Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Nowa Pomorska Nagroda Literacka „Wiatr od morza”. Zgłoszenia do 28 maja

To nagroda dla m.in. pisarzy, dziennikarzy i dramatopisarzy a także wydawców, bibliotekarzy i księgarzy. Okazją do ustanowienia Pomorskiej Nagrody Literackiej są dwie ważne daty - 100-lecie Odzyskania Niepodległości i 20-lecie powołania samorządu wojewódzkiego. Zgłoszenia i książki można przesyłać do 28 maja 2018 r. na adres Biblioteki Miejskiej.

Nowa Pomorska Nagroda Literacka „Wiatr od morza”. Zgłoszenia do 28 maja
A
A
data publikacji: 22 maja 2018 r.
Gdańszczanie czytają chętnie. Pierwsze Gdańskie Targi Książki, które odbyły się w marcu 2018 r. zgromadziły tysiące czytelników
Gdańszczanie czytają chętnie. Pierwsze Gdańskie Targi Książki, które odbyły się w marcu 2018 r. zgromadziły tysiące czytelników
Grzegorz Mehring/KFP

Pomorska Nagroda Literacka „Wiatr od morza” wręczana ma być co roku, za dokonania, które miały miejsce w roku poprzedzającym jej wręczenie.

W uzasadnieniu jej powołania fundator, a jest nim Samorząd Województwa Pomorskiego, przywołuje jako główny argument: “troskę o dalszy rozwój pomorskiego piśmiennictwa i czytelnictwa, o podtrzymanie i rozszerzanie miłości do literatury jako uniwersalnego narzędzia samopoznania, rozumienia świata, budowania osobowej i zbiorowej tożsamości, autokreacji i autoidentyfikacji”.

Nagroda przyznawana będzie w trzech kategoriach:

 1. Literacka Książka Roku – oceniane będą utwory należące do szeroko rozumianej literatury pięknej: poezja, proza, reportaż literacki, esej, monografia, rozprawa krytyczno-literacka o wysokich wartościach estetycznych, a także scenariusz, utwór dramatyczny;
 2. Pomorska Książka Roku – oceniane będą publikacje związane tematycznie
  z Pomorzem, zarówno literackie, jak i pochodzące z innych dziedzin piśmiennictwa: opracowania historyczne, monografie, biografie, studia regionalne, przewodniki, albumy, rozprawy naukowe;
 3. Całokształt pracy literackiej – oceniany będzie dorobek pracy twórczej: jego wartość intelektualna, artystyczna, oddziaływanie krajowe, znaczenie dla regionu, dokonania
  w dziedzinach pozaliterackich: edukacji, życiu kulturalnym i społecznym oraz popularyzacji literatury, książki i czytelnictwa.

We wszystkich trzech kategoriach zwycięzca otrzyma statuetkę „Wiatru od morza” oraz nagrodę pieniężną w wysokości 10 tysięcy złotych.

Znak - Pomorska nagroda Literacka
Znak - Pomorska nagroda Literacka
Mat. pras.

Kto ocenia zgłoszenia?

Zgłoszenia oceni pięcioosobowe jury powołane przez Zarząd Województwa Pomorskiego, a wyłonione spośród przedstawicieli środowisk literackich, akademickich i dziennikarskich. Stanowią je:

 1. prof. dr hab. Zbigniew Majchrowski – Przewodniczący Jury – literaturoznawca, krytyk literacki i teatrolog, członek Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk, wykładowca w Katedrze Teorii Literatury i Krytyki Artystycznej Uniwersytetu Gdańskiego;
 2. Bożena Orczykowska – p.o. dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
  im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku, wieloletnia wicedyrektor Biblioteki
  ds. merytorycznych;
 3. Elżbieta Pękała – zastępca dyrektora Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku,
  m.in. redaktor, organizator i promotor czytelnictwa;
 4. dr hab. Katarzyna Szalewska, prof. nadzw. UG – adiunkt na Uniwersytecie Gdańskim, współredaktorka książek naukowych, autorka artykułów w tomach zbiorowych
  i czasopismach. Zajmuje się humanistycznymi studiami miejskimi, badaniami specjalnymi oraz związkami między literaturą i historią;
 5. Władysław Zawistowski – dyrektor Departamentu Kultury Urzędy Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, pisarz, poeta, dramaturg, radiowiec.
100-lecie Odzyskania Niepodległości i 20-lecie powołania samorządu wojewódzkiego stały się impulsem do ustanowienia Pomorskiej Nagrody Literackiej
100-lecie Odzyskania Niepodległości i 20-lecie powołania samorządu wojewódzkiego stały się impulsem do ustanowienia Pomorskiej Nagrody Literackiej
Mat. pras.

Kto może zgłosić kandydata? Takie prawo przysługuje:

 1. stowarzyszeniom i związkom literackim,
 2. redakcjom czasopism literackich,
 3. wydawnictwom,
 4. wyższym uczelniom humanistycznym,
 5. stowarzyszeniom regionalnym,
 6. bibliotekom,
 7. instytucjom kultury,
 8. mediom,
 9. członkom Jury Pomorskiej Nagrody Literackiej.

Każdy podmiot ma prawo zgłosić jedną kandydaturę w każdej z trzech kategorii.

Czasu na zgłoszenie (publikacja musi być z roku 2017) nie ma zbyt wiele. W formie pisemnej, wraz z uzasadnieniem, należy je wysłać w nieprzekraczalnym terminie do 28 maja 2018 na adres:

Biuro Pomorskiej Nagrody Literackiej, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku, Targ Rakowy ⅚,

80-806 Gdańsk.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 58 301 48 11 w. 221 (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku – Sekretarz Pomorskiej Nagrody Literackiej: Barbara Blacharska e-mail: barbara_blacharska@wbpg.org.pl) oraz tel. 58 326 82 90 (Departament Kultury UMWP – Marcin Dąbrowski e-mail: m.dabrowski@pomorskie.eu).-
oprac. AU (0)
www.gdansk.pl
-
oprac. AU (0)
www.gdansk.pl