Link do opisu wydarzenia: Dzień otwarty Zakładu Utylizacyjnego

Dzień otwarty Zakładu Utylizacyjnego

Data: 25 marca 2023 r.
Godzina: 10:00 - 14:00
Miejsce: Zakład Utylizacyjny ul. Jabłoniowa 55, Gdańsk
Wstęp: obowiązują zapisy
Organizator: Zakład Utylizacyjny

Szczegóły wydarzenia

Ciekawi Was jak wygląda codzienna praca Zakładu Utylizacyjnego? Chcielibyście wiedzieć co dzieje się z odpadami wyrzucanymi w domach? Dlaczego tak ważna jest prawidłowa segregacja odpadów?  Jeżeli chcecie zobaczyć, jak wygląda proces zagospodarowywania odpadów w naszym mieście, przyjdźcie na dzień otwarty Zakładu Utylizacyjnego. W sobotę, 25 marca w godz. 10.00-14.00 zapraszamy do wizyty w zakładzie

grafika: obraz przedstawiający wysypisko śmieci

Podczas zwiedzania poznacie, jak działa Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Podczas objazdu terenu zakładu będzie można zobaczyć jak wyglądają kwatery składowania odpadów, plac składowania odpadów gabarytowych, biofiltr, kompostownie komorowa i tunelowa. Dzień otwarty to też okazja, by zwiedzić zmodernizowaną sortownię odpadów i zobaczyć jak odpady zamieniają się w surowce. Na zwiedzanie obowiązują zapisy.

 – Zapraszamy mieszkańców, aby zobaczyli co dzieje się z odpadami, które każdy z nas produkuje w domu. Aby w pełni zrozumieć ideę segregacji odpadów, przekonać się, dlaczego tak ważna jest prawidłowa segregacja już u źródła, czyli w naszych domach chcemy pokazać co się z nimi dzieje po wyrzuceniu do śmietnika. Poznanie od środka naszego zakładu pozwoli zobaczyć, jak wygląda zagospodarowywanie odpadów w naszym mieście. Jestem przekonany, że po wizycie w naszej zmodernizowanej sortowni każdy będzie inaczej podchodził do wyrzucanych odpadów. Bo odpady, które do nas trafiają, zamieniamy w cenne surowce wtórne i to chcemy właśnie pokazać podczas dnia otwartego w zakładzie - mówi Grzegorz Orzeszko, prezes Zakładu Utylizacyjnego.

Aby wziąć udział w zwiedzaniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie Dzień Otwarty Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku – Inne w Gdańsku, 25.03.2023 – Evenea.pl. Zapisy możliwe będą od wtorku, 21 marca od godz. 12.00

Poznaj Zakład Utylizacyjny w Gdańsku

Zakład Utylizacyjny zajmuje powierzchnię 67,5 hektara i zajmuje się bezpiecznym zagospodarowaniem odpadów z 4 gmin: Gdańsk, Kolbud, Pruszcz Gdański oraz gminy wiejskiej Pruszcz Gdański. Przyjeżdżają do nas odpady od ponad 560 tys. mieszkańców, oznacza to, że rocznie zagospodarowujemy ok 300 000 ton odpadów. Dziennie przez wagi przejeżdża 300 pojazdów przywożących odpady, aby trafiły na instalacje. Na terenie zakładu znajdują się: sortownia odpadów, kompostownie (komorowe i tunelowe), kwatery składowania odpadów, magazyn odpadów niebezpiecznych, podczyszczalnia, Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz wagi (przy bramie 2 i 4), przez które muszą przejechać wszystkie samochody przywożące odpady do naszego zakładu.

Na terenie zakładu znajdują się siedziby dwóch niezależnych spółek miejskich. Pierwsza to tzw. spalarnia odpadów (Port Czystej Energii), a druga odpowiada za transport odpadów z terenu miasta do naszego zakładu (Gdańskie Usługi Komunalne).

Do sortowni trafiają odpady przywiezione z miasta. W tej instalacji odzyskujemy surowce do recyklingu. Sercem sortowni są 22 separatory optyczne. To takie urządzenia, które pomagają nam sortować odpady. Mamy kilka linii do segregacji: tworzyw sztucznych, szkła, makulatury oraz odpadów zmieszanych. BIO przekazywane są do kompostowni. Na terenie naszego zakładu mamy 2 kompostownie. Starszą – tunelową oraz nowszą – komorową.

To do nich trafiają odpady kuchenne i zielone, z których produkujemy certyfikowany kompost. Jest to produkt polepszający glebę SK9, który sprzedajemy mieszkańcom. Raz w roku organizujemy specjalną akcję zwaną Czarnym Złotem Ogrodników, w której można otrzymać tonę kompostu w cenie 1 zł. Ponadto do kompostowni tunelowej trafia frakcja zawierająca odpady organiczne, wysortowana z odpadów resztkowych. Na kwaterach składowane są odpady, z których już nic nie można odzyskać. Łącznie mamy 3 kwatery, dwie z nich są już zamknięte. Jedna jest obecnie eksploatowana. Na kwaterach umieszczone są studnie gazowe. To specjalne instalacje, które pozwalają nam pozyskiwać gaz, który powstaje w wyniku rozkładu złożonych tam odpadów. Gaz ten, a właściwie jego główny składnik, czyli metan, zamieniamy w zieloną energię, dzięki temu jesteśmy prawie samowystarczalni energetycznie. PSZOK czyli Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. To do niego mieszkańcy mogą przywieźć i bezpłatne oddać różnego rodzaju odpady nietypowe, np. gruz, zużyte opony, meble, większe elektroodpady.

Zasady obowiązujące podczas zwiedzania

  • aby wziąć udział w zwiedzaniu obowiązują zapisy za pośrednictwem formularza Evenea – Dzień Otwarty Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku – Inne w Gdańsku, 25.03.2023 – Evenea.pl
  • część zwiedzania będzie odbywać się w formie wycieczki busem, więc osoby z chorobą lokomocyjną proszone są o zadbanie o odpowiednie leki
  • na terenie zakładu obowiązują zasady bezpieczeństwa. Prosimy o ubranie butów na płaskich podeszwach z zakrytymi palcami (buty sportowe, trekkingowe etc). Osoby z długimi włosami, najlepiej, aby miały spięte je podczas zwiedzania instalacji
  • ze względów bezpieczeństwa w zwiedzaniu mogą brać udział wyłącznie dzieci powyżej 13 roku życia tylko pod opieką osoby dorosłej
  • podczas wycieczki prosimy o uszanowanie prywatności pracowników i nierobienie im zdjęć
  • stosowanie się do poleceń pracowników Zakładu Utylizacyjnego
  • parkowanie aut w wyznaczonych miejscach i przestrzegania zasad ruchu drogowego, obowiązującego na terenie zakładu m.in. ograniczenia prędkości do 20 km

 

autorka:  Olimpia Schneider / Zakład Utylizacyjny