PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Wystarczy zadzwonić, żeby pomóc osobom bezdomnym. Apel do mieszkańców

Wystarczy zadzwonić, żeby pomóc osobom bezdomnym. Apel do mieszkańców
Gdański Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie apeluje do mieszkańców Gdańska o sygnały na temat osób w kryzysie bezdomności, które przebywają w miejscach niemieszkalnych. W Gdańsku takie osoby mogą uzyskać kompleksowe wsparcie - schronienie, pożywienie, ciepłą odzież i propozycje wyjścia z bezdomności.
Zupa dla bezdomnych
Bezdomni w autobusie SOS mogą zjeść w nim pożywną zupę, otrzymają ciepłą odzież, mogą skorzystać z opieki ratownika medycznego, pracownika socjalnego lub dyżurnego streetworkera
Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

  

Kiedy zaczyna się sezon zimowy, miasto intensyfikuje działania wspierające rodziny i osoby bezdomne narażone na niskie temperatury. Na ulicach Gdańska w tym okresie każdego dnia pracuje dwóch streetworkerów, MOPR jest w stałym kontakcie z Policją, Strażą Miejską i Służbą Ochrony Kolei, miejsca w noclegownaich czekają na potrzebujących, przez cały sezon trwa w nich wydawanie pożywienia, ciepłej odzieży, działa też niskoprogowa noclegownia przy ulicy Mostowej przyjmująca osoby pod wpływem alkoholu.


Dach nad głową, pożywienie, kąpiel


- Miasto zapewnia osobom w kryzysie schronienie, żywność, ciepłą odzież, obuwie i kąpiel - mówił Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. - Przekazuje też odpowiednim instytucjom środki finansowe na zakup leków, poradnictwa prawnego, psychologicznego oraz udziału w projektach aktywizujących życiowo, zawodowo oraz społecznie.

W Gdańsku działa dziewięć placówek dla osób bezdomnych - m.in. schronisk i noclegowni, z którymi MOPR ma zawarte umowy. Wszystkie prowadzone są przez organizacje pozarządowe. Łącznie to ponad 700 miejsc dla osób potrzebujących.

W Noclegowni Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta przy ulicy Żaglowej 1 działa łaźnia dla bezdomnych i potrzebujących. A w noclegowni niskoprogowej przy ulicy Mostowej 1 wsparcie znajdą także osoby bez dachu nad głową z interwencji, będące pod wpływem alkoholu.

W 2017 roku w grudniu policzono w Gdańsku osoby w kryzysie, okazało się że w schroniskach, noclegowniach, działkach, dworcach czyli miejscach mieszkalnych i niemieszkalnych przebywało  wtedy 770 osób bezdomnych.


Pomoc na czterech kółkach


W połowie listopada 2018 roku po raz drugi na gdańskie ulice wyruszył autobus SOS z ciepłą zupą i odzieżą dla osób bezdomnych, który zawozi chętnych do noclegowni przy ulicy Mostowej w Gdańsku. Zanim tam dojedzie zatrzymuje sie w kilku miejscach:

- na pętli autobusowej przy stacji SKM na Przymorzu,

- na parkingu między rynkiem, a komisariatem przy ulicy Białej we Wrzeszczu,

- w zatoczce autobusowej przy kinie „Krewetka” w Gdańsku,

- obok noclegowni przy ul. Mostowej 1 A.

Autobus wyrusza około 20.15 trasę kończy ok. godz. 24.00. Bezdomni w tym czasie mogą zjeść w nim pożywną zupę, otrzymają ciepłą odzież, mogą skorzystać z opieki ratownika medycznego, pracownika socjalnego lub dyżurnego streetworkera.

Koordynatorem całego przedsięwzięcia jest gdański MOPR, który zabezpieczył środki na zadanie. Usługę realizuje Towarzystwo Wspierania Potrzebujących „Przystań”. Z tego wsparcia potrzebujący będą mogli korzystać do końca marca 2019 roku.

Autobus SOS będzie kursował każdej nocy do końca marca
Autobus SOS będzie kursował każdej nocy do końca marca
zdj. Grzegorz Mehring/gdansk.pl


Informacje o osobach bezdomnych można przekazywać do:


Samodzielnego Referatu Reintegracji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Wolności 16 w Gdańsku, tel. 58 522 38 20

pon., wt. i czw. w godz. 7.30 do 15.30,

śr. w godz. od 8 do 17, w godz. od 7.30 do 14.30

Straży Miejskiej - tel. 986

Policji - tel. 997 i 112.

Osobiście osoby potrzebujące schronienia mogą zgłaszać się do Noclegowni Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta przy ul. Żaglowej 1 w Gdańsku, tel. 58 342 13 14.


Sygnał za pomocą aplikacji Arrels

W Gdańsku pracę streetworkerom Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta (TPŚBA) ułatwia aplikacja Arrels. Mieszkańcy mogą ją bezpłatnie ściągnąć na smartfon za pośrednictwem Google Play lub Apple Store. Widząc na ulicy osobę doświadczającą bezdomności wystarczy kliknąć w aplikację – streetworker Towarzystwa otrzymuje dzięki temu wiadomość m.in. o miejscu przebywania potrzebującego człowieka, jego stanie. Może do niego szybciej dotrzeć. Aplikację pozyskało TPŚBA.

oprac. AKwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl