Link do opisu wydarzenia: Dźwigamy historie

Dźwigamy historie: O stoczni Gdańskiej architektonicznie

Data: 20 czerwca 2024 r.
Godzina: 18:00
Miejsce: Europejskie Centrum Solidarności Plac Solidarności 1, Gdańsk
Wstęp: wolny
Organizator: Europejskie Centrum Solidarności

Szczegóły wydarzenia

Przez ponad 170 lat na terenach dawnej Stoczni Gdańskiej powstało kilkaset obiektów o rozmaitych funkcjach. Stoczniowy pejzaż łączył XIX-wieczny historyzm, monumentalne hale okresu nazistowskiego, czy przykłady modernizmu doby PRL. Jego wygląd stanowił odbicie nie tylko panujących wówczas w architekturze trendów, ale mógł być również nośnikiem określonych treści. Wykład ma na celu omówienie stoczniowych budynków z perspektywy historii architektury, szczególnie koncentrując się na wybranych obiektach, w tym także niezrealizowanych. Sprawdzimy, gdzie mieszkał dyrektor Stoczni Cesarskiej, jak miała wyglądać hala targowa przy Bramie nr 2 oraz do czego nawiązywała forma nazistowskiego Domu Wspólnoty.

prelegentka | dr Magdalena Staręga
Historyczka sztuki zajmująca się zagadnieniem architektury nowoczesnej oraz dziedzictwem kulturowym Stoczni Gdańskiej, pracowniczka Wydziału Naukowego i Zbiorów ECS, wykładowczyni Uniwersytetu Gdańskiego

Cykl wykładów popularnonaukowych o gdańskich stoczniach jest realizowany od stycznia 2023 roku pod wspólnym tytułem – Dźwigamy historię. Badacze pogłębiają wybrane wątki zasygnalizowane na wystawie Stocznia | Człowiek. Przemysł. Miasto, które nie doczekały się jeszcze opracowań.
Koordynatorką projektu jest dr Magdalena Staręga, koordynatorka merytoryczna wystawy Stocznia.

Miejsce