Link do opisu wydarzenia: Dźwigamy historie: Pod znakiem swastyki i koła zębatego

Dźwigamy historie: Pod znakiem swastyki i koła zębatego. Kultura, sport, propaganda i NSDAP w stoczniach gdańskich (1933–1945)

Data: 23 maja 2024 r.
Godzina: 18:00
Miejsce: Europejskie Centrum Solidarności Plac Solidarności 1, Gdańsk
Wstęp: wolny
Organizator: Europejskie Centrum Solidarności

Szczegóły wydarzenia

Przemysł stoczniowy był kluczowym elementem gospodarki Gdańska zarówno w okresie międzywojennym, jak i latach II wojny światowej. Nie dziwi więc fakt, że sytuacja ekonomiczno-społeczna największych stoczni była przedmiotem zainteresowania rosnącej w siłę od początku lat 30. XX wieku miejscowej partii hitlerowskiej, czyli NSDAP. W jaki sposób nazistowska propaganda traktowała stocznie, jak i samych stoczniowców? Jaki obraz stoczni kreowała NSDAP? Jakie wpływy w stoczniach miała partia i związek zawodowy DAF (Gdańskiego, a następnie Niemieckiego Frontu Pracy), którego symbolem było koło zębate z wpisaną weń swastyką? – zapraszamy na wykład.

prelegent | dr Jan Daniluk
Historyk, badacz i publicysta, pasjonat dziejów przede wszystkim Gdańska i Sopotu oraz II wojny światowej, wykładowca Uniwersytetu Gdańskiego

Cykl wykładów popularnonaukowych o gdańskich stoczniach jest realizowany od stycznia 2023 roku pod wspólnym tytułem – Dźwigamy historię. Badacze pogłębiają wybrane wątki zasygnalizowane na wystawie Stocznia | Człowiek. Przemysł. Miasto, które nie doczekały się jeszcze opracowań.
Koordynatorką projektu jest dr Magdalena Staręga, historyczka sztuki zajmująca się zagadnieniem architektury nowoczesnej oraz dziedzictwem kulturowym Stoczni Gdańskiej, pracowniczka Wydziału Naukowego i Zbiorów ECS, wykładowczyni Uniwersytetu Gdańskiego, koordynatorka merytoryczna wystawy Stocznia.

Kolejne spotkanie już 20 czerwca, wykład wygłosi dr Magdalena Staręga: O Stoczni Gdańskiej architektonicznie.

Miejsce