PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Z Białegostoku do Gdańska. Papież wybrał nowego metropolitę gdańskiego - to abp Tadeusz Wojda 

Z Białegostoku do Gdańska. Papież wybrał nowego metropolitę gdańskiego - to abp Tadeusz Wojda 
Arcybiskup białostocki Tadeusz Wojda został mianowany arcybiskupem metropolitą gdańskim - informuje Konferencja Episkopatu Polski. Zastąpił na tym stanowisku Sławoja Leszka Głódzia. Data ingresu abpa Wojdy do katedry oliwskiej ma być ogłoszona w najbliższym czasie.
Abp Tadeusz Wojda, nowy arcybiskup metropolita gdański
Abp Tadeusz Wojda, nowy arcybiskup metropolita gdański
Archidiecezja Białostocka

 

Abp Tadeusz Wojda był ordynariuszem metropolitą białostockim od 2017 r. Jako motto posługi przyjął słowa z Ewangelii wg św. Marka 13,10 „Oportet praedicari Evangelium” (Aby była głoszona Ewangelia). Jest członkiem Kościelnej Komisji Konkordatowej oraz komisji misyjnej Konferencji Episkopatu Polski. 

Nowy arcybiskup metropolita gdański urodził się w 1957 r. na Kielecczyźnie. Po maturze w liceum ogólnokształcącym, w 1976 r. wstąpił do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Pallotynów). W latach 1977-1983 odbył studia z filozofii i teologii w Wyższym Seminarium Duchownym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie k. Warszawy, a jednocześnie w latach 1980-1983 studia z teologii fundamentalnej na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, ukończone tytułem magistra. W 1982 r. przyjął święcenia diakonatu w Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego, a 8 maja 1983 r. święcenia kapłańskie w tymże zgromadzeniu. Po święceniach przez kilka miesięcy pracował jako wikariusz w parafii Chrystusa Króla w Warszawie, a następnie był współpracownikiem pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego w Ząbkach.

W maju 1984 r. decyzją Rady Prowincjalnej, został skierowany na studia misjologii do Rzymu na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim, które ukończył doktoratem z misjologii w 1989 r. Obronił pracę doktorską nt. "Nurty teologii misji z Münster i Louvain". Nostryfikowano ją na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w 2001 roku.

Od 2 stycznia 1990 r. ks. Tadeusz Wojda rozpoczął pracę w Papieskim Dziele Rozkrzewiania Wiary i w Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. Od 12 grudnia 2007 r. pełnił funkcję kierownika biura w Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. 24 lipca 2012 r. został mianowany przez papieża podsekretarzem w Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. Ponadto od 1991 r. ks. Wojda jest kapelanem Wspólnoty Sióstr Boromeuszek w Rzymie, a od 1996 r. kapelanem Centrum Edukacji fizycznej dla niepełnosprawnych Czerwonego Krzyża Włoskiego. Jest też autorem licznych artykułów i rozpraw naukowych z zakresu misjologii.

Jak podaje TVN24, 19 lutego br., przed Drogą Krzyżową w Białymstoku abp Wojda mówił o modlitwie i pokucie za grzech wykorzystania seksualnego małoletnich.

- Pierwsza Droga Krzyżowa w Wielkim Poście jest przeżywana jako dzień zadośćuczynienia za wszystkie grzechy przeciwko szóstemu przykazaniu. Przede wszystkim za wszystkie grzechy i nadużycia seksualne wszystkich osób związanych z Kościołem, a przede wszystkim kapłanów - mówił arcybiskup.

Nowy metropolita gdański mówił wówczas, że ta Droga Krzyżowa "jest wołaniem skierowanym do tych wszystkich, którzy zostali skrzywdzeni".

- W tej modlitwie chcemy prosić ich, aby wybaczyli grzechy, bo chrześcijanin nie może nie wybaczać. Wołamy i prosimy o to przebaczenie świadomi tego, że to wielka rana na ich życiu, ale jest to również rana zadana Kościołowi. Zadana tym wszystkim kapłanom, którzy stoją na straży miłości chrystusowej - stwierdził abp Wojda.  

Onet przypomina, że abp Tadeusz Wojda dał się poznać jako autor apelu o to, by sprzeciwiać się organizacji pierwszej w Białymstoku parady równości. Wzywał wówczas: "Nie możemy pozwolić, aby wyśmiewano wartości dla nas najświętsze i bezkarnie obrażano nasze uczucia religijne. Nie bądźmy, wobec tego faktu obojętni!. Uczestnicy marszu zostali brutalnie zaatakowani przez nacjonalistyczne bojówki. W zeszłym roku abp Wojda wydał zgodę na zbieranie przed kościołami podpisów pod promowanym przez Kaję Godek projektem "Stop LGBT".

Na nazwisko nowego arcybiskupa czekano w Gdańsku od września ub. roku. W tym czasie Archidiecezją Gdańską zarządzał biskup elbląski Jacek Jezierski.

 

 

oprac. RDwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl