Link do opisu wydarzenia: Awangarda na wojnie

Awangarda na wojnie

Data: 19 kwietnia 2024 r.
Godzina: 18:00
Miejsce: Gdańsk Miasto Literatury ul. Długa 35, Gdańsk
Wstęp: wolny
Organizator: Gdańsk Miasto Literatury

Szczegóły wydarzenia

Spotkanie z Tomaszem Szerszeniem autorem książki o obrazach wojny w Ukrainie „Być gościem w katastrofie” oraz Maciejem Piotrowskim tłumaczem książki ukraińskiego awangardzisty Mike`a Johannsena pt. „Podróżny uczonego doktora Leonarda i jego przyszłej kochanki Alcesty do Szwajcarii Słobodzkiej”.

Tytuł kuratorskiego cyklu Wolne Słowo w ramach Gdańsk Miasto literatury odnosi się do domu Słowa w Charkowie ostrzelanego przez rosyjskich agresorów w pierwszym roku pełnoskalowej inwazji, zbudowanego na początku wieku XXX dla literackiej generacji nazwanej Rozstrzelanym Odrodzeniem lub Czerwonym Renesansem.

Środowiska twórcze współczesnej Ukrainy podejmują żywą refleksję nad awangardową spuścizną osób zamordowanych w ramach stalinowskich represji w latach 30 XX wieku, sytuując dzisiejszą agresję w perspektywie długotrwałej strategii niszczenia kultury nie tylko eksperymentalnej, czy wolnościowej, ale właściwie każdej, która nie idzie krok w krok z kolejnymi wariantami rosyjskiego dyskursu imperialnego.

Dzisiejszy opór Ukrainy wzmaga zainteresowanie jej kulturą.

Maciej Piotrowski przełożył na język polski utwór wybitnego awangardzisty lat 30. Mike Johansena, który mieszkał w domu Słowa i który został rozstrzelany przez NKWD w 1937. Jego żywe po dziś dzień eksperymenty pisarskie imponują humorem, wyobraźnią, rozmachem i urodą języka. Przez lekką formę prześwituje też trudna rzeczywistość początku XX wieku.

Tomasz Szerszeń odwiedziwszy Dom Słowa w Charkowie snuje kulturoznawczą opowieść o obrazach wojny, przykładając do swojego erudycyjnego zaplecza kulturowego obrazy i teksty powstałe we współczesnej Ukrainie. Swoją wizytę w Ukrainie zaczyna od budynku Słowa.

Podczas spotkania porozmawiamy o książkach przygotowanych przez naszych gości i wspólnie poszukamy: jeśli nie odpowiedzi, to przynajmniej pytań i zadań, które współczesna kultura stawia sobie wobec wojny w naszym najbliższym sąsiedztwie.

Miejsce