PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

W przyszłym roku na 84 gdańskich przystankach pojawią się nowe tablice informacji pasażerskiej

W przyszłym roku na 84 gdańskich przystankach pojawią się nowe tablice informacji pasażerskiej
Na realizację kompletnego systemu tablic informacji pasażerskiej ogłoszono przetarg w formule: zaprojektuj i wybuduj. Wykonawców poznamy pod koniec września i jeśli procedury przetargowe przebiegać będą zgodnie z założeniami, prace zakończą się w IV kw. 2021 r.
Wymiana tablic to kolejny sposób na udoskonalanie transportu publicznego przyjaznego dla mieszkańców i turystów
Wymiana tablic to kolejny sposób na udoskonalanie transportu publicznego przyjaznego dla mieszkańców i turystów
fot. Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl

 

Zadanie polega na dostawie oraz montażu (projekt i wykonanie) na wybranych przystankach komunikacji miejskiej 84 sztuk tablic informacji pasażerskiej (TIP) wraz z wykonaniem niezbędnej kanalizacji teletechnicznej oraz podłączeniem ich do Systemu Informacji Pasażerskiej TRISTAR (zwanego także SIP).

Dodatkowo wyłoniona w przetargu firma wykona aplikację służącą do zarządzania nowymi tablicami, umożliwiającą również podłączenie do niej funkcjonujących już tablic oraz dalszą rozbudowę sieci tablic SIP. W zakresie wykonawcy będzie także dostarczenie serwerów. Wspomniane elementy stanowić będą drugi przedmiot zadania.

Na prace projektowe oraz wykonanie aplikacji służącej do zarządzania nowymi tablicami wraz z dostawą serwerów przewidziano 180 dni od daty zawarcia umowy. Natomiast roboty budowlano-montażowe zakończą się po kolejnych 140 dniach licząc od daty odbioru prac projektowych.

Wykonawców zainteresowanych realizacją poznamy pod koniec września i jeśli procedury przetargowe przebiegać będą zgodnie z założeniami prace zakończą się w IV kw. 2021 r.

Zadanie jest częścią wieloletniej i wieloetapowej inwestycji Gminy Miasta Gdańska realizowanej pod wspólną nazwą „Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej” (GPKM), mającej na celu stworzenie i utrzymanie konkurencyjnego systemu transportu zbiorowego, dostosowanego do potrzeb mieszkańców i osób przyjeżdżających do Gdańska. Celem wykonania zadania jest poprawa warunków korzystania z komunikacji publicznej na terenie Gdańska.

oprac. AU

Agnieszka Zakrzacka Urząd Miejski w GdańskuDyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
Agnieszka Zakrzacka Urząd Miejski w GdańskuDyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska