PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Raport o stanie miasta za 2020 rok przyjęty. Prezydent Dulkiewicz: - Mamy dzisiaj stabilną sytuację budżetową

Raport o stanie miasta za 2020 rok przyjęty. Prezydent Dulkiewicz: - Mamy dzisiaj stabilną sytuację budżetową
Radni Gdańska podczas XXXVII sesji w czwartek, 24 czerwca, przegłosowali Raport o Stanie Miasta. Za głosowało 22 radnych, przeciw było 11. Raport przedstawiła prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, następnie odbyła się dyskusja z udziałem mieszkańców i radnych. Zapis raportu i debaty znajduje się na portalu www.gdansk.pl.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Nowe budynki na Wyspie Spichrzów. Zabudowa otrzymała prestiżową nagrodę MIPIM Awards 2020, zwaną „Oskarem nieruchomości”
Nowe budynki na Wyspie Spichrzów. Zabudowa otrzymała prestiżową nagrodę MIPIM Awards 2020, zwaną „Oskarem nieruchomości”
fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

 

 

Za raportem o stanie miasta za 2020 rok głosowało 22 radnych, przeciw było 11. Nikt się nie wstrzymał od głosu.

- Mamy dzisiaj stabilną sytuację budżetową, prowadzimy wszystkie zaplanowane inwestycje, remontujemy drogi, nie rezygnujemy z wielu dodatkowych zajęć w szkołach, czy instytucjach kultury. Choć musze przyznać, że utrzymanie tego tempa w kolejnym, trudnym roku nie jest łatwe. Wiele gdańszczanek i wielu gdańszczan odczuło niestety kryzys pandemiczny osobiście. Jako miasto włączyliśmy się aktywnie w organizację punktów testowych Covid-19, dzięki czemu mieliśmy wysoką wykrywalność w skali kraju, a lekarze mogli skuteczniej udzielać pomocy. Ale zmagania z szalejącą pandemią dotyczyły także bardziej rygorystycznego zarządzania wydatkami. Przez kolejne działania polityków rządowych ubyły nam dochody po stronie podatku PIT. Dużo wyższe niż przewidywaliśmy, z uwagi na pandemiczne obostrzenia, były także wydatki, m.in. na komunikację. Wspólnie jednak udało nam się przejść przez ten kryzysowy 2020 rok. A tegoroczna akcja szczepień, w której na dzisiaj Gdańsk jest liderem, daje nam dużo nadziei na powrót do normalności - mówiła Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. - Dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy dzisiaj wystąpili zadając mi pytania do Raportu. Wystąpienia publiczne wymagają sporo odwagi i dobrego przygotowania. O naszym mieście rozmawiamy nieustannie podczas spotkań oficjalnych i nieoficjalnych, czy spacerów z radnymi dzielnic. Taka debata na sali obrad rady miasta, przyczynia się również do budowy społeczeństwa obywatelskiego, co jest moim priorytetem.

Prezydent podziękowała także za współpracę swoim zastępcom, pani skarbnik i sekretarz.

MIESZKAŃCY

Według stanu na dzień 31.12.2020 r. w Gdańsku mieszkało 470 805 osób. W ciągu roku liczba mieszkańców spadła o 102 osoby. Spadek liczby mieszkańców w 2020 r. jest widoczny również w innych dużych miastach np. w Gdyni, Poznaniu, Wrocławiu, Bydgoszczy. Biorąc pod uwagę lata 2014-2020 można obserwować wzrost liczby mieszkańców o ponad 9 tys. Osób. Warto zaznaczyć, że w ubiegłym roku sprawozdawczym odnotowano rekordową liczbę mieszkańców Gdańska.

Fala zachorowań na COVID-19 jesienią 2020 r. przyniosła wyraźny wzrost liczby zgonów w Gdańsku. Widać to wyraźnie na tle poprzednich lat. W latach 2018-2019 średnia miesięczna liczba zgonów nie przekraczała 500, podobnie było w okresie od stycznia do września 2020 r. W październiku zanotowano już ponad 600 zgonów, a w listopadzie i grudniu - prawie 900 (wzrost o blisko 50% rok do roku w tym okresie).

 

W ramach działań przeciwdziałających skutkom pandemii COVID-19 obiekt AmberExpo, zarządzany przez Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A., został przeznaczony w listopadzie 2020 r. na tymczasowy szpital dla pacjentów zakażonych SARS-CoV-2
W ramach działań przeciwdziałających skutkom pandemii COVID-19 obiekt AmberExpo, zarządzany przez Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A., został przeznaczony w listopadzie 2020 r. na tymczasowy szpital dla pacjentów zakażonych SARS-CoV-2
fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

 

DZIAŁANIA MIASTA W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ COVID-19

Ogółem z budżetu miasta na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem i łagodzeniem skutków pandemii COVID-19 przeznaczono prawie 33,5 mln zł, w tym 24,6 mln zł sfinansowano ze środków własnych Miasta. W 2020 r. miasto (w tym również spółki miejskie) wspierało działalność placówek medycznych i szpitali m.in. poprzez zakup sprzętu medycznego, środków dezynfekujących i testów na obecność koronawirusa. Zakupiono 29 sztuk aparatury i sprzętu medycznego, w tym 9 respiratorów. W ramach działań przeciwdziałających skutkom pandemii COVID-19 obiekt AmberExpo, zarządzany przez Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. (MTG), został przeznaczony w listopadzie 2020 r. na tymczasowy szpital dla pacjentów zakażonych SARS-CoV-2.

W celu wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorców uruchomiono Gdański Pakiet Wsparcia Przedsiębiorców, który obejmował m.in. umorzenie i obniżenie czynszu w gminnych lokalach użytkowych, odroczenie i rozłożenie na raty podatku od nieruchomości, obniżenie stawek za zajęcie pasa drogowego pod ogródek gastronomiczny, utworzenie Gdańskiego Funduszu Wydawniczego.

Powołano również Sztab Kryzysowy Pomorskich Przedsiębiorców do koordynacji dialogu z przedstawicielami biznesu i działań osłonowych. Szereg działań służył zarówno wsparciu prowadzenia działalności gospodarczej, jak i utrzymania miejsc pracy. Obejmowały one także instrumenty pochodzące z tzw. tarcz antykryzysowych w zakresie udzielania niskooprocentowanych pożyczek dla mikroprzedsiębiorców i organizacji pozarządowych, dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne, dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych, dotacje dla mikro- i małych przedsiębiorstw, a także doradztwo.

Zainicjowano i realizowano akcję #GdańskPomaga – system wsparcia dla osób i instytucji, którym stan epidemii utrudniał lub uniemożliwiał normalne funkcjonowanie – m.in. wsparcie rzeczowe (środki ochrony osobistej), żywieniowe, pomoc w robieniu zakupów czy wyprowadzaniu zwierząt. Od marca do grudnia 2020 r. pomoc otrzymało 170 organizacji i instytucji oraz ponad 2,4 tys. seniorek i seniorów z Gdańska.

W sposób szczególny sytuacja pandemiczna wpłynęła na komunikację miejską. Z uwagi na ograniczenie dopuszczalnej liczby pasażerów uruchomiono dodatkowe kursy na najbardziej obciążonych odcinkach tras, w godzinach, w których z komunikacji miejskiej korzysta najwięcej osób. Do obsługi komunikacyjnej skierowano więcej autobusów wielkopojemnych. Przebieg pojazdów komunikacji miejskiej wzrósł o 27 tys. wozo-km r/r.

W obszarze edukacji - Gdańska Platforma Edukacyjna zapewniła uczniom dostęp do oprogramowania umożliwiającego naukę zdalną. Placówki oświatowe zostały doposażone w sprzęt komputerowy, przekazano 444 iPady, 113 laptopów oraz 784 zestawy komputerowe. Dodatkowo pozyskano 380 komputerów od sponsorów i przekazano je uczniom najbardziej potrzebującym wsparcia. Prowadzona była bieżąca komunikacja i współpraca z placówkami oświatowymi na temat przestrzegania obostrzeń i organizacji pracy placówek; wsparcie dla nauczycieli (m.in. szkoleniowe).

W czasie pandemii COVID-19, mimo zamknięcia wielu instytucji publicznych, Urząd Miejski przez cały czas realizował najważniejsze, niezbędne dla mieszkańców usługi, jednocześnie wprowadzając działania zabezpieczające i ograniczające rozprzestrzenianie się epidemii. W 2020 r. wprowadzono wrzutnie korespondencji, zachęcano do częstszego korzystania z kontaktu elektronicznego i wyboru przez mieszkańców takiej formy załatwiania spraw urzędowych, obligatoryjnie wprowadzono telefoniczną oraz internetową rezerwację wszystkich wizyt wymagających fizycznej obecności w urzędzie. W 2020 r. z usługi rezerwacji wizyt skorzystało 117,6 tys. osób.

BUDŻET MIASTA

Budżet Miasta Gdańska w 2020 r. realizowany był w trudnych warunkach wynikających z pandemii COVID-19, skutkującej załamaniem się dotychczasowych trendów większości wskaźników makroekonomicznych, na których opierały się wcześniejsze prognozy finansowe.

W 2020 r. dochody Miasta wyniosły 3929,3 mln zł i wzrosły o 306,3 mln zł w stosunku do 2019 r. Wydatki miasta wyniosły 3935,7 mln zł, wzrosły o 189,8 mln zł w stosunku do 2019 r. Zarówno dochody i wydatki budżetu miasta Gdańska w 2020 r. w przeliczeniu na mieszkańca wyniosły po 8,3 tys. zł.

Szybka reakcja Miasta - w maju 2020 r. dokonano zamrożenia wydatków bieżących na łączną kwotę 54,9 mln zł, w związku z przewidywanym ubytkiem dochodów. Dokonano również blokady wydatków w planie wydatków inwestycyjnych na kwotę 70 mln zł. W październiku 2020 r. podjęto uchwałę ws. korekty dochodów oraz wydatków.

OCENA RATINGOWA GDAŃSKA

Kolejny raz Gdańsk uzyskał bardzo dobrą ocenę ratingową, która jest świadectwem wiarygodności kredytowej dla instytucji finansowych. A minus (A-) z perspektywą stabilną w ratingu międzynarodowym w walucie zagranicznej i krajowej to najwyższa z możliwych not, taka sama jaką posiada Polska.

 

Kładka obrotowa na Wyspę Spichrzów w Gdańsku
Kładka obrotowa na Wyspę Spichrzów w Gdańsku
fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

 

NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE

Pomimo pandemii COVID-19 Gdańsk nie zwolnił tempa inwestycyjnego - nakłady na inwestycje zostały utrzymane na wysokim poziomie zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym.

Kontynuowano projekty infrastrukturalne takie jak przebudowa wiaduktu Biskupia Górka, budowa instalacji Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów - Portu Czystej Energii, rozbudowy ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do ul. Nowatorów czy budowy linii tramwajowej Nowa Warszawska.

Gdańsk pozostał miastem wyróżniającym się przyjaznym klimatem inwestycyjnym. Kontynuowane są duże programy inwestycyjne realizowane przez ZMPG i DCT na obszarze portu morskiego. Przy udziale Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego przygotowywane i komercjalizowane są tereny inwestycyjne w jego otoczeniu, takie jak Pomorskie Centrum Inwestycyjne. Pandemia nie przekreśliła też planów rozwoju w zakresie powstawania nowej przestrzeni biurowej i magazynowej. Na odbudowanie skali ruchu lotniczego gotowy jest Port Lotniczy Gdańsk. Lokalny przemysł tworzą także wciąż silne branże: stoczniowa, paliwowa, energetyczna i budowlana. Równolegle w Gdańsku bardzo mocno rozwija się szeroko pojęta branża zaawansowanych usług. Wysoka dynamika wzrostu i w zakresie nowych inwestycji i zatrudnienia dotyczy właśnie sektora nowoczesnych usług informatycznych, finansowych, badawczo-rozwojowych czy szeroko rozumianych usług wspólnych. Pomimo niekorzystnych warunków motory gospodarcze miasta i regionu utrzymały swoje zdolności konkurencyjne.

EDUKACJA

W obszarze edukacji rok 2020 stał pod znakiem pandemii COVID-19 i wynikających z niej zmian w funkcjonowaniu placówek oświatowych. Sposób realizacji nauczania zmieniał się w ciągu roku w zależności od sytuacji epidemiologicznej. Dzięki wdrażanej od kilku lat Gdańskiej Platformie Edukacyjnej (zapewniającej m.in. dostęp do aplikacji umożliwiającej naukę zdalną - MS Teams) gdańskie placówki były dobrze przygotowane do przejścia do nauczania zdalnego.

W obszarze edukacji coraz bardziej widoczne są efekty projektu „Gdańsk miastem zawodowców - rozwój infrastruktury szkół zawodowych” - nowoczesne pracownie i warsztaty w szkołach zawodowych i technicznych. W ramach programu modernizacji basenów przyszkolnych zakończyła się modernizacja basenu przy Zespole Szkół Energetycznych, a w przypadku 4 kolejnych basenów przyszkolnych trwał proces przebudowy.

Kontynuowano zwiększanie liczby miejsc w przedszkolach publicznych - w 2020 r. utworzono około 300 miejsc w samorządowych przedszkolach i punktach przedszkolnych. Powstały nowe miejsca w żłobkach niepublicznych, które dzięki bonowi, powiększyły bazę o 117 miejsc realnie dostępnych dla gdańszczan. Z Gdańskiego Bonu Żłobkowego w 2020 r. skorzystało 1100 rodzin (1119 dzieci).

 

Wyremontowany basen w Zespole Szkół Energetycznych w Gdańsku
Wyremontowany basen w Zespole Szkół Energetycznych w Gdańsku
fot. Grzegorz Mehring / www.gdansk.pl

 

ZDROWIE PUBLICZNE I SPORT

Rok 2020 to czas wielkich zmian związanych z pandemią COVID-19, które w sposób szczególny dotknęły obszar zdrowia. W 2020 r. w ramach wsparcia gdańskich placówek medycznych ze środków miejskich i rad dzielnic zakupiono 29 szt. aparatury i sprzętu medycznego, w tym 9 respiratorów. Zakupiony sprzęt o wartości ponad 1,5 mln zł użyczono na czas nieokreślony podmiotom leczniczym. Prowadzono działania wspierające osoby dotknięte problemami, zaburzeniami i chorobami psychicznymi - w 2020 r. opieką oraz wsparciem w ramach programu objęto 160 tys. odbiorców Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska został przedłużony do 2025 r. od początku Programu urodziło się 311 dzieci. Miasto prowadziło też program skierowany do aktywnych zawodowo mieszkańców Gdańska, będących w grupie podwyższonego ryzyka wystąpienia cukrzycy.

Kontynuowano program TOP Talent - profesjonalne wsparcie rozwoju utalentowanych młodych gdańskich piłkarzy i piłkarek. Do programu FitKlasa przystąpiły wszystkie samorządowe szkoły podstawowe (ok. 12 tys. dzieci).

INTEGRACJA SPOŁECZNA I AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA

Podczas Europejskiej Gali Wolontariatu w Padwie w grudniu 2020 r., ogłoszono werdykt międzynarodowego jury, iż Gdańsk został wybrany na Europejską Stolicę Wolontariatu 2022. Gdańsk może pochwalić się ponad 25-letnim doświadczeniem pracy z wolontariatem, licznymi inicjatywami i 20-tysięczną wspólnotą wolontariuszy.

W ramach ósmej edycji gdańskiego Budżetu Obywatelskiego (BO) wyodrębniony został Zielony Budżet Obywatelski. W naborze projektów, mimo obostrzeń, zgłoszono rekordową liczbę projektów - 629. W głosowaniu na zgłoszone projekty udział wzięło 40,4 tys. mieszkańców.

Na współpracę finansową z organizacjami pozarządowymi w trybach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawie o zdrowiu publicznym przyznano z budżetu miasta Gdańska kwotę 70,9 mln zł, czyli o 2,1 mln zł więcej niż 2019 r. W 2020 r. dotację otrzymały 332 organizacje. Organizacje samorządowe stały się kluczowym partnerem Miasta w realizacji działań zmierzających do zapobiegania rozprzestrzeniania i zapobiegania skutkom pandemii COVID-19.

W 2020 r. przyjęto Gdańską Kartę Praw Osób Bezdomnych, określającą kierunki działań zmierzające do prowadzenia polityki społecznej miasta dotyczącej równego traktowania oraz przeciwdziałania dyskryminacji osób doświadczających bezdomności.

Zakończono budowę nowej siedziby Gdańskiego Pogotowia Opiekuńczego, zlokalizowanej przy ul. Sobieskiego. Dzięki inwestycji podopieczni placówek znaleźli nowoczesne i przestronne nowe miejsce zamieszkania dla 42 dzieci.

 

Biblioteka Lawendowa przy Szkole Podstawowej nr 6 na Jasieniu - nowe miejsce spotkań z kulturą
Biblioteka Lawendowa przy Szkole Podstawowej nr 6 na Jasieniu - nowe miejsce spotkań z kulturą
fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

 

KULTURA

W 2020 r. instytucje kultury przeniosły część swojej oferty do przestrzeni internetu, instytucje zorganizowały ok. 1 tys. wydarzeń w formie wirtualnej - streamingu czy retransmisji.

Kulturalne programy stypendialne miasta Gdańska ujęto w jeden program Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska. Wsparto w ten sposób 165 artystów rekordową kwotą 1,2 mln zł.

Powstał Gdański Fundusz Wydawniczy skierowany do gdańskich księgarni i wydawnictw - zakupiono ok 10 tys. książek od 37 podmiotów na kwotę ponad 400 tys. zł.

DZIEDZICTWO

Gdańska kultura carillonowa w Gdańsku została wpisana na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Wpis ten jest pierwszym etapem na drodze starań o wpisanie gdańskiej kultury carillonowej na Reprezentatywną Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości UNESCO.

W 2020 r. minęło równo 40 lat od podpisania porozumień w sierpniu 1980 roku. Z tej okazji w Gdańsku w dniach 14 sierpnia-1 września 2020 r. zorganizowano obchody 40-lecia podpisania Porozumień Sierpniowych - Święto Solidarności i Demokracji. W ciągu 18 dni w Święcie Wolności i Demokracji stacjonarnie udział wzięło 12,5 tys. gości. Wszystkie wydarzenia transmitowane online obejrzało ponad 107 tys. odbiorców online.

W ramach obchodów upamiętniających 50-lecie Grudnia ‘70 zorganizowano apel pamięci pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców, a w przestrzeni miasta pojawiły się płyty upamiętniające osoby zabite podczas wydarzeń grudniowych.

TURYSTYKA

Pandemia COVID-19 odcisnęła wyraźne piętno na branży turystycznej. W 2020 r. do Gdańska przyjechało niespełna 2 mln gości – o 44% mniej niż rok wcześniej. Gdańska Organizacja Turystyczna (GOT) podjęła w tym czasie działania - zrealizowano akcję społeczną #GdanskWillWait oraz kampanię #CzasNaGdańsk.

GOT kontynuował rozwój systemu Karty Turysty. W 2020 r. sprzedano 2,6 tys. pakietów Karty Turysty, a jej użytkownicy skorzystali z 8,8 tys. wejść do atrakcji turystycznych. Do oferty wprowadzono możliwość dokupienia Biletu Metropolitalnego.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I RYNEK PRACY

Na koniec grudnia 2020 r. w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej REGON, w Gdańsku zarejestrowanych było 83 070 podmiotów gospodarczych. W porównaniu z końcem 2019 r. liczba zarejestrowanych podmiotów w Gdańsku wzrosła o 4%.

W 2020 r. w Gdańsku wzrosło przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw, które w 2020 r. wyniosło 6604 zł brutto i było wyższe o 4,7% w porównaniu z 2019 r. Jednocześnie przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w Gdańsku było wyższe o 19,8% niż w województwie pomorskim i o 22% aniżeli w kraju.

Stopa bezrobocia na koniec grudnia 2020 r. wyniosła w Gdańsku 3,5% i była niższa niż w województwie pomorski, dla którego wyniosła ona 5,9% oraz niższa niż poziom krajowy, dla którego wyniosła 6,2%.

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA

Trójmiasto znalazło się na 4. miejscu w rankingu Tech Cities of the Future w kategorii FDI Strategy (ang. Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne), który wyróżnia ośrodki miejskie charakteryzujące się najlepszymi warunkami rozwoju i prowadzenia działalności gospodarczej oraz wsparciem systemu ułatwiającego rozwój innowacji. Wg raportu ABSL na temat rynku nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce w 2020 r., Trójmiasto zajęło pierwsze miejsce w badaniu na najatrakcyjniejsze miejsce prowadzenia działalności dla sektora usług dla biznesu - BSS (Business Services Sector).

W 2020 r. oddano do użytku nowoczesne powierzchnie biurowe o łącznej powierzchni 39,7 tys. m². Największe budynki w ramach inwestycji biurowych w Gdańsku oddane do użytku w 2020 r. to obiekt Prime B należący do kompleksu Olivia Business Centre oraz zlokalizowany przy al. Grunwaldzkiej 343 biurowiec Wave. Rozwijały się również powierzchnie logistyczno-magazynowe w otoczeniu terenów portów morskiego oraz lotniczego.

W 2020 r. przedsiębiorstwa mające siedzibę na terenie Gdańska, w których liczba pracujących przekracza 49 osób, poniosły nakłady inwestycyjne w wysokości 4 204,8 mln zł. Nakłady te były wyższe o 1,5% od poniesionych w 2019 r.

INFRASTRUKTURA

W wyniku realizacji projektów ciepłowniczych w 2020 r. wybudowano i zmodernizowano 15,6 km sieci ciepłowniczych i przyłączy. Do miejskiej sieci ciepłowniczej podłączono 277 budynków. Zakończono termomodernizację 7 placówek oświatowych, na które wydatkowano łącznie 16,8 mln zł.

Z początkiem lutego 2020 r. wprowadzono obowiązek segregacji odpadów na 5 frakcji dla wszystkich właścicieli nieruchomości, co przyczyniło się do blisko 40% wzrostu (o ponad 10 tys. ton r./r.) masy odpadów surowcowych zebranych selektywnie.

Dzięki działalności Towarzystw Budownictwa Społecznego, w 2020 r. wybudowano i oddano do użytku 149 lokali mieszkalnych. W 2020 r. wyremontowano 204 lokale z zasobu komunalnego.

W 2020 r. kontynuowano prace nad podwyższeniem standardu w lokalach komunalnych w Gdańsku m.in. przez likwidację pieców węglowych oraz wspólnych łazienek.

W 2020 r. na ulicach Gdańska powstało 1500 punktów oświetleniowych, co pozwoliło na oświetlenie dodatkowych 21 km dróg, chodników i ciągów pieszych (w tym 14 km w 56 lokalizacjach za kwotę blisko 7,7 mln zł w ramach kolejnego etapu programu „Jaśniejszy Gdańsk”).

W 2020 r. oddano do użytku 6,6 tys. lokali mieszkalnych, o 708 mniej niż w 2019 r.

30 stycznia 2020 r. uzyskano decyzję Wykonawczą Komisji Europejskiej zatwierdzającą wkład finansowy budowy instalacji Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów – Portu Czystej Energii. Całkowite koszty kwalifikowane projektu wyniosą 565  mln zł (netto), w tym dotacja UE w wysokości 270  mln zł. 6 maja 2020 r. nastąpiło rozpoczęcie robót budowlanych. Zakończenie budowy wraz z rozpoczęciem rozruchu instalacji planuje się na koniec 2023 r.

W 2020 r. oddano do użytku 6,6 tys. lokali mieszkalnych, o 708 mniej niż w 2019 r. Wydano także 301 pozwoleń na budowę rekordowej liczby 9,9 tys. mieszkań.

W ramach zabezpieczenia przeciwpowodziowego Gdańska, w 2020 r. zakończono prace związane z budową zbiornika retencyjnego „Strzelniczka II” oraz rozpoczęto budowę zbiornika „Jaśkowa Dolina”.

MOBILNOŚĆ I TRANSPORT

Niwelowanie barier w ruchu pieszym i rowerowym - wykonano przejście naziemne przez ulicę Podwale Przedmiejskie na skrzyżowaniu z ulicą Łąkową.

Zrealizowano dostawę 22 nowych tramwajów PESA Jazz Duo oraz włączono do eksploatacji 48 wydzierżawionych autobusów Mercedes-Benz.

W 2020 r. zakończono budowę 2,7 km linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w al. P. Adamowicza. Koszy inwestycji wyniósł 243 mln zł.

Zakończono prace związane z przebudową infrastruktury tramwajowej na Stogi, w ul. Budzysza, Stryjewskiego i Nowotnej. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 118 mln zł.

W ramach integracji taryfowo-biletowej w Gdańsku wprowadzono dodatkową ofertę przewozową - jeden bilet na autobusy, tramwaje i kolej z Gdańską Kartą Mieszkańca ze zdjęciem.

Kontynuowano przebudowę wiaduktu Biskupia Górka, rozpoczęto rozbudowę ul. Kartuskiej (od ul. Otomińskiej do ul. Nowatorów), przeprowadzono modernizację fragmentów ulic: Chłopskiej, Hallera, Słowackiego, al. Grunwaldzkiej.

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA

W grudniu 2020 r. przyjęto Gdański Standard Ulicy Miejskiej (GSUM), który ma pomóc w tworzeniu bardziej przyjaznej mieszkańcom przestrzeni. Przy urządzaniu miejskich ulic najwyższy priorytet zyskają piesi, rowerzyści oraz transport zbiorowy. GSUM zawiera wytyczne do szczegółowych rozwiązań zagospodarowania pasa drogowego oraz projektowania ulic.

Kontynuowano prace studialne i projektowe nad zbiorem Gdańskich Przestrzeni Lokalnych, które stanowią III etap opracowania. Do końca 2020 r. sporządzono 5 kart dotyczących kierunków zagospodarowania przestrzeni lokalnych w dzielnicach: Jasień (2), Chełm, Aniołki i Piecki-Migowo.

Kontynuowano wdrażanie Uchwały Krajobrazowej Gdańska (UKG). Uchwała m.in. nałożyła obowiązek dostosowania istniejących nośników reklamowych do przepisów UKG w ciągu 2 lat od wejścia w życie (do kwietnia 2020 r.). Do końca 2020 r. wysłano 2622 wezwania oraz wszczęto łącznie 236 postępowań.

Oddano do użytku obrotową kładkę na Wyspę Spichrzów, dzięki której obszar północnego cypla Wyspy Spichrzów uzyskał bezpośrednie połączenie z Długim Pobrzeżem na wysokości ul. Św. Ducha. Koszt budowy 57-metrowej przeprawy to ponad 10 mln zł.

RÓWNE SZANSE

W październiku 2020 r. swoją działalność wznowiło Gdańskie Centrum Równego Traktowania.

W grudniu 2020 r. swoją działalność rozpoczęła III kadencja Rady Imigrantów i Imigrantek.

Ważnym partnerem w realizacji polityki równego traktowania są organizacje pozarządowe. W 2020 r. w ramach zlecania zadań publicznych zrealizowano 15 projektów społecznych.

Realizacja polityki senioralnej - akcja #Gdańsk Pomaga, Gdański Fundusz Senioralny (który dał szansę realizacji ponad 80 inicjatyw senioralnych).

REWITALIZACJA

Zrealizowano remonty 15 budynków wspólnot mieszkaniowych. Na działania społeczne wyremontowano Klub Aktywnego Mieszkańca przy ul. Floriańskiej 3 (Nowy Port) oraz rozpoczęto przebudowę 2 kolejnych: Królikarnia 13 (Dolne Miasto) oraz dawny Ratusz przy ul. Gościnnej 1 (Orunia). Realizowano projekty animacji społecznej mieszkańców, działania podwórkowe, działania animacyjne dla dzieci oraz aktywności z zakresu wsparcia społecznego.

BEZPIECZEŃSTWO

W związku z pandemią COVID-19 w 2020 r. działania gdańskich służb odgrywały ważną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego pozostawały w stałym kontakcie z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego, służbami, inspekcjami sanitarnymi, jednostkami organizacyjnymi miasta, wydziałami urzędu oraz instytucjami i innymi podmiotami w zakresie działań związanych ze stanem epidemii.

Kontynuowano wspieranie działalności Komendy Miejskiej Policji i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej poprzez m.in. finansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia (np. zakup 3 ozonatorów, środków dezynfekujących, ubrań i maseczek ochronnych, a także detektorów ruchu i kamer termowizyjnych).

 

System ogrodów deszczowych w Śródmieściu przy Węźle Groddecka
System ogrodów deszczowych w Śródmieściu przy Węźle Groddecka
fot. Grzegorz Mehring / www.gdansk.pl

 

ŚRODOWISKO

W ramach zazieleniania przestrzeni publicznej, w 2020 r. jednostki miejskie zasadziły 3570 drzew i 4970 krzewów. W 2020 r. zieloną przestrzeń Gdańska dodatkowo ozdobiło ponad 47 tys. roślin, wśród których najwięcej z nich trafiło do parków (17 tys.). W 2020 r. powstały również nowe łąki kwietne. Zostało posianych łącznie 4500 m2 takich łąk, zapewniających miastu bioróżnorodność.

Akcja miejska ograniczająca koszenie traw, realizowana od maja 2020 r., objęła gdańskie parki, skwery, zieleńce; przy zbiornikach retencyjnych.

Poprawę jakości powietrza oraz redukcję emisji gazów cieplarnianych miasto chce osiągnąć dzięki dotacjom udzielanym na likwidację prywatnych źródeł niskiej emisji, programowi termomodernizacji energetycznej oraz eliminacji procederu spalania odpadów. Skuteczną realizację tego ostatniego celu ma zapewnić EkoPatrol - referat Straży Miejskiej dysponujący m.in. mobilnym laboratorium i dronem.

W ramach akcji „Gdańsk bez plastiku”, w 2020 r. nawiązano współpracę z 38 partnerami, którzy sukcesywnie wprowadzają ekologiczne rozwiązania.

SMART CITY

Działania w ramach programu GeoGdańsk, umożliwią korzystanie z uporządkowanych w jednorodny sposób zasobów danych przestrzennych o wysokiej jakości, co pozwoli także publikować nowe, atrakcyjne wizualnie i tematycznie mapy miasta.

Gdańska Karta Mieszkańca to z kolei system nieustannie rozwijany i uzupełniany o nowe możliwości, dzięki czemu staje się zintegrowanym i spójnym systemem usług miejskich. W 2020 r. przybyło 16,2 tys. nowych użytkowników GKM. Odnotowano 46 tys. bezpłatnych wejść do miejsc do gdańskich instytucji (oferta kulturalna, sportowa, naukowa). W 2020 r. GKM posiadało ponad połowę mieszkańców Gdańska. Nowe funkcjonalności w GKM w 2020 r. obejmują m.in otwarcie nowego Centrum Obsługi GKM, wprowadzono nową funkcję - Ogólnopolską Kartę Seniora, dzięki której seniorzy są uprawnieni do korzystania ze zniżek i rabatów, wprowadzono wspólny bilet na autobusy, tramwaje oraz kolej – mieszkańcy mogą ładować GKM ze zdjęciem imiennymi biletami okresowymi, wprowadzono Pakiet Dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, mają one możliwość potwierdzania przysługujących im uprawnień bez okazywania w kasach legitymacji czy orzeczenia.

 

ZOBACZ ZDJĘCIA Z SESJI RADY MIASTA GDAŃSKA

Oprac. AO

Daniel StenzelUrząd Miejski w GdańskuBiuro PrezydentaRzecznik Prasowy Prezydentadaniel.stenzel@gdansk.gda.pl
Daniel Stenzel - najnowsze
Daniel StenzelUrząd Miejski w GdańskuBiuro PrezydentaRzecznik Prasowy Prezydentadaniel.stenzel@gdansk.gda.pl
Daniel Stenzel - najnowsze