PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Zmarł rektor Politechniki Gdańskiej prof. Jacek Namieśnik. W RMG wystawiona księga kondolencyjna

Zmarł rektor Politechniki Gdańskiej prof. Jacek Namieśnik. W RMG wystawiona księga kondolencyjna
Profesor Jacek Namieśnik, rektor Politechniki Gdańskiej i wybitny naukowiec, zmarł w niedzielę, 14 kwietnia 2019 roku, w swoim domu w Gdańsku. Miał 69 lat. Od poniedziałku do piątku (15-19 kwietnia) w siedzibie Rady Miasta Gdańska wystawiona zostanie księga kondolencyjna.
Prof. Jacek Namieśnik
Prof. Jacek Namieśnik
zdj. Jerzy Pinkas/gdansk.pl


Prof. Jacek Namieśnik urodził się 10 grudnia 1949 r. w Mogilnie. Był specjalistą z zakresu chemii analitycznej i chemii środowiska, głównie nowych rozwiązań aparaturowych i metodycznych w zakresie przygotowania próbek do analizy. Autor lub współautor ponad 800 prac opublikowanych w czasopismach z listy JCR oraz około 200 prac, które ukazały się w innych czasopismach. Prof. Namieśnik miał na swoim koncie 10 przyznanych patentów, w tym 1 europejski.

Prof. Namieśnik to jeden z najbardziej aktywnych polskich chemików, zarówno pod względem naukowym, dydaktycznym, kształcenia młodej kadry, jak i organizacji życia akademickiego. Wypromował 66 doktorów (14 jako współpromotor). Obecnie jest promotorem lub współpromotorem w 5 otwartych przewodach doktorskich i opiekunem 6 słuchaczy studium doktoranckiego.

Był pomysłodawcą i organizatorem kierunków studiów: Environmental Protection and Management oraz Technologie Ochrony Środowiska. Współtworzył i współorganizował dwa kolejne kierunki – międzyuczelnianą Chemię Budowlaną oraz dwujęzyczne studia Zielone Technologie i Monitoring/Green Technologies and Monitoring. Kierował Centrum Doskonałości Analityki i Monitoringu Środowiskowego (CEEAM.

Był profesorem honorowym Uniwersytetu w Bukareszcie. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim OOP (1998) i Krzyżem Oficerskim OOP (2005), w 2001 roku otrzymał Nagrodę Naukową Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza w kategorii nauk ścisłych. W 2007 roku otrzymał od Polskiego Towarzystwa Chemicznego medal Wiktora Kemuli za wybitne osiągnięcia w zakresie chemii analitycznej, w 2008 roku Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia w zakresie inżynierii środowiska, w 2009 roku został laureatem konkursu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej o subsydium profesorskie w ramach programu MISTRZ. W roku 2011 otrzymał nagrodę WFOŚiGW za osiągnięcia w pracach badawczych na rzecz ochrony środowiska. W 2012 roku PTCh przyznało mu medal Jędrzeja Śniadeckiego – najważniejsze wyróżnienie, jakie może otrzymać polski chemik. Był dwukrotnym laureatem Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – w 2012 roku otrzymał nagrodę za osiągnięcia w kształceniu kadr, a w 2015 roku nagrodę za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie działalności na rzecz rozwoju społeczeństwa. W 2015 roku dwie uczelnie nadały mu tytuł doktora honoris causa: Gdański Uniwersytet Medyczny i Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie.

Prywatnie mąż Krystyny, ojciec dwóch córek: Katarzyny i Justyny, dziadek dwojga wnucząt. Interesuje się historią Francji, chętnie jeździł na rowerze.

"Odejście naszego rektora jest głębokim szokiem dla całej społeczności akademickiej PG, a także dotkliwą, bolesną stratą dla środowiska naukowego zarówno Trójmiasta, jak i całego naszego kraju. W tych poruszająco smutnych chwilach szczególne wyrazy współczucia należą się zwłaszcza członkom rodziny Profesora Jacka Namieśnika, jak również wszystkim jego współpracownikom i wychowankom, dla których był mistrzem i opiekunem" - czytamy na oficjalnym portalu Politechniki Gdańskiej.

Miał 69 lat.


Od poniedziałku do piątku (15-19 kwietnia) w siedzibie Rady Miasta Gdańska (budynek Nowego Ratusza, ul. Wały Jagiellońskie 1) zostanie wystawiona księga kondolencyjna, do której można złożyć wpis poświęcony pamięci profesora Jacka Namieśnika, rektora Politechniki Gdańskiej. 

W poniedziałek, 15 kwietnia, o godz. 13.00 swój wpis złoży prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. 

Księga będzie dostępna dla mieszkańców w godzinach funkcjonowania Rady Miasta.