PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE
Zarząd Transportu Miejskiego. Dotychczasowy dyrektor, Jerzy Dobaczewski, odwołany
Zarząd Transportu Miejskiego. Dotychczasowy dyrektor, Jerzy Dobaczewski, odwołany
Zmiany kadrowe w gdańskim ZTM, który odpowiada za sprawne działanie komunikacji miejskiej, w tym układanie rozkładów jazdy i ustalanie tras poszczególnych linii autobusowych i tramwajowych. Od lutego br. obowiązki dyrektora Zarządu pełni Sebastian Zomkowski.
Na zdjęciu: Jerzy Dobaczewski (z prawej) i Sebastian Zomkowski
Na zdjęciu: Jerzy Dobaczewski (z prawej) i Sebastian Zomkowski
fot. Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl

- W dniu 31 stycznia 2019 roku, zgodnie z Kodeksem Pracy, dokonano wypowiedzenia umowy o pracę dyrektorowi Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku, Jerzemu Dobaczewskiemu, zachowując ustawowy, tj. trzymiesięczny okres wypowiedzenia, rozpoczynający się od 1 lutego br. W okresie wypowiedzenia nie ma on obowiązku świadczenia pracy. Pełniącym obowiązki dyrektora został Sebastian Zomkowski, dotychczasowy zastępca dyrektora - informuje Alicja Bittner z referatu prasowego gdańskiego magistratu.

Jerzy Dobaczewski zarządzał ZTM przez dekadę, w latach 2009-2019. Co zmieniło się, bądź powstało, w ramach funkcjonowania gdańskiej komunikacji w tym czasie?

- Zbudowano linię tramwajową od pętli Chełm Witosa do węzła integracyjnego Łostowice – świętokrzyska,

- Zbudowano linię tramwajową na Piecki - Migowo,

- Nastąpił rozwój komunikacji autobusowej w południowych dzielnicach Gdańska,

- Wprowadzono nadzór nad organizacją komunikacji miejskiej podczas Euro 2012,

- Wprowadzono nadzór nad organizacją komunikacji miejskiej podczas Zlotu ZHP „Gdańsk 2018”,

- Powołano Centralę Ruchu ZTM w Gdańsku,

- Nastąpił rozwój sieci biletomatów: aktualnie bilety komunikacji miejskiej można kupić w 100 biletomatach,

- Wzrosła liczby pasażerów komunikacji miejskiej od 2009 roku (147 803 899 pasażerów) do 175 610 772 (za 2017 r.)

- Nastapił też wzrost liczby pasażerów Gdańskiego Tramwaju Wodnego od roku 2012 (start programu ożywienia dróg wodnych - 11 375 osób i 270 rowerów) do 65 tysięcy pasażerów oraz blisko 2,5 tysiąca rowerów za rok 2018


Pełniący od piątku, 1 lutego, obowiązki dyrektora ZTM, Sebastian Zomkowski, piastował dotychczas stanowisko wicedyrektora ZTM. To gdańszczanin, ma 41 lat. Szkołę podstawową i średnią ukończył w Niemczech. Natomiast wykształcenie wyższe zdobył na Uniwersytecie Gdańskim, studiując na kierunku "informatyka i ekonometria". Zna biegle język niemiecki i komunikatywnie język angielski. Z komunikacją miejską związany jest od 1997 r., w której przeszedł niemal wszystkie "szczeble".Zaczynał pracę jako obserwator ruchu, następnie pracował jako motorniczy, po czym awansował na stanowisko specjalisty ds. eksploatacji. Od 2009 r. Był zastępcą dyrektora ZTM ds. Przewozów, odpowiedzialnym m. in. za siatkę połączeń, rozkłady, bieżącą organizację funkcjonowania komunikacji miejskiej. Opracował m.in. koncepcję organizacji komunikacji miejskiej podczas Euro 2012, Zlotu ZHP „Gdańsk 2018”. Autor książki - albumu „Tramwajem po Gdańsku”, właściciel zabytkowego tramwaju 102 Na, który podarował spółce Gdańskie Autobusy i Tramwaje z przeznaczeniem m.in. na cele edukacyjne.oprac. KGwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl