PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Stogi. Trwa modernizacja torowiska w dzielnicy. Na jakim etapie są prowadzone prace?

Stogi. Trwa modernizacja torowiska w dzielnicy. Na jakim etapie są prowadzone prace?
Problemy wynikające z przebudową infrastruktury podziemnej spowodowały, że termin zakończenia inwestycji wydłużył się do maja przyszłego roku, jednak przejezdność torowiska na odcinku od al. Sucharskiego do ul. Zimnej planowana jest na połowę listopada tego roku. Podzielony na trzy etapy remont torowiska na Stogach jest na różnych etapach. Sprawdzamy postępy w pracach.
Na odcinku od skrzyżowania z ul. Sucharskiego do skrzyżowania z ul. Skiby dobiega końca układanie torowiska. Trwa budowa sieci trakcyjnej oraz ścieżki rowerowej. Ułożono już pod nią podbudowę
Na odcinku od skrzyżowania z ul. Sucharskiego do skrzyżowania z ul. Skiby dobiega końca układanie torowiska. Trwa budowa sieci trakcyjnej oraz ścieżki rowerowej. Ułożono już pod nią podbudowę
Fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

 

Temat generalnego remontu i przebudowy torów tramwajowych w tej części miasta zdominował wtorkowe spotkanie (1 października) mieszkańców Stogów z Prezydent Gdańska oraz jej zastępcami. Warto więc sprawdzić, na jakim etapie są prace i co spowodowało opóźnienie. 

Stogi. Gdańszczanie porozmawiali z włodarzami przy “okrągłym stole”. Temat przebudowy linii tramwajowej zdominował spotkanie

 

Realizacja tej inwestycji podzielona jest na trzy odcinki. Pierwszy z nich obejmuje ul. Budzysza, na wysokości od skrzyżowania z ul. Sucharskiego do skrzyżowania z ul. Skiby. Drugi odcinek dotyczy ul. Stryjewskiego od skrzyżowania z ul. Skiby do skrzyżowania ul. Nowotnej z ul. Kruczą oraz pętli ”Pasanil". Natomiast ostatni odcinek obejmuje ul. Nowotną od ul. Kruczej do pętli "Stogi Plaża".

Co obecnie dzieje się na tym placu budowy?

Na odcinku pierwszym: dobiega końca układanie torowiska. Trwa budowa sieci trakcyjnej oraz ścieżki rowerowej, która będie przebiegać wzdłuż torów. Ułożono już pod nią podbudowę.

Na odcinku drugim: wybudowano kolektor deszczowy. Trwają prace przy budowie torowiska, drogi oraz ścieżki rowerowej.

Na odcinku trzecim: prace przy torowisku także dobiegają końca. Prowadzone są jeszcze prace przy budowie budynku socjalnego dla pracowników ZTM. Montowane jest też oświetlenie wzdłuż ścieżki rowerowej.

Przesunięcie terminu zakończenia inwestycji o ponad pół roku związane było głównie z przebudową infrastruktury podziemnej, która powodowała najwięcej utrudnień w realizacji robót. W trakcie prac robotnicy napotykali bowiem na wiele niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia, których przebudowa wymagała pozyskania dodatkowych uzgodnień, co z kolei wstrzymywało realizację robót. Często też zdarzało się, że stan odkopanej infrastruktury podziemnej jest bardzo zły i wymaga wykonania dodatkowych, nieprzewidzianych w projekcie prac. 

 

Na ul. Stryjewskiego, od skrzyżowania z ul. Skiby do skrzyżowania ul. Nowotnej z ul. Kruczą, wybudowano kolektor deszczowy. Trwają prace przy budowie torowiska, drogi oraz ścieżki rowerowej
Na ul. Stryjewskiego, od skrzyżowania z ul. Skiby do skrzyżowania ul. Nowotnej z ul. Kruczą, wybudowano kolektor deszczowy. Trwają prace przy budowie torowiska, drogi oraz ścieżki rowerowej
Fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

 

Przypomnijmy. Na Stogach przebudowane zostanie w sumie 3700 metrów torów tramwajowych. Prace modernizacyjne realizowane są na odcinku od skrzyżowania ul. Sucharskiego z ul. Wosia Budzysza, wzdłuż ul. Wosia Budzysza, ul. W. Stryjewskiego i ul. Nowotnej do Pętli „Stogi Plaża". Przebudowane zostaną także dwie pętle: tramwajowo - autobusowa „Pasanil” (około 350m) i tramwajowa „Plaża Stogi” (około 450 m), na których pojawią się dodatkowo tory odstawcze. Przebudowane zostaną również przystanki tramwajowe. Będą one włączone do monitoringu wizyjnego sieci TRISTAR, a także do systemu informacji pasażerskiej.

W ramach inwestycji przebudowany zostanie również istniejący układ drogowy (ul. Wosia Budzysza, ul. W. Stryjewskiego, odcinek ul. Nowotnej) wraz ze skrzyżowaniami, zjazdami, chodnikami, ścieżkami rowerowymi i ciągami pieszo-rowerowymi. Łączna długość przebudowywanych dróg wynosi około 2500 m. Łączna długość budowanych i przebudowywanych chodników wynosi około 1900 m, natomiast łączna długość budowanych i przebudowywanych ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych wynosi około 1200 m. Wykonawca modernizuje także sieci wodociągowe i kanalizacyjne.

Umowa z wykonawcą prac Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o. podpisana została w czerwcu 2018 r. Koszt inwestycji to ponad 110 mln zł, z czego ponad 46 mln zł to dofinansowanie unijne.

Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ul. Budzysza, Stryjewskiego i Nowotnej w Gdańsku jest realizowana w ramach Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej – etap IVa. W ramach GPKM IV a powstaną także nowe linie tramwajowe w ul. Nowej Bulońskiej Północnej oraz w ul. Nowej Warszawskiej (etap 1).

Koszty całego projektu GPKM IV A to 540,3 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 286,12 mln zł.

 

oprac. KGwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl