębiają wybrane wątki zasygnalizowane na wystawie Stocznia | Człowiek. Przemysł. Miasto, które nie doczekały się jeszcze opracowań.
Koordynatorką projektu jest dr Magdalena Staręga, historyczka sztuki zajmująca się zagadnieniem architektury nowoczesnej oraz dziedzictwem kulturowym Stoczni Gdańskiej, pracowniczka Wydziału Naukowego i Zbiorów ECS, wykładowczyni Uniwersytetu Gdańskiego, koordynatorka merytoryczna wystawy Stocznia.

Kolejne spotkanie już 23 maja, wykład wygłosi dr Jan Daniluk: Pod znakiem swastyki i koła zębatego. Kultura, sport, propaganda i NSDAP w stoczniach gdańskich (1933–1945).

Miejsce