Link do opisu wydarzenia: Cinematic Poland: „Człowiek z marmuru”

Cinematic Poland: „Człowiek z marmuru”

Data: 13 czerwca 2024 r.
Godzina: 18:00
Miejsce: Aula 1.43, Wydział Filologiczno-Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego ul. Wita Stwosza 55 Gdańsk Oliwa
Wstęp: wolny
Organizator: Centrum Filmowe UG im. Andrzeja Wajdy
Wspieramy to!

Szczegóły wydarzenia

Cinematic Poland: „Człowiek z marmuru” (1977), reż. Andrzej Wajda, dramat obyczajowy, polityczny, Polska, 165 min.

Rok 1976. Na korytarzu gmachu Telewizji Agnieszka (Krystyna Janda) – dyplomantka szkoły filmowej – przekonuje „ważnego” redaktora o potrzebie powstania filmu o Mateuszu Birkucie (Jerzy Radziwiłowicz). Jest to murarz i przodownik pracy, którego błyskotliwa kariera skończyła się nagle i niespodziewanie gdzieś około roku 1952. Po pertraktacjach dziewczyna dostaje wreszcie taśmę i niezbędny sprzęt. Rozpoczyna prywatne „śledztwo”, mające ustalić przyczyny sukcesu i upadku Birkuta. Jednocześnie, poznając jego dramatyczne życie, Agnieszka odkrywa i demaskuje gorzką prawdę o stalinowskich latach pięćdziesiątych w Polsce.

Jeden z najważniejszych filmów kina moralnego niepokoju, skupiający się na aktualnych problemach politycznych i autentycznych bolączkach społeczeństwa, takich jak destrukcyjne dla jednostki siły i błędy systemu. Wajda, na przykładzie bohatera Mateusza Birkuta – rekordzisty w układaniu cegieł na budowie – opowiada o tym, jak powstaje mit. Epicka struktura obrazu jest nawiązaniem do narracji jednego z najważniejszych amerykańskich filmów Obywatel Kane (1941) Orsona Wellesa. Film zdobył m.in. nagrodę dziennikarzy na FPFF w Gdańsku 1977 i nagrodę FIPRESCI MFF w Cannes 1978.

Prelekcja i dyskusja: prof. dr hab. Mirosław Przylipiak – filmoznawca, tłumacz, historyk i teoretyk filmu, profesor w Zakładzie Filmu i Mediów Uniwersytetu Gdańskiego. Prodziekan ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej. Dyrektor Centrum Filmowego Uniwersytetu Gdańskiego im. Andrzeja Wajdy. Autor wielu książek z zakresu teorii kina polskiego i światowego, m.in. „Kino stylu zerowego. Z zagadnień estetyki filmu fabularnego” (1994; 2016), „Kino najnowsze” (1999, wraz z Jerzym Szyłakiem), „Poetyka kina dokumentalnego” (2000; Nagroda im. Bolesława Michałka dla najlepszej książki filmowej roku).

Film z angielskimi napisami. Prelekcja i dyskusja w języku angielskim. Cinematic Poland to to inicjatywa Centrum Filmowego UG, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Biura Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Gdańskiego - jednostki powołanej do współpracy z zagraniczną częścią społeczności akademickiej. Jednym z jej zadań jest przybliżanie cudzoziemcom polskiej kultury, w tym historii polskiej kinematografii. Dzięki Cinematic Poland zagraniczni studenci i pracownicy będą mieli okazję obejrzeć zarówno filmy należące do klasyki kina, jak i współczesne produkcje.

Cinematic Poland: "Man of Marble" (1977), dir. Andrzej Wajda, drama, political, Poland, 165 min.

A young Polish filmmaker (Krystyna Janda) sets out to find out what happened to Mateusz Birkut (Jerzy Radziwiłowicz), a bricklayer who became a propaganda hero in the 1950s but later fell out of favor and disappeared.

One of the most important films in the cinema of moral anxiety, focusing on current political problems and real problems of society, such as forces destructive to the individual and errors of the system. Wajda, using the example of the hero Mateusz Birkut – a record holder in laying bricks on a construction site – talks about how a myth is created. The epic structure of the image is a reference to the narrative of one of the most important American films, Citizen Kane (1941) by Orson Welles. The film won, among others: journalists’ award at the FPFF in Gdańsk 1977 and the FIPRESCI IFF award in Cannes 1978. Lecutre and discussion: prof. Mirosław Przylipiak – film expert, translator, film historian and theoretician, professor at the Department of Film and Media at the University of Gdańsk. Vice-Dean for Science and International Cooperation. Director of the Film Center of the University of Gdańsk. Andrzej Wajda. Author of many books on the theory of Polish and world cinema, including: Zero style cinema. On the issues of aesthetics of feature films (1994; 2016),  New cinema(1999, with Jerzy Szyłak), Poetics of documentary cinema (2000; Bolesław Michałek Award for the best film book of the year).

Free entry Movie with English subtitles. Lecture and discussion in English. Cinematic Poland is an initiative of the Andrzej Wajda Film Center of the University of Gdansk, Medical University of Gdansk and the International Office of the University of Gdańsk, an unit established to cooperate with the foreign part of the academic community. One of its tasks is to familiarize foreigners with Polish culture, including the history of Polish cinematography. Thanks to Cinematic Poland, foreign students and employees will have the opportunity to watch both classic films and contemporary productions.

Miejsce