• Start
  • Wiadomości
  • Anna Sobecka o kolekcjonerach i kulturze Gdańska XVII-XVIII wieku

Nagrody dla książki o kolekcjonerach i kulturze Gdańska XVII-XVIII wieku. Dziś spotkanie z autorką - o godz. 17.30 

Anna Sobecka napisała i wydała „Obrazowanie natury w nowożytnym Gdańsku. O kulturze kolekcjonerskiej miasta". Tytuł brzmi nieco hermetycznie, ale temat godny jest uwagi, tym bardziej, że książka już dwukrotnie zdobyła laury - nagrodę Komitetu Badań o Sztuce PAN jako wybitna praca naukowa i jedną z głównych nagród Poznańskich Targów Książki. Spotkanie z autorką: 31 marca o godz. 17.30., przy ul. Mariackiej 42 - w filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku.
30.03.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Baner promujący spotkanie z autorką. W ciemnej kolorystyce, w formie podłużnie leżącego prostokąta. Po prawej jest zdjęcie autorki, jest to młoda kobieta, szatynka z długimi włosami. Po lewej - fragment dzieła malarskiego przedstawiający kwiaty. W środkowej części baneru znajdują się informacje o spotkaniu, które zawarte są także w tekście
Baner promujący spotkanie z autorką
WiMBP w Gdańsku

Anna Sobecka: jedna praca, dwie nagrody

Poznańskie Targi Książki 10 marca przyznały trzy główne nagrody za najlepsze książki. Główna nagroda Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych przypadła właśnie pracy „Obrazowanie natury w nowożytnym Gdańsku. O kulturze kolekcjonerskiej miasta" - za poziom edytorski i merytoryczny. W tym roku do konkursu Poznańskich Targów Książki zgłoszono 164 tytuły. Nagrodzona książka przygotowana została przez gdańskie wydawnictwo słowo/obraz terytoria.

We wrześniu 2022 roku przyszła nagroda od Komitetu Badań o Sztuce Polskiej Akademii Nauk. Gdy ją ogłaszano, nie było to żadną niespodzianką - już wcześniej książka pod względem merytorycznym została zaliczona przez prezydium Komitetu do wybitnych osiągnięć w dyscyplinie nauk o sztuce.

Anna Sobecka: dawny Gdańsk z “okruchów”

Dr Anna Sobecka pracuje naukowo w Instytucie Historii Sztuki Wydziału Historycznego uniwersytetu Gdańskiego. Jak sama przyznaje we wstępie do książki, podjęła się zadania więcej niż trudnego. Nie było dotąd opracowań, które przybliżają fenomen Gdańska, jako ośrodka, w którym od początków wieku XVII do pierwszych lat wieku XIX wśród zamożnych mieszkańców panowała moda na zbieranie okazów przyrodniczych, w związku z czym pojawił się obszar rozkwitu sztuk plastycznych - okazy z kolekcji były uwieczniane w rysunkach i dziełach malarstwa. Powstające w ten sposób prace artystów reprezentowały niejednokrotnie bardzo wysoki poziom, znacznie przerastający to, co powstawało na innych ziemiach Rzeczpospolitej. Zbieractwo i rozwój sztuk plastycznych były pod względem historycznym wczesnym, specyficznie gdańskim zjawiskiem, które wynikało z pozycji miasta - w Gdańsku, który od średniowiecza należał do Hanzy, krzyżowały się różne wpływy, poglądy oraz trendy artystyczne. 

Zasługą autorki jest nie tylko odkrycie tego fenomenu, ale też udokumentowanie go. Było to o tyle trudne, że wielopokoleniowy dorobek materialny Gdańska został zniweczony przez wojenne pożary i zniszczenia, do których doszło wiosną 1945 roku. To, co ocalało - uległo rozproszeniu. Autorka zadała sobie wiele trudu, by te “okruchy” dawnego Gdańska znaleźć w kolekcjach, znajdujących się w kraju i za granicą. Swoje odkrycia poddała naukowemu opracowaniu.

SPOTKANIE AUTORSKIE Z ANNĄ SOBECKĄ:

  • Gdański Oddział WiMBP w Gdańsku
  • Mariacka 42
  • 31 marca
  • godz. 17.30
  • prowadzi prof. Beata Możejko
  • wstęp wolny

Anna Sobecka - historyczka sztuki, nauczycielka akademicka i kuratorka. Pracowała w Muzeum Narodowym w Poznaniu i Muzeum Zamkowym w Malborku, a od 2014 roku związana jest z Instytutem Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego. Naukowo zajmuje się sztuką nowożytną, ze szczególnym uwzględnieniem malarstwa, grafiki i rzemiosła artystycznego. Specjalizuje się też w badaniu przedmiotów artystycznych tworzonych z bursztynu – od późnego średniowiecza po współczesny design. Fascynuje ją zarówno historia kolekcjonerstwa, jak i współczesne wystawiennictwo oraz sztuka w przestrzeni społecznej.

Beata Możejko - wykładowczyni na Uniwersytecie Gdańskim, specjalizuje się w historii średniowiecza. W kadencji 2020-2023 członkini Komitetu Nauk Historycznych PAN. W 2022 powołana w skład Rady Muzeum Gdańska, została jej wiceprzewodniczącą. W tym samym roku została również dyrektorem Centrum Badań Memlingowskich, działającego w ramach Uniwersyteckiego Ośrodka Badań Stosowanych i Międzyobszarowych UG. Jej zainteresowania naukowe skupiają się na Gdańsku, Hanzie i Europie Zachodniej w drugiej połowie XV w., a także na kulturze materialnej i życiu codziennym w średniowieczu.

TV

Festiwal Historyczny Wisłoujście przyciągnął tłumy