PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Znamy oferty na wybór operatora nowego MEVO. Kiedy prawdopodobnie wróci miejski rower?

Znamy oferty na wybór operatora nowego MEVO. Kiedy prawdopodobnie wróci miejski rower?
W poniedziałek, 26 lipca 2021 r. otwarte zostały oferty złożone w postępowaniu na wybór operatora Systemu Roweru Metropolitalnego. W trwającym od kwietnia 2020 r. dialogu konkurencyjnym dotyczącym nowego Mevo brały udział trzy firmy. Swoje propozycje zgłosiło dwóch wykonawców: Konsorcjum BikeU i Freebike oraz City Bike Global SA. Wybrany wykonawca będzie miał 14 miesięcy na realizację projektu.
Rowery systemu Mevo
Rowery systemu Mevo
Fot. Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

 

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot na realizację zamówienia podstawowego zabezpieczył kwotę 107 487 162,00 zł zł brutto. Wskazana nie zawiera przychodów z abonamentów, sprzedaży powierzchni reklamowej (na rowerach) oraz odliczeń podatku VAT. 

Szczegółowe zestawienie ofert:

 

1. Konsorcjum BikeU i Freebike

 


Cena brutto

za wykonanie zamówienia podstawowego

Bazowa oferowana liczba rowerów z napędem wspomaganym elektrycznie

Łączna oferowana liczba punktów ładowania

Łączna oferowana  liczba stacji obsługiwanych przez rowery cargo

Odsetek pojazdów zeroemisyjnych (do obsługi systemu)

Łączna oferowana liczba  punktów serwisowania

365,31 mln zł

3299

51

400

64%

10

 

2. City Bike Global, SA

 


Cena brutto

za wykonanie zamówienia podstawowego

Bazowa oferowana liczba rowerów z napędem wspomaganym elektrycznie

Łączna oferowana liczba punktów ładowania

Łączna oferowana  liczba stacji obsługiwanych przez rowery cargo

Odsetek pojazdów zeroemisyjnych (do obsługi systemu)

Łączna oferowana liczba punktów serwisowania

159,27 mln zł

3200

51

717

100%

17 

Komisja przetargowa wyłoni Wykonawcę na podstawie dwóch głównych kryteriów:

  • Cena 60 proc.
  • Koncepcja funkcjonowania SRM 40 proc.

W skład koncepcji funkcjonowania wchodzą:

  • zwiększona bazowa liczba rowerów elektrycznych,
  • liczba dodatkowych punktów ładowania,
  • liczba dodatkowych stacji obsługiwanych wyłącznie przez rowery cargo,
  • odsetek pojazdów zeroemisyjnych, przeznaczonych do obsługi systemu w zakresie relokacji i przewozu rowerów do serwisu
  • liczba dodatkowych punktów serwisowania.

 

Złożone oferty zostaną poddane ocenie komisji przetargowej. Oferty będą dokładnie sprawdzone pod względem formalnym, aby nie było żadnych wątpliwości, co do ostatecznego wyniku przetargu. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej w ramach przewidzianych kryteriów oceny, zobowiązany zostanie m.in. do przedstawienia dwóch rowerów ze wspomaganiem elektrycznym i dwóch rowerów tradycyjnych. Zamawiający dokona badania zgodności rowerów z warunkami Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ) w oparciu o opinię niezależnego biegłego rzeczoznawcy. Umowa zostanie zawarta w przypadku spełnienia wymogów określonych w dokumentacji postępowania przez wykonawcę najkorzystniejszego.

Propozycje oferentów mocno rozmijają się z kwotą zabezpieczoną przez OMGGS na realizację zamówienia podstawowego - co to oznacza dla przyszłości Mevo 2.0?

- Oferta z niższą kwotą mieści w założeniach finansowych OMGGS. Po spełnieniu wymagań formalnych przez wykonawcę, oczywiście jeśli przekazane rowery będą zgodne z opisem zamówienia, nie będzie przeciwwskazań do zawarcia kontaktu - zapewnia Jarosław Maciejewski z OM GGS.

 

Od dnia podpisania umowy wybrany wykonawca będzie miał maksymalnie 14 miesięcy na całkowite uruchomienie systemu Mevo, w tym:

  • na I etapie (rozruchu wewnętrznego), udostępni 100 rowerów pokazowych, które będą testowane przez zamawiającego przez maksymalnie miesiąc;
  • na II etapie (rozruchu zewnętrznego), który nastąpi w tydzień po zakończeniu I etapu, odbędzie się zewnętrzny rozruch systemu na min. 50 proc. floty rowerów, w ramach którego wykonawca umożliwi rejestrację i korzystanie z SRM MEVO min. 80 tys. klientów. Etap ten będzie trwał minimum 30 dni, maksimum 3 miesiące;
  • etap III - całkowite uruchomienie systemu.

 

Jeśli nie będzie odwołań, podpisanie umowy z wybranym operatorem nastąpi we wrześniu 2021 roku. Zakładając maksymalny czas realizacji poszczególnych etapów, Mevo 2.0 w pełni powinno pojawić się na ulicach metropolii w listopadzie 2022 roku.

 

Jakie ma być nowe Mevo?

Nowe Mevo ma być systemem mieszanym złożonym z co najmniej 4099 rowerów (w tym 1000 tradycyjnych), 717 stacji rowerowych, abonament miesięczny będzie wynosił 29,99 zł, w każdej z 16 gmin (w pierwszej odsłonie było ich 14) będą punkty ładowania baterii, będzie możliwość wypożyczenia roweru z rozładowaną baterią. Umowa z nowym operatorem będzie podpisana na 90 miesięcy. System swoim zasięgiem obejmuje 16 gmin – dotychczasowe 14 (Gdańsk, Gdynia, Sopot, Żukowo, Reda, Pruszcz Gdański, Tczew, Sierakowice, Rumia, Somonino, Stężyca, Kartuzy, Puck i Władysławowo), a także dodatkowo Kolbudy i Kosakowo.

oprac. IBwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl