PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Kto wygrywa, kiedy odbędzie się druga tura

Kto wygrywa, kiedy odbędzie się druga tura
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
wybory kto wygra

W wyborach na wójta, burmistrza czy prezydenta komisja wyborcza sumuje głosy oddane na poszczególnych kandydatów. Zwycięża kandydat, ktory otrzyma więcej niż połowę oddanych głosów. 

Jeżeli nikt nie będzie miał wymaganej większości głosów, odbędzie się druga tura wyborów. Startują w niej dwaj kandydaci, którzy otrzymali najwięcej głosów w pierwszej turze. 

W wyjątkowych sytuacjach w drugiej turze może wystartować tylko jeden kandydat, bo drugi np. zrezygnuje. Wtedy ten startujący wygra wybory, gdy otrzyma więcej głosów na TAK niż na NIE. Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza, www.pkw.gov.pl

Pełna treść cytowanej powyżej informacjiCZYTAJ TAKŻE:

Które głosy są ważne, które nieważne

Jak oddać głos podczas pierwszej tury wyborów

Komisje obwodowe - gdzie masz głosować?

Dokument tożsamości ze zdjęciem - o czym nie zapomnieć

Kto może głosować w wyborach samorządowych?

Kogo wybieramy w gminie (mieście)

Sejmik województwa - kogo wybieramy

Dowóz osób z niepełnosprawnościami na wybory

Cisza wyborcza - kiedy trwa, co jest zabrionione

Czego nie można robić na kartach do głosowania

Głosowanie przez pełnomocnika - komu przysługuje

Jak głosować do sejmików, na wójtów, burmistrzów i prezydentów

oprac. WGwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl