PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

To naruszenie autonomii uczelni. Rektorzy polscy odpowiadają ministrowi edukacji i nauki

To naruszenie autonomii uczelni. Rektorzy polscy odpowiadają ministrowi edukacji i nauki
30 października Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w swoim stanowisku z ogromnym zdziwieniem i głębokim niepokojem przyjęło wypowiedź ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka. Dzień wcześniej w wywiadzie dla TVP Info minister sugerował, że rektor Uniwersytetu Gdańskiego ponosi odpowiedzialność za rozwój pandemii i zagroził nieprzyznaniem grantów na inwestycje i badania. Rektorzy polscy uznają, że jest to naruszenie autonomii uczelni.
Rektorzy uznali, że minister edukacji i nauki ingeruje w autonomię uczelni
Rektorzy uznali, że minister edukacji i nauki ingeruje w autonomię uczelni
źródło: KRASP

Prof. Krzysztof Bielawski, p.o. rektora Uniwersytetu Gdańskiego został skrytykowany w telewizji TVP Info przez ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka za to, że dzień Ogólnopolskiego Strajku Kobiet 28 października ogłosił dniem rektorskim. Minister dał do zrozumienia, że tego rodzaju działanie przyczynia się do wzrostu zakażeń i on może sięgnąć po różne narzędzia.

Polskie prawo daje dużą autonomię uczelniom i co do tego nie mamy wątpliwości, ale tam, gdzie dochodzi do bezpośredniego łamania prawa i to łamanie prawa jest absolutnie jednoznaczne, to wtedy możliwości są daleko idące, te administracyjne. Proszę nie zapominać, że ja mam jako minister edukacji i nauki, kompetencje do rozdzielania środków inwestycyjnych dla uczelni, na badania, na granty. Takie wnioski leżą u nas w ministerstwie, no i nie mam najmniejszej wątpliwości, że będziemy musieli brać pod uwagę również to, co dzieje się na poszczególnych uczelniach, które narażają na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia nie tylko swoich studentów, ale również ich rodzin, najbliższych, seniorów z ich rodzin, zachęcając ich do wychodzenia na wielkie manifestacje w szczycie pandemii koronawirusa

- mówił minister.

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) w swoim stanowisku uznała, że tego rodzaju wypowiedzi ministra są ingerencją w autonomię uczelni. Uważają też, że za wzrost zachorowań w wyniku trwających w całym kraju protestów będzie odpowiadał Trybunał Konstytucyjny przedstawiciele rządu, którzy swoimi wypowiedziami uderzają w prawa kobiet

Poniżej publikujemy pełną treść stanowiska KRASP:

Stanowisko Prezydium KRASP z dnia 30 października 2020r.w sprawie aktualnej sytuacji społecznej


My, Rektorzy Akademickich Szkół Polskich apelujemy do władz państwowych o niezwłoczne znalezienie pokojowych dróg wyjścia z sytuacji, w jakiej znalazło się polskie społeczeństwo po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego.

Za oburzające uznajemy obciążanie rektorów odpowiedzialnością za spowodowanie wśród studentów zwiększenia ryzyka zarażenia wirusem SARS-CoV-2. Przyczyną obywatelskiego protestu licznych członkiń i członków wspólnot akademickich nie są decyzje władz uczelni o ustanowieniu godzin wolnych od zajęć uniwersyteckich, lecz wzburzenie i obawy wywołane rozstrzygnięciem Trybunału Konstytucyjnego oraz wypowiedziami przedstawicieli rządu uderzającymi w prawa kobiet.

Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich z ogromnym zdziwieniem i głębokim niepokojem przyjęła wypowiedź Ministra Edukacji i Nauki, dra hab. Przemysława Czarnka, naruszającą autonomię uczelni, zapowiadającą, że decyzje o rozdziale środków na inwestycje i projekty naukowe będą uzależnione od tego, jakie stanowisko zajęły uczelnie wobec protestów.Środki publiczne, z których finansowane są badania naukowe i edukacja młodzieży winny być przyznawane przez ministerstwo i jego agendy wyłącznie w oparciu o kryteria merytoryczne.


Używanie finansów publicznych do wymierzania „kar” uczelniom, które podjęły decyzje zgodnie z prawem i swoją autonomią, uznajemy za gorszący przejaw zapomnienia, że pieniądze polskiego podatnika powinny służyć wszystkim uprawnionym podmiotom, a nie tylko tym, które znajdują uznanie w oczach władzy.

Mając w pamięci miniony szczęśliwie czas, kiedy władze komunistyczne poddawały polskie uniwersytety presji ideologicznej, uważamy, że byłoby wielkim błędem ponownie próbować wykorzystać nadzór nad uczelniami dla politycznego nacisku na rektorów i wspólnoty akademickie. Biorąc pod uwagę powagę sytuacji Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich wyraża gotowość do podjęcia rozmów z Ministrem Edukacji i Nauki w najbliższym możliwym terminie.

Przewodniczący KRASP
Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk


Na tym samy posiedzeniu KRASP skierował też specjalny apel do studentek i studentów. Rektorzy proszą młodzież o to, by uważali na siebie w czasie pandemii i zapewniają o swoim wsparciu.

Poniżej pełna treść apelu:


Drogie Studentki i Doktorantki, Drodzy Studenci i Doktoranci, Wspólnoto Akademicka,

w tym niepewnym i burzliwym czasie, jako rektorzy Waszych uczelni, jesteśmy z Wami i dla Was.

Widzimy Wasze oburzenie, rozumiemy jego przyczyny, ale prosimy, uważajcie na siebie!


Wierzymy, że przyjdzie czas na rozmowy, debaty, wypracowanie i wdrażanie najlepszych rozwiązań. Potrafimy w środowisku akademickim to robić w sposób bezpieczny - ponad podziałami politycznymi - wzmacniając wspólnotę i szukając odpowiedzi na dzisiejsze i przyszłe pytania.

Możecie liczyć na nasze wsparcie! Dzisiaj chcemy przede wszystkim wyrazić swoją troskę o Was. Dlatego apelujemy: korzystając ze swoich obywatelskich praw zachowujcie się bezpiecznie i godnie. Pamiętajcie też o zdrowiu swoim i swoich Bliskich w czasie niezwykle niebezpiecznie rozwijającej się pandemii.

Uczestnicy nadzwyczajnego posiedzenia
Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) utworzyły w 1997 r. polskie szkoły wyższe posiadające uprawnienia do nadawania stopnia doktora w co najmniej jednej dyscyplinie. Jest ona instytucją przedstawicielską środowiska szkolnictwa wyższego i nauki, jego głównym reprezentantem i zarazem ciałem opiniodawczym sektora szkolnictwa wyższego. Tworzy ją 107 członków + 9 członków stowarzyszonych (ok. 77% populacji studentów), a w jej ramach działa 10 Komisji merytorycznych, Zespół Boloński oraz Komisje działające przy KRASP. Odbyło się już ponad 120 posiedzeń Prezydium i Zgromadzenia Plenarnego, wyadno 220 opinii nt. aktów prawnych dotyczących nauki i szkolnictwa wyższego. KRASP jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów - European University Association.

oprac. MWwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl